Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cathinka Og Bendik Eiendom AS
Juridisk navn:  Cathinka Og Bendik Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 96 Bergset Unsetveien 1066 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 980438430
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
3.33%
Resultat  
  
-96.55%
Egenkapital  
  
3.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 310.000 300.000 290.000 300.000 300.000
Resultat: 4.000 116.000 110.000 87.000 89.000
Egenkapital: 125.000 121.000 5.000 -106.000 -193.000
Regnskap for  Cathinka Og Bendik Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 310.000 300.000 290.000 300.000 300.000
Driftskostnader -241.000 -125.000 -110.000 -134.000 -124.000
Driftsresultat 69.000 175.000 180.000 166.000 176.000
Finansinntekter 3.000 5.000 2.000 4.000 8.000
Finanskostnader -68.000 -64.000 -72.000 -83.000 -96.000
Finans -65.000 -59.000 -70.000 -79.000 -88.000
Resultat før skatt 4.000 116.000 110.000 87.000 89.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 116.000 110.000 87.000 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000
Sum omløpsmidler 651.000 167.000 221.000 281.000 365.000
Sum eiendeler 1.803.000 1.319.000 1.373.000 1.433.000 1.517.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 21.000 -95.000 -206.000 -293.000
Sum egenkapital 125.000 121.000 5.000 -106.000 -193.000
Sum langsiktig gjeld 1.670.000 1.198.000 1.368.000 1.538.000 1.709.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.803.000 1.319.000 1.373.000 1.432.000 1.516.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 310.000 300.000 290.000 300.000 300.000
Driftsinntekter 310.000 300.000 290.000 300.000 300.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -241.000 -125.000 -110.000 -134.000 -124.000
Driftskostnader -241.000 -125.000 -110.000 -134.000 -124.000
Driftsresultat 69.000 175.000 180.000 166.000 176.000
Finansinntekter 3.000 5.000 2.000 4.000 8.000
Finanskostnader -68.000 -64.000 -72.000 -83.000 -96.000
Finans -65.000 -59.000 -70.000 -79.000 -88.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 116.000 110.000 87.000 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 4.000
Sum investeringer 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Kasse, bank 633.000 149.000 203.000 263.000 342.000
Sum omløpsmidler 651.000 167.000 221.000 281.000 365.000
Sum eiendeler 1.803.000 1.319.000 1.373.000 1.433.000 1.517.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 21.000 -95.000 -206.000 -293.000
Sum egenkapital 125.000 121.000 5.000 -106.000 -193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.670.000 1.198.000 1.368.000 1.538.000 1.709.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.803.000 1.319.000 1.373.000 1.432.000 1.516.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 643.000 167.000 221.000 281.000 365.000
Likviditetsgrad 1 81.4
Likviditetsgrad 2 81.4 0 0 0.0 0.0
Soliditet 6.9 9.2 0.4 -7.4 -12.7
Resultatgrad 22.3 58.3 62.1 55.3 58.7
Rentedekningsgrad 1 2.7 2.5 2.0 1.9
Gjeldsgrad 13.4 9.9 273.6 -14.5 -8.9
Total kapitalrentabilitet 4 13.6 13.3 11.9 12.1
Signatur
30.05.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex