Canada Hus As
Juridisk navn:  Canada Hus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Raveien 307B Raveien 307B Fax:
3220 Sandefjord 3220 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 921639732
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/31/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Master Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -2.000
Egenkapital: 18.000
Regnskap for  Canada Hus As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -2.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -2.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 500.000
Sum eiendeler 500.000
Sum opptjent egenkapital -12.000
Sum egenkapital 18.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 482.000
Sum gjeld og egenkapital 500.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.000
Driftskostnader -2.000
Driftsresultat -2.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 500.000
Sum omløpsmidler 500.000
Sum eiendeler 500.000
Sum opptjent egenkapital -12.000
Sum egenkapital 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 6.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 476.000
Sum kortsiktig gjeld 482.000
Sum gjeld og egenkapital 500.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 3.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 26.8
Total kapitalrentabilitet -0.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex