Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cic Event Congress As
Juridisk navn:  Cic Event Congress As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22591980
Postboks 5123 Majorstuen Pilestredet 75D Fax: 22591981
0302 Oslo 354 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 974411059
Aksjekapital: 1.250.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/14/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Langseth Revisjon AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.57%
Resultat  
  
137.06%
Egenkapital  
  
21.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 33.763.000 29.728.000 38.330.000 31.632.000 36.146.000
Resultat: 627.000 -1.692.000 1.848.000 -841.000 2.790.000
Egenkapital: 2.570.000 2.122.000 3.446.000 2.799.000 2.762.000
Regnskap for  Cic Event Congress As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 33.763.000 29.728.000 38.330.000 31.632.000 36.146.000
Driftskostnader -33.106.000 -31.571.000 -36.773.000 -32.575.000 -33.388.000
Driftsresultat 657.000 -1.843.000 1.558.000 -942.000 2.757.000
Finansinntekter 28.000 204.000 351.000 303.000 152.000
Finanskostnader -57.000 -53.000 -61.000 -202.000 -119.000
Finans -29.000 151.000 290.000 101.000 33.000
Resultat før skatt 627.000 -1.692.000 1.848.000 -841.000 2.790.000
Skattekostnad -180.000 368.000 -476.000 188.000 -756.000
Årsresultat 448.000 -1.324.000 1.372.000 -653.000 2.034.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 562.000 751.000 420.000 421.000 225.000
Sum omløpsmidler 11.314.000 7.868.000 10.481.000 13.120.000 13.334.000
Sum eiendeler 11.876.000 8.619.000 10.901.000 13.541.000 13.559.000
Sum opptjent egenkapital 879.000 432.000 1.756.000 1.109.000 1.762.000
Sum egenkapital 2.570.000 2.122.000 3.446.000 2.799.000 2.762.000
Sum langsiktig gjeld 2.465.000 1.955.000 1.445.000 937.000 400.000
Sum kortsiktig gjeld 6.842.000 4.543.000 6.010.000 9.805.000 10.397.000
Sum gjeld og egenkapital 11.876.000 8.620.000 10.901.000 13.541.000 13.559.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.333.000 29.728.000 38.330.000 31.632.000 36.146.000
Andre inntekter -570.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 33.763.000 29.728.000 38.330.000 31.632.000 36.146.000
Varekostnad -24.519.000 -22.703.000 -27.818.000 -24.232.000 -25.183.000
Lønninger -5.954.000 -6.589.000 -6.654.000 -6.643.000 -6.420.000
Avskrivning 0 -37.000 -37.000 -37.000 -58.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.633.000 -2.242.000 -2.264.000 -1.663.000 -1.727.000
Driftskostnader -33.106.000 -31.571.000 -36.773.000 -32.575.000 -33.388.000
Driftsresultat 657.000 -1.843.000 1.558.000 -942.000 2.757.000
Finansinntekter 28.000 204.000 351.000 303.000 152.000
Finanskostnader -57.000 -53.000 -61.000 -202.000 -119.000
Finans -29.000 151.000 290.000 101.000 33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -725.000 0 -1.000.000
Årsresultat 448.000 -1.324.000 1.372.000 -653.000 2.034.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 562.000 741.000 373.000 337.000 149.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 37.000 74.000 66.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 37.000 74.000 66.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 562.000 751.000 420.000 421.000 225.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 643.000 1.170.000 684.000 2.033.000 2.209.000
Andre fordringer 1.723.000 1.400.000 724.000 812.000 1.343.000
Sum investeringer 0 2.558.000 2.523.000 2.469.000 2.458.000
Kasse, bank 8.949.000 2.740.000 6.550.000 7.806.000 7.323.000
Sum omløpsmidler 11.314.000 7.868.000 10.481.000 13.120.000 13.334.000
Sum eiendeler 11.876.000 8.619.000 10.901.000 13.541.000 13.559.000
Sum opptjent egenkapital 879.000 432.000 1.756.000 1.109.000 1.762.000
Sum egenkapital 2.570.000 2.122.000 3.446.000 2.799.000 2.762.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.465.000 1.955.000 1.445.000 937.000 400.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.465.000 1.955.000 1.445.000 937.000 400.000
Leverandørgjeld 1.455.000 305.000 178.000 2.033.000 376.000
Betalbar skatt 0 0 512.000 0 860.000
Skyldig offentlige avgifter 417.000 671.000 753.000 784.000 418.000
Utbytte 0 0 -725.000 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.970.000 3.568.000 3.842.000 6.988.000 7.743.000
Sum kortsiktig gjeld 6.842.000 4.543.000 6.010.000 9.805.000 10.397.000
Sum gjeld og egenkapital 11.876.000 8.620.000 10.901.000 13.541.000 13.559.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.472.000 3.325.000 4.471.000 3.315.000 2.937.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.7 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1.7 1.4 1.3
Soliditet 21.6 24.6 31.6 20.7 20.4
Resultatgrad 1.9 -6.2 4.1 -3.0 7.6
Rentedekningsgrad 11.5 -34.8 25.5 -3.2 24.4
Gjeldsgrad 3.6 3.1 2.2 3.8 3.9
Total kapitalrentabilitet 5.8 17.5 -4.7 21.5
Signatur
03.05.2017
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
03.05.2017
PROKURA HVER FOR SEG
DØRUM LORRAINE CLAIRE COYLE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex