Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Castle Film AS
Juridisk navn:  Castle Film AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69847220
Ullernveien 29B Ullernveien 29B Fax:
0280 Oslo 280 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 923706038
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/17/1974
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.15%
Resultat  
  
-33.62%
Egenkapital  
  
4.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.135.000 1.558.000 1.312.000 2.278.000 1.395.000
Resultat: 689.000 1.038.000 564.000 1.431.000 578.000
Egenkapital: 968.000 928.000 627.000 697.000 654.000
Regnskap for  Castle Film AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.135.000 1.558.000 1.312.000 2.278.000 1.395.000
Driftskostnader -456.000 -529.000 -754.000 -853.000 -827.000
Driftsresultat 679.000 1.029.000 557.000 1.425.000 568.000
Finansinntekter 11.000 10.000 8.000 7.000 11.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 10.000 10.000 7.000 7.000 11.000
Resultat før skatt 689.000 1.038.000 564.000 1.431.000 578.000
Skattekostnad -150.000 -237.000 -135.000 -354.000 -155.000
Årsresultat 540.000 801.000 430.000 1.077.000 424.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 118.000 146.000 86.000 89.000 97.000
Sum omløpsmidler 1.930.000 2.006.000 1.710.000 2.426.000 1.067.000
Sum eiendeler 2.048.000 2.152.000 1.796.000 2.515.000 1.164.000
Sum opptjent egenkapital 868.000 828.000 527.000 597.000 554.000
Sum egenkapital 968.000 928.000 627.000 697.000 654.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.081.000 1.224.000 1.168.000 1.817.000 511.000
Sum gjeld og egenkapital 2.049.000 2.152.000 1.795.000 2.514.000 1.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.083.000 1.558.000 1.312.000 0 1.395.000
Andre inntekter 52.000 0 0 2.278.000 0
Driftsinntekter 1.135.000 1.558.000 1.312.000 2.278.000 1.395.000
Varekostnad 0 0 0 0 -1.000
Lønninger -60.000 -120.000 -300.000 -413.000 -582.000
Avskrivning -5.000 -19.000 -3.000 -8.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -391.000 -390.000 -451.000 -432.000 -235.000
Driftskostnader -456.000 -529.000 -754.000 -853.000 -827.000
Driftsresultat 679.000 1.029.000 557.000 1.425.000 568.000
Finansinntekter 11.000 10.000 8.000 7.000 11.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0 0
Finans 10.000 10.000 7.000 7.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 0 0
Årsresultat 540.000 801.000 430.000 1.077.000 424.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 64.000 69.000 86.000 69.000 77.000
Sum varige driftsmidler 64.000 69.000 86.000 69.000 77.000
Sum finansielle anleggsmidler 54.000 77.000 0 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 118.000 146.000 86.000 89.000 97.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 750.000 524.000 629.000 940.000 220.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.180.000 1.482.000 1.080.000 1.486.000 847.000
Sum omløpsmidler 1.930.000 2.006.000 1.710.000 2.426.000 1.067.000
Sum eiendeler 2.048.000 2.152.000 1.796.000 2.515.000 1.164.000
Sum opptjent egenkapital 868.000 828.000 527.000 597.000 554.000
Sum egenkapital 968.000 928.000 627.000 697.000 654.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 24.000 3.000 0 -7.000
Betalbar skatt 150.000 237.000 135.000 354.000 155.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 7.000 0 0 180.000
Utbytte 0 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 426.000 457.000 1.031.000 963.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 1.081.000 1.224.000 1.168.000 1.817.000 511.000
Sum gjeld og egenkapital 2.049.000 2.152.000 1.795.000 2.514.000 1.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 849.000 782.000 542.000 609.000 556.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.5 1.3 2.1
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.5 1.3 2.1
Soliditet 47.2 43.1 34.9 27.7 56.1
Resultatgrad 59.8 6 42.5 62.6 40.7
Rentedekningsgrad 6 5
Gjeldsgrad 1.1 1.3 1.9 2.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 33.7 48.3 31.5 5 49.7
Signatur
09.01.2017
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
09.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex