Canac AS
Juridisk navn:  Canac AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Borgenhaug 24 Borgenhaug 24 Fax:
1367 Snarøya 1367 Snarøya
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 994983431
Aksjekapital: 115.000 NOK
Etableringsdato: 12/28/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-101.24%
Egenkapital  
  
-0.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -7.000 563.000 -5.000 -1.945.000 0
Egenkapital: -1.658.000 -1.651.000 -2.215.000 -2.210.000 -265.000
Regnskap for  Canac AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -7.000 -10.000 -5.000 -14.000 0
Driftsresultat -7.000 -10.000 -5.000 -14.000 0
Finansinntekter 0 574.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.931.000 0
Finans 0 574.000 0 -1.931.000 0
Resultat før skatt -7.000 563.000 -5.000 -1.945.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 563.000 -5.000 -1.945.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 574.000 574.000 0 0 2.981.000
Sum omløpsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.048.000
Sum eiendeler 576.000 576.000 2.000 2.000 1.933.000
Sum opptjent egenkapital -1.773.000 -1.766.000 -2.330.000 -2.325.000 -380.000
Sum egenkapital -1.658.000 -1.651.000 -2.215.000 -2.210.000 -265.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.234.000 2.226.000 2.216.000 2.211.000 2.198.000
Sum gjeld og egenkapital 576.000 575.000 1.000 1.000 1.933.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -10.000 -5.000 -14.000 0
Driftskostnader -7.000 -10.000 -5.000 -14.000 0
Driftsresultat -7.000 -10.000 -5.000 -14.000 0
Finansinntekter 0 574.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.931.000 0
Finans 0 574.000 0 -1.931.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 563.000 -5.000 -1.945.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 574.000 574.000 0 0 2.981.000
Sum anleggsmidler 574.000 574.000 0 0 2.981.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 -1.050.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.048.000
Sum eiendeler 576.000 576.000 2.000 2.000 1.933.000
Sum opptjent egenkapital -1.773.000 -1.766.000 -2.330.000 -2.325.000 -380.000
Sum egenkapital -1.658.000 -1.651.000 -2.215.000 -2.210.000 -265.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 0 3.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.234.000 2.225.000 2.216.000 2.208.000 2.193.000
Sum kortsiktig gjeld 2.234.000 2.226.000 2.216.000 2.211.000 2.198.000
Sum gjeld og egenkapital 576.000 575.000 1.000 1.000 1.933.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.232.000 -2.224.000 -2.214.000 -2.209.000 -3.246.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 -0.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 -0.4
Soliditet -287.8 -287.1 -13.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 -1.3 -8.3
Total kapitalrentabilitet -1.2 98.1 0.0
Signatur
22.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex