Children At Risk Foundation
Juridisk navn:  Children At Risk Foundation
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48209630
Østre Nesttunvegen 6 Østre Nesttunvegen 6 Fax: 55907291
5221 Nesttun 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 977155371
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/6/1992
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorpartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.05%
Resultat  
  
-9.79%
Egenkapital  
  
-6.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.013.000 6.611.000 6.602.000 6.880.000 6.920.000
Resultat: -157.000 -143.000 -370.000 197.000 209.000
Egenkapital: 2.418.000 2.576.000 2.719.000 3.089.000 2.891.000
Regnskap for  Children At Risk Foundation
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.013.000 6.611.000 6.602.000 6.880.000 6.920.000
Driftskostnader -6.179.000 -6.759.000 -6.995.000 -6.737.000 -6.790.000
Driftsresultat -167.000 -149.000 -393.000 142.000 130.000
Finansinntekter 10.000 11.000 25.000 57.000 79.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -2.000 -2.000 0
Finans 9.000 6.000 23.000 55.000 79.000
Resultat før skatt -157.000 -143.000 -370.000 197.000 209.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -157.000 -143.000 -370.000 197.000 209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 808.000 808.000 808.000 808.000 808.000
Sum omløpsmidler 2.459.000 2.100.000 2.115.000 3.660.000 3.407.000
Sum eiendeler 3.267.000 2.908.000 2.923.000 4.468.000 4.215.000
Sum opptjent egenkapital 2.368.000 2.526.000 2.669.000 3.039.000 2.841.000
Sum egenkapital 2.418.000 2.576.000 2.719.000 3.089.000 2.891.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 848.000 332.000 204.000 1.379.000 1.323.000
Sum gjeld og egenkapital 3.266.000 2.908.000 2.923.000 4.468.000 4.214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 37.000 5.000 22.000 17.000 48.000
Andre inntekter 5.976.000 6.606.000 6.580.000 6.863.000 6.872.000
Driftsinntekter 6.013.000 6.611.000 6.602.000 6.880.000 6.920.000
Varekostnad -22.000 -3.000 -14.000 -12.000 -4.000
Lønninger -1.804.000 -1.451.000 -1.065.000 -1.337.000 -1.317.000
Avskrivning 0 0 0 0 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.353.000 -5.305.000 -5.916.000 -5.388.000 -5.466.000
Driftskostnader -6.179.000 -6.759.000 -6.995.000 -6.737.000 -6.790.000
Driftsresultat -167.000 -149.000 -393.000 142.000 130.000
Finansinntekter 10.000 11.000 25.000 57.000 79.000
Finanskostnader -1.000 -5.000 -2.000 -2.000 0
Finans 9.000 6.000 23.000 55.000 79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -157.000 -143.000 -370.000 197.000 209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 808.000 808.000 808.000 808.000 808.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 808.000 808.000 808.000 808.000 808.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 808.000 808.000 808.000 808.000 808.000
Varebeholdning 13.000 13.000 13.000 24.000 30.000
Kundefordringer 1.000.000 4.000 0 -3.000 39.000
Andre fordringer 2.000 3.000 8.000 38.000 19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.445.000 2.080.000 2.094.000 3.601.000 3.319.000
Sum omløpsmidler 2.459.000 2.100.000 2.115.000 3.660.000 3.407.000
Sum eiendeler 3.267.000 2.908.000 2.923.000 4.468.000 4.215.000
Sum opptjent egenkapital 2.368.000 2.526.000 2.669.000 3.039.000 2.841.000
Sum egenkapital 2.418.000 2.576.000 2.719.000 3.089.000 2.891.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 63.000 3.000 53.000 86.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 99.000 93.000 72.000 91.000 108.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 732.000 176.000 129.000 1.235.000 1.129.000
Sum kortsiktig gjeld 848.000 332.000 204.000 1.379.000 1.323.000
Sum gjeld og egenkapital 3.266.000 2.908.000 2.923.000 4.468.000 4.214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.611.000 1.768.000 1.911.000 2.281.000 2.084.000
Likviditetsgrad 1 2.9 6.3 10.4 2.7 2.6
Likviditetsgrad 2 2.9 6.3 10.3 2.7 2.6
Soliditet 7 88.6 9 69.1 68.6
Resultatgrad -2.8 -2.3 2.1 1.9
Rentedekningsgrad -29.8 -196.5 99.5
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.1 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -4.8 -4.7 -12.6 4.5 5.0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex