Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Carl Zwerg AS
Juridisk navn:  Carl Zwerg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51560402
Øvre Stokkavei 79 Øvre Stokkavei 79 Fax: 51560302
4022 Stavanger 4022 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 817406742
Aksjekapital: 116.500 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/8/1967 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bokholderiet Hinna As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.15%
Resultat  
  
239.58%
Egenkapital  
  
3.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.198.000 2.173.000 1.688.000 876.000 949.000
Resultat: 67.000 -48.000 29.000 -2.472.000 -1.512.000
Egenkapital: -1.322.000 -1.365.000 -1.341.000 -1.370.000 984.000
Regnskap for  Carl Zwerg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.198.000 2.173.000 1.688.000 876.000 949.000
Driftskostnader -2.027.000 -2.100.000 -1.599.000 -1.135.000 -1.057.000
Driftsresultat 170.000 73.000 89.000 -260.000 -108.000
Finansinntekter -3.000 2.000 84.000 1.000 2.000
Finanskostnader -100.000 -122.000 -144.000 -2.212.000 -1.406.000
Finans -103.000 -120.000 -60.000 -2.211.000 -1.404.000
Resultat før skatt 67.000 -48.000 29.000 -2.472.000 -1.512.000
Skattekostnad -24.000 24.000 0 118.000 121.000
Årsresultat 43.000 -24.000 29.000 -2.354.000 -1.391.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 760.000 760.000 760.000 760.000 1.380.000
Sum omløpsmidler 425.000 480.000 657.000 549.000 3.043.000
Sum eiendeler 1.185.000 1.240.000 1.417.000 1.309.000 4.423.000
Sum opptjent egenkapital -1.438.000 -1.481.000 -1.457.000 -1.487.000 867.000
Sum egenkapital -1.322.000 -1.365.000 -1.341.000 -1.370.000 984.000
Sum langsiktig gjeld 2.124.000 2.189.000 2.143.000 2.202.000 2.522.000
Sum kortsiktig gjeld 383.000 417.000 615.000 476.000 918.000
Sum gjeld og egenkapital 1.186.000 1.242.000 1.418.000 1.308.000 4.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.198.000 2.173.000 1.688.000 823.000 885.000
Andre inntekter 0 0 0 53.000 64.000
Driftsinntekter 2.198.000 2.173.000 1.688.000 876.000 949.000
Varekostnad -942.000 -887.000 -531.000 -192.000 -165.000
Lønninger -764.000 -712.000 -565.000 -690.000 -740.000
Avskrivning 0 0 0 0 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -321.000 -501.000 -503.000 -253.000 -142.000
Driftskostnader -2.027.000 -2.100.000 -1.599.000 -1.135.000 -1.057.000
Driftsresultat 170.000 73.000 89.000 -260.000 -108.000
Finansinntekter -3.000 2.000 84.000 1.000 2.000
Finanskostnader -100.000 -122.000 -144.000 -2.212.000 -1.406.000
Finans -103.000 -120.000 -60.000 -2.211.000 -1.404.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 43.000 -24.000 29.000 -2.354.000 -1.391.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 708.000 708.000 708.000 708.000 1.328.000
Sum anleggsmidler 760.000 760.000 760.000 760.000 1.380.000
Varebeholdning 52.000 29.000 16.000 90.000 124.000
Kundefordringer 147.000 305.000 545.000 304.000 113.000
Andre fordringer 0 0 5.000 59.000 55.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 220.000 146.000 91.000 96.000 988.000
Sum omløpsmidler 425.000 480.000 657.000 549.000 3.043.000
Sum eiendeler 1.185.000 1.240.000 1.417.000 1.309.000 4.423.000
Sum opptjent egenkapital -1.438.000 -1.481.000 -1.457.000 -1.487.000 867.000
Sum egenkapital -1.322.000 -1.365.000 -1.341.000 -1.370.000 984.000
Sum avsetninger til forpliktelser 222.000 279.000 367.000 482.000 632.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 507.000
Sum langsiktig gjeld 2.124.000 2.189.000 2.143.000 2.202.000 2.522.000
Leverandørgjeld 114.000 115.000 318.000 131.000 16.000
Betalbar skatt 82.000 65.000 115.000 31.000 0
Skyldig offentlige avgifter 82.000 110.000 120.000 137.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 105.000 128.000 62.000 176.000 325.000
Sum kortsiktig gjeld 383.000 417.000 615.000 476.000 918.000
Sum gjeld og egenkapital 1.186.000 1.242.000 1.418.000 1.308.000 4.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.000 63.000 42.000 73.000 2.125.000
Likviditetsgrad 1 1 1.2 1 1 3.3
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1 1 3.2
Soliditet -111.6 - -94.6 -104.7 22.2
Resultatgrad 7.7 3.4 5.3 -29.7 -11.4
Rentedekningsgrad 1.7 0.6 0.6 -0.1 -0.1
Gjeldsgrad -1.9 -1.9 -2.1 3.5
Total kapitalrentabilitet 14.1 6 12.2 -19.8 -2.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex