Cana Budbil As
Juridisk navn:  Cana Budbil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tingveien 9 Tingveien 9 Fax:
1443 Drøbak 1443 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 920618979
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/16/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 354.000
Resultat: -25.000
Egenkapital: 5.000
Regnskap for  Cana Budbil As
Resultat 2018
Driftsinntekter 354.000
Driftskostnader -366.000
Driftsresultat -12.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -13.000
Finans -13.000
Resultat før skatt -25.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 502.000
Sum omløpsmidler 91.000
Sum eiendeler 593.000
Sum opptjent egenkapital -25.000
Sum egenkapital 5.000
Sum langsiktig gjeld 16.000
Sum kortsiktig gjeld 572.000
Sum gjeld og egenkapital 593.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 354.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 354.000
Varekostnad 0
Lønninger -128.000
Avskrivning -55.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -183.000
Driftskostnader -366.000
Driftsresultat -12.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -13.000
Finans -13.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 502.000
Sum varige driftsmidler 502.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 502.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 86.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 6.000
Sum omløpsmidler 91.000
Sum eiendeler 593.000
Sum opptjent egenkapital -25.000
Sum egenkapital 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 16.000
Leverandørgjeld 20.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 532.000
Sum kortsiktig gjeld 572.000
Sum gjeld og egenkapital 593.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -481.000
Likviditetsgrad 1 0.2
Likviditetsgrad 2 0.2
Soliditet 0.8
Resultatgrad -3.4
Rentedekningsgrad -0.9
Gjeldsgrad 117.6
Total kapitalrentabilitet
Signatur
19.03.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex