Christiania Ferjedrift AS
Juridisk navn:  Christiania Ferjedrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22555124
S. H. Lundhs Vei 7E S. H. Lundhs Vei 7E Fax:
0287 Oslo 287 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976650794
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/12/1996
Foretakstype: AS
Revisor: R3 Revisjon As
Regnskapsfører: Econpartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-97.65%
Resultat  
  
-108.97%
Egenkapital  
  
-24.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 293.000 12.484.000 1.568.000 1.380.000 3.343.000
Resultat: -1.114.000 12.420.000 1.159.000 2.898.000 3.347.000
Egenkapital: 17.752.000 23.385.000 10.965.000 9.805.000 6.907.000
Regnskap for  Christiania Ferjedrift AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 293.000 12.484.000 1.568.000 1.380.000 3.343.000
Driftskostnader -2.445.000 -133.000 -988.000 -906.000 -709.000
Driftsresultat -2.153.000 12.351.000 580.000 474.000 2.634.000
Finansinntekter 1.051.000 1.093.000 1.353.000 2.803.000 1.487.000
Finanskostnader -13.000 -1.024.000 -775.000 -378.000 -774.000
Finans 1.038.000 69.000 578.000 2.425.000 713.000
Resultat før skatt -1.114.000 12.420.000 1.159.000 2.898.000 3.347.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.114.000 12.420.000 1.159.000 2.898.000 3.347.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.916.000 14.950.000 15.371.000 14.996.000 12.987.000
Sum omløpsmidler 6.570.000 8.761.000 2.382.000 1.410.000 1.135.000
Sum eiendeler 19.486.000 23.711.000 17.753.000 16.406.000 14.122.000
Sum opptjent egenkapital 17.652.000 20.485.000 8.065.000 6.905.000 4.007.000
Sum egenkapital 17.752.000 23.385.000 10.965.000 9.805.000 6.907.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.205.000 6.012.000 6.648.000
Sum kortsiktig gjeld 1.735.000 326.000 583.000 589.000 567.000
Sum gjeld og egenkapital 19.487.000 23.711.000 17.753.000 16.406.000 14.122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 293.000 12.484.000 1.568.000 1.380.000 3.343.000
Driftsinntekter 293.000 12.484.000 1.568.000 1.380.000 3.343.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.000 -11.000 -9.000 -12.000 -12.000
Avskrivning 0 -6.000 -118.000 -118.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.434.000 -116.000 -861.000 -776.000 -579.000
Driftskostnader -2.445.000 -133.000 -988.000 -906.000 -709.000
Driftsresultat -2.153.000 12.351.000 580.000 474.000 2.634.000
Finansinntekter 1.051.000 1.093.000 1.353.000 2.803.000 1.487.000
Finanskostnader -13.000 -1.024.000 -775.000 -378.000 -774.000
Finans 1.038.000 69.000 578.000 2.425.000 713.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.719.000 0 0 0 0
Årsresultat -1.114.000 12.420.000 1.159.000 2.898.000 3.347.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.686.000 13.730.000 13.155.000 12.663.000 11.461.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 6.000 124.000 242.000
Sum varige driftsmidler 11.686.000 13.730.000 13.161.000 12.787.000 11.702.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.231.000 1.220.000 2.210.000 2.210.000 1.285.000
Sum anleggsmidler 12.916.000 14.950.000 15.371.000 14.996.000 12.987.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.788.000 938.000 851.000 1.206.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.782.000 7.823.000 1.531.000 203.000 1.123.000
Sum omløpsmidler 6.570.000 8.761.000 2.382.000 1.410.000 1.135.000
Sum eiendeler 19.486.000 23.711.000 17.753.000 16.406.000 14.122.000
Sum opptjent egenkapital 17.652.000 20.485.000 8.065.000 6.905.000 4.007.000
Sum egenkapital 17.752.000 23.385.000 10.965.000 9.805.000 6.907.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 6.205.000 6.012.000 6.648.000
Leverandørgjeld 5.000 0 20.000 23.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 11.000 11.000 9.000 12.000 12.000
Utbytte -1.719.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 316.000 554.000 553.000 550.000
Sum kortsiktig gjeld 1.735.000 326.000 583.000 589.000 567.000
Sum gjeld og egenkapital 19.487.000 23.711.000 17.753.000 16.406.000 14.122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.835.000 8.435.000 1.799.000 821.000 568.000
Likviditetsgrad 1 3.8 26.9 4.1 2.4 2.0
Likviditetsgrad 2 3.8 26.9 4.1 2.4 2.1
Soliditet 91.1 98.6 61.8 59.8 48.9
Resultatgrad -734.8 98.9 3 34.3 78.8
Rentedekningsgrad -165.6 12.1 0.7 1.3 5.3
Gjeldsgrad 0.1 0 0.6 0.7 1.0
Total kapitalrentabilitet -5.7 56.7 10.9 2 29.2
Signatur
10.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex