Christensen AS Bakeri Og Konditori
Juridisk navn:  Christensen AS Bakeri Og Konditori
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69351600
Storveien 123 Storveien 123 Fax: 69351616
1621 Gressvik 1621 Gressvik
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 911040778
Aksjekapital: 2.797.000 NOK
Antall ansatte: 70
Etableringsdato: 4/27/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.76%
Resultat  
  
130.07%
Egenkapital  
  
811.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 36.698.000 36.423.000 36.862.000 41.776.000 48.264.000
Resultat: 252.000 -838.000 -634.000 -704.000 1.085.000
Egenkapital: 155.000 17.000 598.000 1.126.000 1.729.000
Regnskap for  Christensen AS Bakeri Og Konditori
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 36.698.000 36.423.000 36.862.000 41.776.000 48.264.000
Driftskostnader -36.147.000 -36.987.000 -37.242.000 -42.314.000 -47.023.000
Driftsresultat 550.000 -565.000 -380.000 -538.000 1.241.000
Finansinntekter 1.000 5.000 4.000 3.000 1.000
Finanskostnader -300.000 -279.000 -258.000 -169.000 -157.000
Finans -299.000 -274.000 -254.000 -166.000 -156.000
Resultat før skatt 252.000 -838.000 -634.000 -704.000 1.085.000
Skattekostnad -114.000 107.000 107.000 101.000 -301.000
Årsresultat 138.000 -732.000 -528.000 -603.000 784.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.432.000 4.595.000 4.705.000 4.837.000 5.095.000
Sum omløpsmidler 3.213.000 2.532.000 3.074.000 3.055.000 4.552.000
Sum eiendeler 7.645.000 7.127.000 7.779.000 7.892.000 9.647.000
Sum opptjent egenkapital -2.792.000 -2.930.000 -2.199.000 -1.671.000 -1.068.000
Sum egenkapital 155.000 17.000 598.000 1.126.000 1.729.000
Sum langsiktig gjeld 545.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.944.000 7.110.000 7.181.000 6.766.000 7.917.000
Sum gjeld og egenkapital 7.644.000 7.127.000 7.779.000 7.892.000 9.646.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.698.000 36.423.000 36.824.000 41.754.000 48.262.000
Andre inntekter 0 0 37.000 22.000 2.000
Driftsinntekter 36.698.000 36.423.000 36.862.000 41.776.000 48.264.000
Varekostnad -11.546.000 -12.603.000 -12.560.000 -14.958.000 -17.777.000
Lønninger -14.874.000 -14.286.000 -15.269.000 -16.294.000 -16.412.000
Avskrivning -596.000 -610.000 -592.000 -657.000 -686.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.131.000 -9.478.000 -8.831.000 -10.405.000 -12.148.000
Driftskostnader -36.147.000 -36.987.000 -37.242.000 -42.314.000 -47.023.000
Driftsresultat 550.000 -565.000 -380.000 -538.000 1.241.000
Finansinntekter 1.000 5.000 4.000 3.000 1.000
Finanskostnader -300.000 -279.000 -258.000 -169.000 -157.000
Finans -299.000 -274.000 -254.000 -166.000 -156.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 138.000 -732.000 -528.000 -603.000 784.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.215.000 1.373.000 1.225.000 1.139.000 997.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.216.000 3.221.000 3.480.000 3.698.000 4.097.000
Sum varige driftsmidler 3.216.000 3.221.000 3.480.000 3.698.000 4.097.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.432.000 4.595.000 4.705.000 4.837.000 5.095.000
Varebeholdning 1.173.000 1.090.000 1.143.000 1.146.000 1.038.000
Kundefordringer 1.050.000 1.024.000 1.022.000 889.000 2.817.000
Andre fordringer 452.000 293.000 391.000 463.000 418.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 538.000 125.000 517.000 557.000 279.000
Sum omløpsmidler 3.213.000 2.532.000 3.074.000 3.055.000 4.552.000
Sum eiendeler 7.645.000 7.127.000 7.779.000 7.892.000 9.647.000
Sum opptjent egenkapital -2.792.000 -2.930.000 -2.199.000 -1.671.000 -1.068.000
Sum egenkapital 155.000 17.000 598.000 1.126.000 1.729.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 232.000 512.000 180.000 284.000 69.000
Sum langsiktig gjeld 545.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.974.000 2.966.000 2.960.000 2.677.000 3.067.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.586.000 1.712.000 1.635.000 1.695.000 1.288.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.153.000 1.919.000 2.406.000 2.109.000 3.493.000
Sum kortsiktig gjeld 6.944.000 7.110.000 7.181.000 6.766.000 7.917.000
Sum gjeld og egenkapital 7.644.000 7.127.000 7.779.000 7.892.000 9.646.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.731.000 -4.578.000 -4.107.000 -3.711.000 -3.365.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5
Soliditet 2 0.2 7.7 14.3 17.9
Resultatgrad 1.5 -1.6 -1.3 2.6
Rentedekningsgrad 1.8 -1.5 -3.2 7.9
Gjeldsgrad 48.3 418.2 1 6.0 4.6
Total kapitalrentabilitet 7.2 -7.9 -4.8 -6.8 12.9
Signatur
12.11.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
12.11.2013
PROKURA HVER FOR SEG
UNNI MARIE CHRISTENSEN
TOM RYEN CHRISTENSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Forbehold om usikkerhet vedrørende fortsatt drift
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex