Canal Digital AS
Juridisk navn:  Canal Digital AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 06090
Postboks 800 Snarøyveien 30 Fax: 67893142
1331 Fornebu 1360 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 977273633
Aksjekapital: 116.328.000 NOK
Antall ansatte: 167
Etableringsdato: 2/10/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
591.24%
Resultat  
  
401.95%
Egenkapital  
  
-65.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.310.122.000 334.198.000 289.579.000 287.650.000 251.553.000
Resultat: 581.970.000 115.942.000 393.933.000 5.677.000 796.590.000
Egenkapital: 591.903.000 1.703.441.000 1.881.400.000 1.605.287.000 2.140.472.000
Regnskap for  Canal Digital AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.310.122.000 334.198.000 289.579.000 287.650.000 251.553.000
Driftskostnader 1.887.466.000 381.290.000 337.522.000 -289.995.000 -345.224.000
Driftsresultat 443.641.000 -16.942.000 -18.391.000 -2.345.000 -93.671.000
Finansinntekter -153.233.000 -144.951.000 -431.129.000 39.039.000 945.878.000
Finanskostnader -15.904.000 -12.066.000 -18.807.000 -31.017.000 -55.617.000
Finans -169.137.000 -157.017.000 -449.936.000 8.022.000 890.261.000
Resultat før skatt 581.970.000 115.942.000 393.933.000 5.677.000 796.590.000
Skattekostnad 100.169.000 -1.281.000 -5.005.000 -2.138.000 28.442.000
Årsresultat 481.802.000 117.224.000 398.938.000 3.539.000 825.032.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.688.739.000 1.516.940.000 1.506.790.000 1.518.882.000 1.542.332.000
Sum omløpsmidler 458.082.000 660.263.000 800.408.000 918.389.000 933.459.000
Sum eiendeler 2.146.821.000 2.177.203.000 2.307.198.000 2.437.271.000 2.475.791.000
Sum opptjent egenkapital -688.211.000 406.397.000 589.029.000 0 0
Sum egenkapital 591.903.000 1.703.441.000 1.881.400.000 1.605.287.000 2.140.472.000
Sum langsiktig gjeld 44.056.000 10.449.000 7.295.000 7.595.000 23.432.000
Sum kortsiktig gjeld 1.510.863.000 463.312.000 418.503.000 824.389.000 311.887.000
Sum gjeld og egenkapital 2.146.822.000 2.177.202.000 2.307.198.000 2.437.271.000 2.475.791.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.956.541.000 0 396.000 430.000 596.000
Andre inntekter 353.580.000 334.198.000 289.183.000 287.220.000 250.957.000
Driftsinntekter 2.310.122.000 334.198.000 289.579.000 287.650.000 251.553.000
Varekostnad 1.115.906.000 11.837.000 12.316.000 -9.300.000 -5.982.000
Lønninger 211.463.000 154.218.000 128.051.000 -119.791.000 -113.931.000
Avskrivning 62.161.000 54.085.000 47.775.000 -43.975.000 -48.666.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 487.443.000 146.075.000 134.604.000 -121.344.000 -184.340.000
Driftskostnader 1.887.466.000 381.290.000 337.522.000 -289.995.000 -345.224.000
Driftsresultat 443.641.000 -16.942.000 -18.391.000 -2.345.000 -93.671.000
Finansinntekter -153.233.000 -144.951.000 -431.129.000 39.039.000 945.878.000
Finanskostnader -15.904.000 -12.066.000 -18.807.000 -31.017.000 -55.617.000
Finans -169.137.000 -157.017.000 -449.936.000 8.022.000 890.261.000
Konsernbidrag -353.030.000 -295.327.000 -135.815.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 481.802.000 117.224.000 398.938.000 3.539.000 825.032.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 139.383.000 139.537.000 127.314.000 106.801.000 133.094.000
Fast eiendom 0 81.000 39.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 6.229.000 3.177.000
Driftsløsøre 2.200.000 3.607.000 5.722.000 0 0
Sum varige driftsmidler 2.200.000 3.687.000 5.760.000 6.229.000 3.177.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.547.155.000 1.373.716.000 1.373.716.000 1.405.852.000 1.406.061.000
Sum anleggsmidler 1.688.739.000 1.516.940.000 1.506.790.000 1.518.882.000 1.542.332.000
Varebeholdning 101.771.000 93.172.000 144.129.000 114.375.000 0
Kundefordringer 312.321.000 136.953.000 33.070.000 161.878.000 166.347.000
Andre fordringer 42.354.000 56.945.000 104.563.000 89.446.000 108.604.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 298.851.000 221.392.000 135.175.000 320.891.000
Sum omløpsmidler 458.082.000 660.263.000 800.408.000 918.389.000 933.459.000
Sum eiendeler 2.146.821.000 2.177.203.000 2.307.198.000 2.437.271.000 2.475.791.000
Sum opptjent egenkapital -688.211.000 406.397.000 589.029.000 0 0
Sum egenkapital 591.903.000 1.703.441.000 1.881.400.000 1.605.287.000 2.140.472.000
Sum avsetninger til forpliktelser 44.056.000 10.449.000 7.295.000 7.595.000 23.432.000
Gjeld til kredittinstitutt 666.745.000 314.202.000 157.872.000 604.750.000 21.145.000
Sum langsiktig gjeld 44.056.000 10.449.000 7.295.000 7.595.000 23.432.000
Leverandørgjeld 188.600.000 79.123.000 79.942.000 106.020.000 97.412.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 43.654.000 -1.234.000 3.119.000 2.785.000 60.582.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 611.865.000 71.222.000 177.571.000 110.834.000 132.748.000
Sum kortsiktig gjeld 1.510.863.000 463.312.000 418.503.000 824.389.000 311.887.000
Sum gjeld og egenkapital 2.146.822.000 2.177.202.000 2.307.198.000 2.437.271.000 2.475.791.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.052.781.000 196.951.000 381.905.000 94.000.000 621.572.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.4 1.9 1.1 3.0
Likviditetsgrad 2 0.2 1.2 1.6 1.0 3.0
Soliditet 27.6 78.2 81.5 65.9 86.5
Resultatgrad 19.2 -5.1 -6.4 -0.8 -37.2
Rentedekningsgrad 27.9 -1.4 1.2 15.3
Gjeldsgrad 2.6 0.3 0.2 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 13.5 -7.4 -19.5 1.5 34.4
Signatur
12.06.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex