Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cecilie Skog As
Juridisk navn:  Cecilie Skog As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90690733
Maridalsveien 87 Maridalsveien 87 Fax:
0461 Oslo 461 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987471395
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/28/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.37%
Resultat  
  
75.31%
Egenkapital  
  
52.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 3.822.000 4.412.000 4.031.000 5.079.000 4.117.000
Resultat: 4.488.000 2.560.000 2.408.000 3.111.000 1.904.000
Egenkapital: 11.443.000 7.517.000 5.590.000 7.816.000 5.543.000
Regnskap for  Cecilie Skog As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 3.822.000 4.412.000 4.031.000 5.079.000 4.117.000
Driftskostnader -1.437.000 -1.860.000 -1.679.000 -2.003.000 -2.295.000
Driftsresultat 2.386.000 2.552.000 2.352.000 3.077.000 1.823.000
Finansinntekter 2.108.000 8.000 58.000 35.000 81.000
Finanskostnader -6.000 0 -2.000 0 0
Finans 2.102.000 8.000 56.000 35.000 81.000
Resultat før skatt 4.488.000 2.560.000 2.408.000 3.111.000 1.904.000
Skattekostnad -563.000 -632.000 -635.000 -838.000 -509.000
Årsresultat 3.925.000 1.927.000 1.773.000 2.273.000 1.395.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.603.000 5.374.000 5.373.000 5.674.000 4.288.000
Sum omløpsmidler 8.856.000 3.261.000 2.177.000 3.795.000 2.549.000
Sum eiendeler 12.459.000 8.635.000 7.550.000 9.469.000 6.837.000
Sum opptjent egenkapital 11.343.000 7.417.000 5.490.000 7.716.000 5.443.000
Sum egenkapital 11.443.000 7.517.000 5.590.000 7.816.000 5.543.000
Sum langsiktig gjeld 321.000 180.000 221.000 264.000 259.000
Sum kortsiktig gjeld 695.000 938.000 1.740.000 1.389.000 1.035.000
Sum gjeld og egenkapital 12.459.000 8.635.000 7.551.000 9.469.000 6.837.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.514.000 2.951.000 3.483.000 2.617.000 3.099.000
Andre inntekter 1.309.000 1.461.000 547.000 2.463.000 1.018.000
Driftsinntekter 3.822.000 4.412.000 4.031.000 5.079.000 4.117.000
Varekostnad -211.000 -503.000 -319.000 -594.000 -958.000
Lønninger -472.000 -390.000 -331.000 -592.000 -586.000
Avskrivning -156.000 -407.000 -427.000 -414.000 -395.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -598.000 -560.000 -602.000 -403.000 -356.000
Driftskostnader -1.437.000 -1.860.000 -1.679.000 -2.003.000 -2.295.000
Driftsresultat 2.386.000 2.552.000 2.352.000 3.077.000 1.823.000
Finansinntekter 2.108.000 8.000 58.000 35.000 81.000
Finanskostnader -6.000 0 -2.000 0 0
Finans 2.102.000 8.000 56.000 35.000 81.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.925.000 1.927.000 1.773.000 2.273.000 1.395.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.019.000 3.019.000 3.019.000 3.019.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 81.000 1.838.000 2.213.000 2.640.000 2.913.000
Sum varige driftsmidler 3.100.000 4.857.000 5.232.000 5.659.000 2.913.000
Sum finansielle anleggsmidler 503.000 517.000 141.000 15.000 1.374.000
Sum anleggsmidler 3.603.000 5.374.000 5.373.000 5.674.000 4.288.000
Varebeholdning 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Kundefordringer 355.000 505.000 376.000 2.123.000 1.135.000
Andre fordringer 705.000 672.000 801.000 52.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.791.000 2.070.000 985.000 1.605.000 1.346.000
Sum omløpsmidler 8.856.000 3.261.000 2.177.000 3.795.000 2.549.000
Sum eiendeler 12.459.000 8.635.000 7.550.000 9.469.000 6.837.000
Sum opptjent egenkapital 11.343.000 7.417.000 5.490.000 7.716.000 5.443.000
Sum egenkapital 11.443.000 7.517.000 5.590.000 7.816.000 5.543.000
Sum avsetninger til forpliktelser 321.000 180.000 221.000 264.000 259.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 321.000 180.000 221.000 264.000 259.000
Leverandørgjeld 110.000 97.000 61.000 96.000 62.000
Betalbar skatt 422.000 673.000 678.000 833.000 464.000
Skyldig offentlige avgifter 82.000 100.000 143.000 360.000 84.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 68.000 858.000 99.000 426.000
Sum kortsiktig gjeld 695.000 938.000 1.740.000 1.389.000 1.035.000
Sum gjeld og egenkapital 12.459.000 8.635.000 7.551.000 9.469.000 6.837.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.161.000 2.323.000 437.000 2.406.000 1.514.000
Likviditetsgrad 1 12.7 3.5 1.3 2.7 2.5
Likviditetsgrad 2 12.7 3.5 1.3 2.8 2.5
Soliditet 91.8 87.1 74.0 82.5 81.1
Resultatgrad 62.4 57.8 58.3 60.6 44.3
Rentedekningsgrad 397.7 1205.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 36.1 29.6 31.9 32.9 27.8
Signatur
18.04.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex