Canado Vekst AS
Juridisk navn:  Canado Vekst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48016109
Setra Vei 2C Setra Vei 2C Fax: 22017001
0786 Oslo 786 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 986999965
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/18/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abacus Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
-67.61%
Resultat  
  
-68.21%
Egenkapital  
  
1.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 217.000 670.000 596.000 617.000 650.000
Resultat: 192.000 604.000 511.000 468.000 491.000
Egenkapital: -10.837.000 -10.985.000 -11.449.000 -11.832.000 -12.173.000
Regnskap for  Canado Vekst AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 217.000 670.000 596.000 617.000 650.000
Driftskostnader -25.000 -67.000 -85.000 -148.000 -159.000
Driftsresultat 192.000 603.000 511.000 468.000 491.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 192.000 604.000 511.000 468.000 491.000
Skattekostnad -44.000 -140.000 -128.000 -126.000 -133.000
Årsresultat 148.000 464.000 383.000 341.000 359.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 17.000 17.000 17.000
Sum omløpsmidler 510.000 637.000 610.000 525.000 634.000
Sum eiendeler 510.000 637.000 627.000 542.000 651.000
Sum opptjent egenkapital -11.037.000 -11.185.000 -11.649.000 -12.032.000 -12.373.000
Sum egenkapital -10.837.000 -10.985.000 -11.449.000 -11.832.000 -12.173.000
Sum langsiktig gjeld 10.938.000 11.022.000 11.526.000 11.988.000 12.492.000
Sum kortsiktig gjeld 410.000 601.000 550.000 386.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 511.000 638.000 627.000 542.000 652.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 217.000 650.000 596.000 617.000 650.000
Andre inntekter 0 20.000 0 0 0
Driftsinntekter 217.000 670.000 596.000 617.000 650.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -67.000 -85.000 -148.000 -159.000
Driftskostnader -25.000 -67.000 -85.000 -148.000 -159.000
Driftsresultat 192.000 603.000 511.000 468.000 491.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 148.000 464.000 383.000 341.000 359.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 17.000 17.000 17.000
Sum anleggsmidler 0 0 17.000 17.000 17.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 68.000 135.000 68.000 68.000
Andre fordringer 441.000 436.000 426.000 423.000 469.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 70.000 133.000 48.000 34.000 98.000
Sum omløpsmidler 510.000 637.000 610.000 525.000 634.000
Sum eiendeler 510.000 637.000 627.000 542.000 651.000
Sum opptjent egenkapital -11.037.000 -11.185.000 -11.649.000 -12.032.000 -12.373.000
Sum egenkapital -10.837.000 -10.985.000 -11.449.000 -11.832.000 -12.173.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.938.000 11.022.000 11.526.000 11.988.000 12.492.000
Leverandørgjeld 7.000 5.000 11.000 17.000 6.000
Betalbar skatt 44.000 140.000 128.000 126.000 133.000
Skyldig offentlige avgifter 52.000 148.000 234.000 42.000 144.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 307.000 307.000 177.000 201.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 410.000 601.000 550.000 386.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 511.000 638.000 627.000 542.000 652.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 36.000 60.000 139.000 301.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1.1 1.4 1.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.1 1.4 2.0
Soliditet -2120.7 -1721.8 -2183.0 -1867.0
Resultatgrad 88.5 9 85.7 75.9 75.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.1 -1.1 -1.0 -1.1
Total kapitalrentabilitet 37.6 94.7 81.5 86.3 75.3
Signatur
26.06.2018
Prokurister
26.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex