Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cesam Horses As
Juridisk navn:  Cesam Horses As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97599373
Øvre Grøndokkvei 32 Øvre Grøndokkvei 32 Fax:
3531 Krokkleiva 3531 Krokkleiva
Fylke: Kommune:
Viken Hole
Org.nr: 996367800
Aksjekapital: 100.100 NOK
Etableringsdato: 12/22/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bs Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-68.68%
Resultat  
  
-160.22%
Egenkapital  
  
-32.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 140.000 447.000 342.000 465.000 594.000
Resultat: -471.000 -181.000 -698.000 -546.000 -409.000
Egenkapital: 561.000 832.000 1.012.000 1.509.000 1.660.000
Regnskap for  Cesam Horses As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 140.000 447.000 342.000 465.000 594.000
Driftskostnader -611.000 -628.000 -1.040.000 -1.011.000 -1.013.000
Driftsresultat -471.000 -181.000 -698.000 -547.000 -419.000
Finansinntekter 0 0 0 7.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 -6.000 -5.000
Finans 0 0 0 1.000 10.000
Resultat før skatt -471.000 -181.000 -698.000 -546.000 -409.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -471.000 -181.000 -698.000 -546.000 -409.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 513.000 659.000 806.000 1.162.000 1.320.000
Sum omløpsmidler 661.000 713.000 738.000 720.000 1.854.000
Sum eiendeler 1.174.000 1.372.000 1.544.000 1.882.000 3.174.000
Sum opptjent egenkapital -6.201.000 -5.358.000 -4.754.000 -3.821.000 -3.274.000
Sum egenkapital 561.000 832.000 1.012.000 1.509.000 1.660.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.279.000
Sum kortsiktig gjeld 613.000 541.000 532.000 373.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 1.174.000 1.373.000 1.544.000 1.882.000 3.174.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 140.000 447.000 189.000 357.000 506.000
Andre inntekter 0 0 154.000 108.000 88.000
Driftsinntekter 140.000 447.000 342.000 465.000 594.000
Varekostnad -280.000 -222.000 -318.000 -81.000 -257.000
Lønninger -48.000 -67.000 -29.000 -32.000 -16.000
Avskrivning -147.000 -147.000 -214.000 -196.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -136.000 -192.000 -479.000 -702.000 -642.000
Driftskostnader -611.000 -628.000 -1.040.000 -1.011.000 -1.013.000
Driftsresultat -471.000 -181.000 -698.000 -547.000 -419.000
Finansinntekter 0 0 0 7.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 -6.000 -5.000
Finans 0 0 0 1.000 10.000
Konsernbidrag -372.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -471.000 -181.000 -698.000 -546.000 -409.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 513.000 659.000 806.000 1.162.000 1.320.000
Sum varige driftsmidler 513.000 659.000 806.000 1.162.000 1.320.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 513.000 659.000 806.000 1.162.000 1.320.000
Varebeholdning 0 71.000 71.000 71.000 79.000
Kundefordringer 0 37.000 47.000 63.000 130.000
Andre fordringer 605.000 469.000 531.000 486.000 1.481.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 56.000 136.000 89.000 100.000 164.000
Sum omløpsmidler 661.000 713.000 738.000 720.000 1.854.000
Sum eiendeler 1.174.000 1.372.000 1.544.000 1.882.000 3.174.000
Sum opptjent egenkapital -6.201.000 -5.358.000 -4.754.000 -3.821.000 -3.274.000
Sum egenkapital 561.000 832.000 1.012.000 1.509.000 1.660.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1.279.000
Leverandørgjeld 16.000 22.000 37.000 29.000 197.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 95.000 9.000 44.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 572.000 424.000 486.000 300.000 0
Sum kortsiktig gjeld 613.000 541.000 532.000 373.000 235.000
Sum gjeld og egenkapital 1.174.000 1.373.000 1.544.000 1.882.000 3.174.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.000 172.000 206.000 347.000 1.619.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.4 1.9 7.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.3 1.7 7.6
Soliditet 47.8 60.6 65.5 80.2 52.3
Resultatgrad -336.4 -40.5 -204.1 -117.6 -70.5
Rentedekningsgrad -91.2 -80.8
Gjeldsgrad 1.1 0.7 0.5 0.2 0.9
Total kapitalrentabilitet -40.1 -13.2 -45.2 -28.7 -12.7
Signatur
20.10.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex