Can Trafikkskole As
Juridisk navn:  Can Trafikkskole As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Trafikkskolesenteret Kjørpent.No As Solheimsgaten 12 Ivarhaugen 12 Fax:
5058 Bergen 5306 Erdal
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 918677461
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/17/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
13.5%
Resultat  
  
46.15%
Egenkapital  
  
133.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.631.000 1.437.000
Resultat: 76.000 52.000
Egenkapital: 112.000 48.000
Regnskap for  Can Trafikkskole As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.631.000 1.437.000
Driftskostnader -1.533.000 -1.362.000
Driftsresultat 98.000 76.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -22.000 -24.000
Finans -21.000 -24.000
Resultat før skatt 76.000 52.000
Skattekostnad -11.000 -34.000
Årsresultat 65.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 505.000 434.000
Sum omløpsmidler 286.000 111.000
Sum eiendeler 791.000 545.000
Sum opptjent egenkapital 82.000 18.000
Sum egenkapital 112.000 48.000
Sum langsiktig gjeld 340.000 272.000
Sum kortsiktig gjeld 340.000 224.000
Sum gjeld og egenkapital 792.000 544.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.610.000 1.437.000
Andre inntekter 21.000 0
Driftsinntekter 1.631.000 1.437.000
Varekostnad -66.000 -50.000
Lønninger -873.000 -556.000
Avskrivning -73.000 -123.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -521.000 -633.000
Driftskostnader -1.533.000 -1.362.000
Driftsresultat 98.000 76.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -22.000 -24.000
Finans -21.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 65.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 326.000 285.000
Sum varige driftsmidler 326.000 285.000
Sum finansielle anleggsmidler 180.000 149.000
Sum anleggsmidler 505.000 434.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 4.000
Andre fordringer 45.000 17.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 241.000 90.000
Sum omløpsmidler 286.000 111.000
Sum eiendeler 791.000 545.000
Sum opptjent egenkapital 82.000 18.000
Sum egenkapital 112.000 48.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 340.000 272.000
Leverandørgjeld 1.000 0
Betalbar skatt 11.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 85.000 65.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 243.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 340.000 224.000
Sum gjeld og egenkapital 792.000 544.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -54.000 -113.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.5
Soliditet 14.1 8.8
Resultatgrad 6 5.3
Rentedekningsgrad 4.5 3.2
Gjeldsgrad 6.1 10.3
Total kapitalrentabilitet 12.5 1
Signatur
09.03.2017
Prokurister
09.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex