Carl Evensen Eftf AS
Juridisk navn:  Carl Evensen Eftf AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23210500
Postboks 119 Alnabru Prof Birkelandsv 32 B Fax: 23210510
0614 Oslo 1084 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 911545446
Aksjekapital: 348.405 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 12/31/1960
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.1%
Resultat  
  
0.58%
Egenkapital  
  
225.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 205.591.000 203.348.000 198.240.000 221.319.000 215.392.000
Resultat: 11.608.000 11.541.000 13.534.000 11.316.000 10.508.000
Egenkapital: 9.696.000 2.977.000 3.023.000 2.888.000 6.410.000
Regnskap for  Carl Evensen Eftf AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 205.591.000 203.348.000 198.240.000 221.319.000 215.392.000
Driftskostnader -194.105.000 -191.158.000 -183.779.000 -208.763.000 -204.053.000
Driftsresultat 11.487.000 12.191.000 14.461.000 12.556.000 11.340.000
Finansinntekter 153.000 143.000 190.000 212.000 279.000
Finanskostnader -33.000 -794.000 -1.118.000 -1.452.000 -1.110.000
Finans 120.000 -651.000 -928.000 -1.240.000 -831.000
Resultat før skatt 11.608.000 11.541.000 13.534.000 11.316.000 10.508.000
Skattekostnad -2.685.000 -2.797.000 -3.412.000 -3.108.000 -2.841.000
Årsresultat 8.923.000 8.743.000 10.122.000 8.208.000 7.667.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.290.000 6.580.000 2.287.000 2.698.000 2.993.000
Sum omløpsmidler 43.388.000 53.325.000 47.044.000 49.083.000 59.953.000
Sum eiendeler 44.678.000 59.905.000 49.331.000 51.781.000 62.946.000
Sum opptjent egenkapital 6.887.000 167.000 213.000 78.000 681.000
Sum egenkapital 9.696.000 2.977.000 3.023.000 2.888.000 6.410.000
Sum langsiktig gjeld 7.150.000 25.800.000 25.800.000 25.800.000 25.800.000
Sum kortsiktig gjeld 27.831.000 31.128.000 20.509.000 23.093.000 30.737.000
Sum gjeld og egenkapital 44.678.000 59.905.000 49.332.000 51.781.000 62.947.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 201.450.000 200.928.000 195.113.000 218.598.000 213.392.000
Andre inntekter 4.140.000 2.421.000 3.126.000 2.721.000 2.000.000
Driftsinntekter 205.591.000 203.348.000 198.240.000 221.319.000 215.392.000
Varekostnad -146.821.000 -145.384.000 -138.408.000 -158.709.000 -153.860.000
Lønninger -28.113.000 -26.889.000 -26.383.000 -28.496.000 -28.504.000
Avskrivning -547.000 -595.000 -692.000 -565.000 -811.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.624.000 -18.290.000 -18.296.000 -20.993.000 -20.878.000
Driftskostnader -194.105.000 -191.158.000 -183.779.000 -208.763.000 -204.053.000
Driftsresultat 11.487.000 12.191.000 14.461.000 12.556.000 11.340.000
Finansinntekter 153.000 143.000 190.000 212.000 279.000
Finanskostnader -33.000 -794.000 -1.118.000 -1.452.000 -1.110.000
Finans 120.000 -651.000 -928.000 -1.240.000 -831.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -7.500.000
Årsresultat 8.923.000 8.743.000 10.122.000 8.208.000 7.667.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 312.000 350.000 372.000 455.000 556.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 786.000 849.000 1.307.000 0 0
Driftsløsøre 192.000 381.000 608.000 2.243.000 2.438.000
Sum varige driftsmidler 977.000 1.230.000 1.915.000 2.243.000 2.438.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 5.000.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.290.000 6.580.000 2.287.000 2.698.000 2.993.000
Varebeholdning 10.784.000 14.469.000 11.243.000 10.857.000 10.567.000
Kundefordringer 10.582.000 10.159.000 9.966.000 10.797.000 12.771.000
Andre fordringer 7.690.000 1.183.000 1.341.000 1.273.000 21.065.000
Sum investeringer 62.000 0 0 0 28.000
Kasse, bank 14.270.000 13.328.000 13.809.000 18.707.000 12.767.000
Sum omløpsmidler 43.388.000 53.325.000 47.044.000 49.083.000 59.953.000
Sum eiendeler 44.678.000 59.905.000 49.331.000 51.781.000 62.946.000
Sum opptjent egenkapital 6.887.000 167.000 213.000 78.000 681.000
Sum egenkapital 9.696.000 2.977.000 3.023.000 2.888.000 6.410.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.509.000 11.956.000 4.256.000 5.980.000 179.000
Sum langsiktig gjeld 7.150.000 25.800.000 25.800.000 25.800.000 25.800.000
Leverandørgjeld 7.613.000 10.358.000 8.349.000 9.101.000 11.587.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 2.766.000
Skyldig offentlige avgifter 3.865.000 3.436.000 3.284.000 3.375.000 2.890.000
Utbytte 0 0 0 0 -7.500.000
Annen kortsiktig gjeld 4.844.000 5.378.000 4.620.000 4.638.000 5.814.000
Sum kortsiktig gjeld 27.831.000 31.128.000 20.509.000 23.093.000 30.737.000
Sum gjeld og egenkapital 44.678.000 59.905.000 49.332.000 51.781.000 62.947.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.557.000 22.197.000 26.535.000 25.990.000 29.216.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 2.3 2.1 2.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.7 1.7 1.7
Soliditet 21.7 5 6.1 5.6 10.2
Resultatgrad 5.6 6 7.3 5.7 5.3
Rentedekningsgrad 348.1 15.4 12.9 8.8 10.5
Gjeldsgrad 3.6 19.1 15.3 16.9 8.8
Total kapitalrentabilitet 26.1 20.6 29.7 24.7 18.5
Signatur
28.04.2010
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex