Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Castle Film AS
Juridisk navn:  Castle Film AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69847220
Ullernveien 29B Ullernveien 29B Fax:
0280 Oslo 280 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 923706038
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/17/1974
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.75%
Resultat  
  
84.04%
Egenkapital  
  
48.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.558.000 1.312.000 2.278.000 1.395.000 1.251.000
Resultat: 1.038.000 564.000 1.431.000 578.000 322.000
Egenkapital: 928.000 627.000 697.000 654.000 230.000
Regnskap for  Castle Film AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.558.000 1.312.000 2.278.000 1.395.000 1.251.000
Driftskostnader -529.000 -754.000 -853.000 -827.000 -874.000
Driftsresultat 1.029.000 557.000 1.425.000 568.000 378.000
Finansinntekter 10.000 8.000 7.000 11.000 19.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -75.000
Finans 10.000 7.000 7.000 11.000 -56.000
Resultat før skatt 1.038.000 564.000 1.431.000 578.000 322.000
Skattekostnad -237.000 -135.000 -354.000 -155.000 -108.000
Årsresultat 801.000 430.000 1.077.000 424.000 214.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 146.000 86.000 89.000 97.000 577.000
Sum omløpsmidler 2.006.000 1.710.000 2.426.000 1.067.000 345.000
Sum eiendeler 2.152.000 1.796.000 2.515.000 1.164.000 922.000
Sum opptjent egenkapital 828.000 527.000 597.000 554.000 130.000
Sum egenkapital 928.000 627.000 697.000 654.000 230.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.224.000 1.168.000 1.817.000 511.000 692.000
Sum gjeld og egenkapital 2.152.000 1.795.000 2.514.000 1.165.000 922.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.558.000 1.312.000 0 1.395.000 1.251.000
Andre inntekter 0 0 2.278.000 0 0
Driftsinntekter 1.558.000 1.312.000 2.278.000 1.395.000 1.251.000
Varekostnad 0 0 0 -1.000 -18.000
Lønninger -120.000 -300.000 -413.000 -582.000 -530.000
Avskrivning -19.000 -3.000 -8.000 -9.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -390.000 -451.000 -432.000 -235.000 -321.000
Driftskostnader -529.000 -754.000 -853.000 -827.000 -874.000
Driftsresultat 1.029.000 557.000 1.425.000 568.000 378.000
Finansinntekter 10.000 8.000 7.000 11.000 19.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 -75.000
Finans 10.000 7.000 7.000 11.000 -56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 0 -500.000
Årsresultat 801.000 430.000 1.077.000 424.000 214.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 69.000 86.000 69.000 77.000 68.000
Sum varige driftsmidler 69.000 86.000 69.000 77.000 68.000
Sum finansielle anleggsmidler 77.000 0 20.000 20.000 509.000
Sum anleggsmidler 146.000 86.000 89.000 97.000 577.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 524.000 629.000 940.000 220.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.482.000 1.080.000 1.486.000 847.000 345.000
Sum omløpsmidler 2.006.000 1.710.000 2.426.000 1.067.000 345.000
Sum eiendeler 2.152.000 1.796.000 2.515.000 1.164.000 922.000
Sum opptjent egenkapital 828.000 527.000 597.000 554.000 130.000
Sum egenkapital 928.000 627.000 697.000 654.000 230.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 24.000 3.000 0 -7.000 -5.000
Betalbar skatt 237.000 135.000 354.000 155.000 108.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 0 0 180.000 18.000
Utbytte -500.000 0 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 457.000 1.031.000 963.000 182.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 1.224.000 1.168.000 1.817.000 511.000 692.000
Sum gjeld og egenkapital 2.152.000 1.795.000 2.514.000 1.165.000 922.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 782.000 542.000 609.000 556.000 -347.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.3 2.1 0.5
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.3 2.1 0.5
Soliditet 43.1 34.9 27.7 56.1 24.9
Resultatgrad 6 42.5 62.6 40.7 30.2
Rentedekningsgrad 5 5.3
Gjeldsgrad 1.3 1.9 2.6 0.8 3.0
Total kapitalrentabilitet 48.3 31.5 5 49.7 43.1
Signatur
09.01.2017
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
09.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex