Capella Star AS
Juridisk navn:  Capella Star AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45416760
Øvre Såtehov 27 Øvre Såtehov 27 Fax:
3864 Rauland 3864 Rauland
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Vinje
Org.nr: 991938923
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2007
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-42.86%
Egenkapital  
  
-3.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 24.000 42.000 -103.000 362.000 -118.000
Egenkapital: 1.076.000 1.117.000 1.075.000 1.478.000 2.022.000
Regnskap for  Capella Star AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -10.000 -9.000 -1.000 -1.000 -88.000
Driftsresultat -10.000 -9.000 -1.000 -1.000 -89.000
Finansinntekter 34.000 51.000 -2.000 363.000 -30.000
Finanskostnader 0 0 -100.000 0 0
Finans 34.000 51.000 -102.000 363.000 -30.000
Resultat før skatt 24.000 42.000 -103.000 362.000 -118.000
Skattekostnad 0 0 0 -6.000 0
Årsresultat 24.000 42.000 -103.000 356.000 -118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.182.000 1.196.000 1.433.000 2.384.000 2.434.000
Sum eiendeler 1.182.000 1.196.000 1.433.000 2.384.000 2.434.000
Sum opptjent egenkapital 1.046.000 1.087.000 1.045.000 1.448.000 1.992.000
Sum egenkapital 1.076.000 1.117.000 1.075.000 1.478.000 2.022.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 106.000 79.000 358.000 906.000 412.000
Sum gjeld og egenkapital 1.182.000 1.196.000 1.433.000 2.384.000 2.434.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -33.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -9.000 -1.000 -1.000 -55.000
Driftskostnader -10.000 -9.000 -1.000 -1.000 -88.000
Driftsresultat -10.000 -9.000 -1.000 -1.000 -89.000
Finansinntekter 34.000 51.000 -2.000 363.000 -30.000
Finanskostnader 0 0 -100.000 0 0
Finans 34.000 51.000 -102.000 363.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -65.000 0 -300.000 -900.000 -400.000
Årsresultat 24.000 42.000 -103.000 356.000 -118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 92.000
Andre fordringer 0 0 0 49.000 0
Sum investeringer 0 357.000 311.000 720.000 573.000
Kasse, bank 1.182.000 838.000 1.121.000 1.615.000 1.769.000
Sum omløpsmidler 1.182.000 1.196.000 1.433.000 2.384.000 2.434.000
Sum eiendeler 1.182.000 1.196.000 1.433.000 2.384.000 2.434.000
Sum opptjent egenkapital 1.046.000 1.087.000 1.045.000 1.448.000 1.992.000
Sum egenkapital 1.076.000 1.117.000 1.075.000 1.478.000 2.022.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 2.000 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -65.000 0 -300.000 -900.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 41.000 79.000 56.000 0 12.000
Sum kortsiktig gjeld 106.000 79.000 358.000 906.000 412.000
Sum gjeld og egenkapital 1.182.000 1.196.000 1.433.000 2.384.000 2.434.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.076.000 1.117.000 1.075.000 1.478.000 2.022.000
Likviditetsgrad 1 11.2 15.1 4 2.6 5.9
Likviditetsgrad 2 11.2 15.1 4 2.7 6.0
Soliditet 9 93.4 7 62.0 83.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.6 0.2
Total kapitalrentabilitet 2 3.5 -0.2 15.2 -4.9
Signatur
22.10.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex