Canacas Norge AS
Juridisk navn:  Canacas Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22122600
Professor Dahls Gate 29 Professor Dahls Gate 29 Fax: 22550506
0353 Oslo 353 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976250427
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/1995
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 -12.000 -15.000
Egenkapital: -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -57.000
Regnskap for  Canacas Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 -7.000 -11.000
Driftsresultat 0 0 0 -7.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -6.000 -4.000
Finans 0 0 0 -6.000 -4.000
Resultat før skatt 0 0 0 -12.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 3.000 83.000
Årsresultat 0 0 0 -10.000 68.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 4.000
Sum omløpsmidler -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -46.000
Sum eiendeler -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -42.000
Sum opptjent egenkapital -167.000 -167.000 -167.000 -167.000 -157.000
Sum egenkapital -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -57.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 25.000 25.000 25.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -7.000 -11.000
Driftskostnader 0 0 0 -7.000 -11.000
Driftsresultat 0 0 0 -7.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -6.000 -4.000
Finans 0 0 0 -6.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -10.000 68.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 7.000 7.000 7.000 4.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 4.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -49.000 -49.000 -49.000 -49.000 -49.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 1.000 3.000
Sum omløpsmidler -48.000 -48.000 -48.000 -48.000 -46.000
Sum eiendeler -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -42.000
Sum opptjent egenkapital -167.000 -167.000 -167.000 -167.000 -157.000
Sum egenkapital -67.000 -67.000 -67.000 -67.000 -57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 17.000 17.000 7.000 8.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -79.000 -79.000 17.000 17.000 21.000
Betalbar skatt -1.000 -1.000 -79.000 0 -79.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 7.000 -1.000 -1.000 -1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 80.000 80.000 1.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 25.000 25.000 25.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -61.000
Likviditetsgrad 1 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -3.1
Likviditetsgrad 2 -1.9 -1.9 -1.9 -1.9 -3.0
Soliditet 159.5 159.5 159.5 159.5 135.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.2 -2.8
Gjeldsgrad -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
Total kapitalrentabilitet - 16.7 26.2
Signatur
07.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex