Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Cana Hage & Anlegg As
Juridisk navn:  Cana Hage & Anlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Svarthyllveien 14 Hasselveien 46 Fax:
4314 Sandnes 4315 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 913027108
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/1/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Zimmermann Økonomi Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.66%
Resultat  
  
347.31%
Egenkapital  
  
119.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.439.000 1.759.000 1.754.000 1.493.000 1.133.000
Resultat: 747.000 167.000 227.000 157.000 -81.000
Egenkapital: 932.000 424.000 273.000 77.000 -62.000
Regnskap for  Cana Hage & Anlegg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.439.000 1.759.000 1.754.000 1.493.000 1.133.000
Driftskostnader -1.688.000 -1.584.000 -1.527.000 -1.336.000 -1.212.000
Driftsresultat 751.000 175.000 228.000 157.000 -79.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -8.000 -1.000 0 -2.000
Finans -4.000 -8.000 -1.000 0 -2.000
Resultat før skatt 747.000 167.000 227.000 157.000 -81.000
Skattekostnad -148.000 -16.000 -30.000 -17.000 0
Årsresultat 600.000 151.000 197.000 139.000 -81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 159.000 551.000 296.000 133.000 166.000
Sum omløpsmidler 1.255.000 334.000 353.000 341.000 107.000
Sum eiendeler 1.414.000 885.000 649.000 474.000 273.000
Sum opptjent egenkapital 902.000 394.000 243.000 47.000 -81.000
Sum egenkapital 932.000 424.000 273.000 77.000 -62.000
Sum langsiktig gjeld 14.000 163.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 468.000 297.000 376.000 396.000 335.000
Sum gjeld og egenkapital 1.414.000 884.000 649.000 473.000 273.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.349.000 1.759.000 1.754.000 1.493.000 1.133.000
Andre inntekter 90.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.439.000 1.759.000 1.754.000 1.493.000 1.133.000
Varekostnad -896.000 -580.000 -643.000 -539.000 -417.000
Lønninger -555.000 -711.000 -656.000 -630.000 -652.000
Avskrivning -40.000 -47.000 -74.000 -33.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -197.000 -246.000 -154.000 -134.000 -102.000
Driftskostnader -1.688.000 -1.584.000 -1.527.000 -1.336.000 -1.212.000
Driftsresultat 751.000 175.000 228.000 157.000 -79.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -8.000 -1.000 0 -2.000
Finans -4.000 -8.000 -1.000 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 600.000 151.000 197.000 139.000 -81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 48.000 60.000 75.000 0 37.000
Driftsløsøre 110.000 490.000 221.000 133.000 128.000
Sum varige driftsmidler 159.000 551.000 296.000 133.000 166.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 159.000 551.000 296.000 133.000 166.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 26.000 211.000 123.000 41.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.255.000 307.000 142.000 218.000 66.000
Sum omløpsmidler 1.255.000 334.000 353.000 341.000 107.000
Sum eiendeler 1.414.000 885.000 649.000 474.000 273.000
Sum opptjent egenkapital 902.000 394.000 243.000 47.000 -81.000
Sum egenkapital 932.000 424.000 273.000 77.000 -62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.000 16.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 14.000 163.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 22.000
Betalbar skatt 155.000 0 30.000 17.000 0
Skyldig offentlige avgifter 126.000 90.000 95.000 75.000 87.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 187.000 206.000 251.000 302.000 225.000
Sum kortsiktig gjeld 468.000 297.000 376.000 396.000 335.000
Sum gjeld og egenkapital 1.414.000 884.000 649.000 473.000 273.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 787.000 37.000 -23.000 -55.000 -228.000
Likviditetsgrad 1 2.7 1.1 0.9 0.9 0.3
Likviditetsgrad 2 2.7 1.1 0.9 0.9 0.4
Soliditet 65.9 4 42.1 16.3 -22.7
Resultatgrad 30.8 9.9 1 10.5 -7.0
Rentedekningsgrad 187.8 21.9 2 -39.5
Gjeldsgrad 0.5 1.1 1.4 5.1 -5.4
Total kapitalrentabilitet 53.1 19.8 35.1 33.2 -28.9
Signatur
20.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex