Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cic Event Congress As
Juridisk navn:  Cic Event Congress As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22591980
Postboks 5123 Majorstuen Pilestredet 75D Fax: 22591981
0302 Oslo 354 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974411059
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/14/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Langseth Revisjon AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.04%
Resultat  
  
130.78%
Egenkapital  
  
1.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 38.165.000 33.763.000 29.728.000 38.330.000 31.632.000
Resultat: 1.447.000 627.000 -1.692.000 1.848.000 -841.000
Egenkapital: 2.606.000 2.570.000 2.122.000 3.446.000 2.799.000
Regnskap for  Cic Event Congress As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 38.165.000 33.763.000 29.728.000 38.330.000 31.632.000
Driftskostnader -36.717.000 -33.106.000 -31.571.000 -36.773.000 -32.575.000
Driftsresultat 1.448.000 657.000 -1.843.000 1.558.000 -942.000
Finansinntekter 14.000 28.000 204.000 351.000 303.000
Finanskostnader -14.000 -57.000 -53.000 -61.000 -202.000
Finans 0 -29.000 151.000 290.000 101.000
Resultat før skatt 1.447.000 627.000 -1.692.000 1.848.000 -841.000
Skattekostnad -325.000 -180.000 368.000 -476.000 188.000
Årsresultat 1.122.000 448.000 -1.324.000 1.372.000 -653.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 698.000 562.000 751.000 420.000 421.000
Sum omløpsmidler 14.158.000 11.314.000 7.868.000 10.481.000 13.120.000
Sum eiendeler 14.856.000 11.876.000 8.619.000 10.901.000 13.541.000
Sum opptjent egenkapital 916.000 879.000 432.000 1.756.000 1.109.000
Sum egenkapital 2.606.000 2.570.000 2.122.000 3.446.000 2.799.000
Sum langsiktig gjeld 3.117.000 2.465.000 1.955.000 1.445.000 937.000
Sum kortsiktig gjeld 9.132.000 6.842.000 4.543.000 6.010.000 9.805.000
Sum gjeld og egenkapital 14.855.000 11.876.000 8.620.000 10.901.000 13.541.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.078.000 34.333.000 29.728.000 38.330.000 31.632.000
Andre inntekter 87.000 -570.000 0 0 0
Driftsinntekter 38.165.000 33.763.000 29.728.000 38.330.000 31.632.000
Varekostnad -27.999.000 -24.519.000 -22.703.000 -27.818.000 -24.232.000
Lønninger -5.988.000 -5.954.000 -6.589.000 -6.654.000 -6.643.000
Avskrivning 0 0 -37.000 -37.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.730.000 -2.633.000 -2.242.000 -2.264.000 -1.663.000
Driftskostnader -36.717.000 -33.106.000 -31.571.000 -36.773.000 -32.575.000
Driftsresultat 1.448.000 657.000 -1.843.000 1.558.000 -942.000
Finansinntekter 14.000 28.000 204.000 351.000 303.000
Finanskostnader -14.000 -57.000 -53.000 -61.000 -202.000
Finans 0 -29.000 151.000 290.000 101.000
Konsernbidrag -286.000 0 0 0 0
Utbytte -800.000 0 0 -725.000 0
Årsresultat 1.122.000 448.000 -1.324.000 1.372.000 -653.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 698.000 562.000 741.000 373.000 337.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 37.000 74.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 37.000 74.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 698.000 562.000 751.000 420.000 421.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.456.000 643.000 1.170.000 684.000 2.033.000
Andre fordringer 2.697.000 1.723.000 1.400.000 724.000 812.000
Sum investeringer 0 0 2.558.000 2.523.000 2.469.000
Kasse, bank 8.005.000 8.949.000 2.740.000 6.550.000 7.806.000
Sum omløpsmidler 14.158.000 11.314.000 7.868.000 10.481.000 13.120.000
Sum eiendeler 14.856.000 11.876.000 8.619.000 10.901.000 13.541.000
Sum opptjent egenkapital 916.000 879.000 432.000 1.756.000 1.109.000
Sum egenkapital 2.606.000 2.570.000 2.122.000 3.446.000 2.799.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.117.000 2.465.000 1.955.000 1.445.000 937.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.117.000 2.465.000 1.955.000 1.445.000 937.000
Leverandørgjeld 841.000 1.455.000 305.000 178.000 2.033.000
Betalbar skatt 380.000 0 0 512.000 0
Skyldig offentlige avgifter 462.000 417.000 671.000 753.000 784.000
Utbytte -800.000 0 0 -725.000 0
Annen kortsiktig gjeld 6.649.000 4.970.000 3.568.000 3.842.000 6.988.000
Sum kortsiktig gjeld 9.132.000 6.842.000 4.543.000 6.010.000 9.805.000
Sum gjeld og egenkapital 14.855.000 11.876.000 8.620.000 10.901.000 13.541.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.026.000 4.472.000 3.325.000 4.471.000 3.315.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 1.7 1.7 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 1.7 1.7 1.4
Soliditet 17.5 21.6 24.6 31.6 20.7
Resultatgrad 3.8 1.9 -6.2 4.1 -3.0
Rentedekningsgrad 103.4 11.5 -34.8 25.5 -3.2
Gjeldsgrad 4.7 3.6 3.1 2.2 3.8
Total kapitalrentabilitet 9.8 5.8 17.5 -4.7
Signatur
05.10.2020
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
05.10.2020
PROKURA HVER FOR SEG
DØRUM COYLE LORRAINE CLAIRE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex