Carlsen Fritzøe Handel AS
Juridisk navn:  Carlsen Fritzøe Handel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33484000
Postboks 2107 Hotvedtveien 6 Fax: 33484090
3202 Sandefjord 3220 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 948237989
Aksjekapital: 17.898.000 NOK
Antall ansatte: 682
Etableringsdato: 5/16/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Henka Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.16%
Resultat  
  
8.16%
Egenkapital  
  
-29.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.158.248.000 2.032.965.000 2.019.577.000 1.563.552.000 1.459.296.000
Resultat: 115.579.000 106.862.000 85.550.000 85.313.000 68.357.000
Egenkapital: 158.522.000 225.705.000 208.098.000 205.637.000 165.232.000
Regnskap for  Carlsen Fritzøe Handel AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.158.248.000 2.032.965.000 2.019.577.000 1.563.552.000 1.459.296.000
Driftskostnader -2.039.206.000 -1.921.577.000 -1.926.795.000 -1.472.312.000 -1.386.641.000
Driftsresultat 119.042.000 111.388.000 92.783.000 91.240.000 72.656.000
Finansinntekter 5.071.000 3.368.000 1.442.000 1.389.000 1.548.000
Finanskostnader -8.533.000 -7.894.000 -8.674.000 -7.316.000 -5.847.000
Finans -3.462.000 -4.526.000 -7.232.000 -5.927.000 -4.299.000
Resultat før skatt 115.579.000 106.862.000 85.550.000 85.313.000 68.357.000
Skattekostnad -30.424.000 -29.256.000 -26.462.000 -23.739.000 -21.275.000
Årsresultat 85.155.000 77.606.000 59.088.000 61.573.000 47.081.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 139.564.000 170.505.000 192.312.000 248.933.000 65.632.000
Sum omløpsmidler 502.769.000 496.526.000 529.712.000 447.721.000 392.253.000
Sum eiendeler 642.333.000 667.031.000 722.024.000 696.654.000 457.885.000
Sum opptjent egenkapital 106.195.000 173.378.000 155.772.000 153.311.000 112.905.000
Sum egenkapital 158.522.000 225.705.000 208.098.000 205.637.000 165.232.000
Sum langsiktig gjeld 98.950.000 123.650.000 142.107.000 166.821.000 33.693.000
Sum kortsiktig gjeld 384.861.000 317.676.000 371.818.000 324.195.000 258.960.000
Sum gjeld og egenkapital 642.333.000 667.031.000 722.024.000 696.654.000 457.885.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.111.621.000 1.988.425.000 1.973.314.000 1.527.661.000 1.425.689.000
Andre inntekter 46.627.000 44.541.000 46.263.000 35.890.000 33.607.000
Driftsinntekter 2.158.248.000 2.032.965.000 2.019.577.000 1.563.552.000 1.459.296.000
Varekostnad -1.467.313.000 -1.368.822.000 -1.368.279.000 -1.051.202.000 -973.739.000
Lønninger -346.874.000 -326.936.000 -331.059.000 -259.327.000 -246.448.000
Avskrivning -23.949.000 -26.508.000 -32.927.000 -18.044.000 -20.462.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -154.000
Andre driftskostnader -201.070.000 -199.311.000 -194.530.000 -143.739.000 -145.838.000
Driftskostnader -2.039.206.000 -1.921.577.000 -1.926.795.000 -1.472.312.000 -1.386.641.000
Driftsresultat 119.042.000 111.388.000 92.783.000 91.240.000 72.656.000
Finansinntekter 5.071.000 3.368.000 1.442.000 1.389.000 1.548.000
Finanskostnader -8.533.000 -7.894.000 -8.674.000 -7.316.000 -5.847.000
Finans -3.462.000 -4.526.000 -7.232.000 -5.927.000 -4.299.000
Konsernbidrag 0 -60.000.000 -40.000.000 -11.597.000 0
Utbytte -35.000.000 0 0 -20.000.000 0
Årsresultat 85.155.000 77.606.000 59.088.000 61.573.000 47.081.000
Balanse detaljer          
Goodwill 110.977.000 122.010.000 139.230.000 17.345.000 24.640.000
Sum Immatrielle midler 118.964.000 129.607.000 147.700.000 22.765.000 30.498.000
Fast eiendom 1.180.000 174.000 370.000 566.000 762.000
Maskiner anlegg 693.000 1.292.000 1.623.000 0 0
Driftsløsøre 18.726.000 14.886.000 19.756.000 22.325.000 31.121.000
Sum varige driftsmidler 20.600.000 16.352.000 21.749.000 22.891.000 31.884.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 24.546.000 22.863.000 203.277.000 3.250.000
Sum anleggsmidler 139.564.000 170.505.000 192.312.000 248.933.000 65.632.000
Varebeholdning 220.089.000 205.332.000 195.328.000 158.895.000 145.389.000
Kundefordringer 192.479.000 209.305.000 173.934.000 143.162.000 114.847.000
Andre fordringer 88.670.000 80.564.000 158.550.000 144.281.000 130.868.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.531.000 1.326.000 1.900.000 1.382.000 1.150.000
Sum omløpsmidler 502.769.000 496.526.000 529.712.000 447.721.000 392.253.000
Sum eiendeler 642.333.000 667.031.000 722.024.000 696.654.000 457.885.000
Sum opptjent egenkapital 106.195.000 173.378.000 155.772.000 153.311.000 112.905.000
Sum egenkapital 158.522.000 225.705.000 208.098.000 205.637.000 165.232.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 139.195.000 151.739.000 139.458.000 130.545.000 87.374.000
Sum langsiktig gjeld 98.950.000 123.650.000 142.107.000 166.821.000 33.693.000
Leverandørgjeld 88.511.000 72.989.000 88.510.000 66.374.000 44.897.000
Betalbar skatt 29.922.000 10.460.000 15.111.000 19.436.000 21.249.000
Skyldig offentlige avgifter 31.227.000 35.162.000 30.317.000 21.825.000 20.588.000
Utbytte -35.000.000 0 0 -20.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 96.006.000 47.326.000 98.421.000 86.015.000 84.852.000
Sum kortsiktig gjeld 384.861.000 317.676.000 371.818.000 324.195.000 258.960.000
Sum gjeld og egenkapital 642.333.000 667.031.000 722.024.000 696.654.000 457.885.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 117.908.000 178.850.000 157.894.000 123.526.000 133.293.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.4 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.9 0.9 1.0
Soliditet 24.7 33.8 28.8 29.5 36.1
Resultatgrad 5.5 5.5 4.6 5.8 5.0
Rentedekningsgrad 1 14.1 10.7 12.5 12.7
Gjeldsgrad 3.1 2 2.5 2.4 1.8
Total kapitalrentabilitet 19.3 17.2 13.1 13.3 16.2
Signatur
11.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex