Can W. Auto As
Juridisk navn:  Can W. Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64877940
Kråkstadveien 90 Kråkstadveien 90 Fax:
1424 Ski 1424 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 996677710
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/3/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ski Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.5%
Resultat  
  
-1120%
Egenkapital  
  
-20.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.510.000 1.533.000 1.821.000 1.438.000 1.280.000
Resultat: -51.000 5.000 26.000 -65.000 76.000
Egenkapital: -295.000 -244.000 -249.000 -274.000 -210.000
Regnskap for  Can W. Auto As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.510.000 1.533.000 1.821.000 1.438.000 1.280.000
Driftskostnader -1.562.000 -1.528.000 -1.796.000 -1.502.000 -1.208.000
Driftsresultat -51.000 5.000 25.000 -64.000 71.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 7.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -2.000
Finans 0 0 1.000 -1.000 5.000
Resultat før skatt -51.000 5.000 26.000 -65.000 76.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -51.000 5.000 26.000 -65.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 139.000 174.000 57.000 772.000 90.000
Sum omløpsmidler 492.000 493.000 478.000 306.000 366.000
Sum eiendeler 631.000 667.000 535.000 1.078.000 456.000
Sum opptjent egenkapital -395.000 -344.000 -349.000 -374.000 -310.000
Sum egenkapital -295.000 -244.000 -249.000 -274.000 -210.000
Sum langsiktig gjeld 743.000 736.000 604.000 1.193.000 466.000
Sum kortsiktig gjeld 183.000 175.000 180.000 159.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 631.000 667.000 535.000 1.078.000 456.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.510.000 1.533.000 1.821.000 1.438.000 1.280.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.510.000 1.533.000 1.821.000 1.438.000 1.280.000
Varekostnad -639.000 -746.000 -872.000 -843.000 -571.000
Lønninger -577.000 -448.000 -591.000 -350.000 -320.000
Avskrivning -35.000 -43.000 -14.000 -18.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -311.000 -291.000 -319.000 -291.000 -295.000
Driftskostnader -1.562.000 -1.528.000 -1.796.000 -1.502.000 -1.208.000
Driftsresultat -51.000 5.000 25.000 -64.000 71.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0 7.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 -2.000
Finans 0 0 1.000 -1.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -51.000 5.000 26.000 -65.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 24.000 30.000 38.000 47.000 59.000
Sum Immatrielle midler 24.000 30.000 38.000 47.000 59.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 143.000 20.000 25.000 31.000
Driftsløsøre 115.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 115.000 143.000 20.000 25.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 700.000 0
Sum anleggsmidler 139.000 174.000 57.000 772.000 90.000
Varebeholdning 101.000 87.000 155.000 150.000 234.000
Kundefordringer 61.000 138.000 124.000 58.000 82.000
Andre fordringer 7.000 0 0 23.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 324.000 269.000 198.000 75.000 33.000
Sum omløpsmidler 492.000 493.000 478.000 306.000 366.000
Sum eiendeler 631.000 667.000 535.000 1.078.000 456.000
Sum opptjent egenkapital -395.000 -344.000 -349.000 -374.000 -310.000
Sum egenkapital -295.000 -244.000 -249.000 -274.000 -210.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 743.000 736.000 604.000 1.193.000 466.000
Leverandørgjeld 65.000 46.000 33.000 29.000 74.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 78.000 84.000 84.000 81.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 51.000 62.000 46.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 183.000 175.000 180.000 159.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 631.000 667.000 535.000 1.078.000 456.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 309.000 318.000 298.000 147.000 166.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.8 2.7 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 2.1 2.3 1.8 1.0 0.7
Soliditet -46.8 -36.6 -46.5 -25.4 -46.1
Resultatgrad -3.4 0.3 1.4 -4.5 5.5
Rentedekningsgrad -64.0 39.0
Gjeldsgrad -3.1 -3.7 -3.1 -4.9 -3.2
Total kapitalrentabilitet -8.1 0.7 4.9 -5.9 17.1
Signatur
12.10.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex