Can Tho Fast Food As
Juridisk navn:  Can Tho Fast Food As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Nguyen Kurlandsvegen 4B Folkeparken 13C Fax:
2006 Løvenstad 2072 Dal
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 917546118
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 7/16/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Easy Accounting Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 266.000
Resultat: 0 5.000
Egenkapital: 17.000 17.000
Regnskap for  Can Tho Fast Food As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 266.000
Driftskostnader 0 -262.000
Driftsresultat 0 5.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 5.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 341.000 341.000
Sum eiendeler 341.000 341.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -37.000
Sum egenkapital 17.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 324.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 341.000 341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 266.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 266.000
Varekostnad 0 -89.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 -173.000
Driftskostnader 0 -262.000
Driftsresultat 0 5.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 7.000 7.000
Andre fordringer 26.000 26.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 308.000 308.000
Sum omløpsmidler 341.000 341.000
Sum eiendeler 341.000 341.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -37.000
Sum egenkapital 17.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 302.000 302.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 324.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 341.000 341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 17.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1
Soliditet 5 5
Resultatgrad 1.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 19.1 19.1
Total kapitalrentabilitet 0 1.5
Signatur
23.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
SIGNATUR HVER FOR SEG
NGUYEN ERIC PHUONG HOANG
PHAN THI THANH
Prokurister
23.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex