Capena AS
Juridisk navn:  Capena AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66842426
Postboks 87 Nedre Vollgate 11 Fax:
1375 Billingstad 158 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979637608
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/1997
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.000 3.000 2.000 8.000 52.000
Egenkapital: 4.456.000 4.453.000 4.450.000 4.447.000 4.440.000
Regnskap for  Capena AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -27.000 -12.000 -11.000 -11.000 -10.000
Driftsresultat -27.000 -12.000 -11.000 -11.000 -10.000
Finansinntekter 33.000 15.000 13.000 18.000 62.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans 31.000 15.000 13.000 18.000 62.000
Resultat før skatt 3.000 3.000 2.000 8.000 52.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 3.000 2.000 8.000 52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.456.000 4.453.000 4.450.000 4.447.000 4.440.000
Sum eiendeler 4.456.000 4.453.000 4.450.000 4.447.000 4.440.000
Sum opptjent egenkapital -544.000 -547.000 -550.000 -553.000 -560.000
Sum egenkapital 4.456.000 4.453.000 4.450.000 4.447.000 4.440.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.456.000 4.453.000 4.450.000 4.447.000 4.440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -12.000 -11.000 -11.000 -10.000
Driftskostnader -27.000 -12.000 -11.000 -11.000 -10.000
Driftsresultat -27.000 -12.000 -11.000 -11.000 -10.000
Finansinntekter 33.000 15.000 13.000 18.000 62.000
Finanskostnader -2.000 0 0 0 0
Finans 31.000 15.000 13.000 18.000 62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 3.000 2.000 8.000 52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.456.000 4.453.000 4.450.000 4.447.000 4.440.000
Sum omløpsmidler 4.456.000 4.453.000 4.450.000 4.447.000 4.440.000
Sum eiendeler 4.456.000 4.453.000 4.450.000 4.447.000 4.440.000
Sum opptjent egenkapital -544.000 -547.000 -550.000 -553.000 -560.000
Sum egenkapital 4.456.000 4.453.000 4.450.000 4.447.000 4.440.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.456.000 4.453.000 4.450.000 4.447.000 4.440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.456.000 4.453.000 4.450.000 4.447.000 4.440.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -13.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.1 0.1 0 0.2 1.2
Signatur
17.01.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE, ELLER STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex