Can Systems As
Juridisk navn:  Can Systems As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Brinken 1 Brinken 1 Fax:
4843 Arendal 4843 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 914812313
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 12/10/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Haglund Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.12%
Resultat  
  
-23.59%
Egenkapital  
  
16.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 27.330.000 43.461.000 53.775.000 8.536.000 3.059.000
Resultat: 6.131.000 8.024.000 18.975.000 1.862.000 818.000
Egenkapital: 32.983.000 28.213.000 22.035.000 10.424.000 7.227.000
Regnskap for  Can Systems As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 27.330.000 43.461.000 53.775.000 8.536.000 3.059.000
Driftskostnader -21.398.000 -36.654.000 -34.796.000 -6.855.000 -2.248.000
Driftsresultat 5.932.000 6.808.000 18.979.000 1.682.000 810.000
Finansinntekter 613.000 1.586.000 598.000 189.000 7.000
Finanskostnader -415.000 -370.000 -603.000 -8.000 0
Finans 198.000 1.216.000 -5.000 181.000 7.000
Resultat før skatt 6.131.000 8.024.000 18.975.000 1.862.000 818.000
Skattekostnad -1.361.000 -1.846.000 -4.364.000 -464.000 -221.000
Årsresultat 4.770.000 6.178.000 14.611.000 1.398.000 597.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 164.000 297.000 454.000 19.000
Sum omløpsmidler 46.732.000 47.670.000 32.918.000 12.521.000 7.867.000
Sum eiendeler 46.797.000 47.834.000 33.215.000 12.975.000 7.886.000
Sum opptjent egenkapital 24.553.000 19.783.000 13.605.000 1.994.000 597.000
Sum egenkapital 32.983.000 28.213.000 22.035.000 10.424.000 7.227.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.393.000 29.000 0
Sum kortsiktig gjeld 13.814.000 19.621.000 6.787.000 2.521.000 659.000
Sum gjeld og egenkapital 46.797.000 47.834.000 33.215.000 12.974.000 7.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.307.000 43.461.000 53.775.000 8.536.000 3.059.000
Andre inntekter 23.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 27.330.000 43.461.000 53.775.000 8.536.000 3.059.000
Varekostnad -6.395.000 -23.668.000 -23.040.000 -1.082.000 0
Lønninger -11.497.000 -10.894.000 -9.802.000 -4.744.000 -1.935.000
Avskrivning -154.000 -159.000 -156.000 -18.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.352.000 -1.933.000 -1.798.000 -1.011.000 -305.000
Driftskostnader -21.398.000 -36.654.000 -34.796.000 -6.855.000 -2.248.000
Driftsresultat 5.932.000 6.808.000 18.979.000 1.682.000 810.000
Finansinntekter 613.000 1.586.000 598.000 189.000 7.000
Finanskostnader -415.000 -370.000 -603.000 -8.000 0
Finans 198.000 1.216.000 -5.000 181.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -3.000.000 0 0
Årsresultat 4.770.000 6.178.000 14.611.000 1.398.000 597.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 2.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 162.000 297.000 454.000 19.000
Sum varige driftsmidler 42.000 162.000 297.000 454.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 65.000 164.000 297.000 454.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.618.000 6.221.000 3.443.000 2.125.000 922.000
Andre fordringer 266.000 177.000 173.000 489.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.848.000 41.272.000 29.302.000 9.907.000 6.921.000
Sum omløpsmidler 46.732.000 47.670.000 32.918.000 12.521.000 7.867.000
Sum eiendeler 46.797.000 47.834.000 33.215.000 12.975.000 7.886.000
Sum opptjent egenkapital 24.553.000 19.783.000 13.605.000 1.994.000 597.000
Sum egenkapital 32.983.000 28.213.000 22.035.000 10.424.000 7.227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4.393.000 29.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.393.000 29.000 0
Leverandørgjeld 281.000 1.566.000 1.996.000 65.000 0
Betalbar skatt 1.381.000 6.241.000 0 435.000 221.000
Skyldig offentlige avgifter 1.116.000 955.000 999.000 1.616.000 252.000
Utbytte 0 0 -3.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.035.000 10.858.000 792.000 405.000 186.000
Sum kortsiktig gjeld 13.814.000 19.621.000 6.787.000 2.521.000 659.000
Sum gjeld og egenkapital 46.797.000 47.834.000 33.215.000 12.974.000 7.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.918.000 28.049.000 26.131.000 10.000.000 7.208.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.4 4.9 5 11.9
Likviditetsgrad 2 3.4 2.4 4.9 5 12.0
Soliditet 70.5 5 66.3 80.3 91.6
Resultatgrad 21.7 15.7 35.3 19.7 26.5
Rentedekningsgrad 14.3 18.4 31.5 210.3
Gjeldsgrad 0.4 0.7 0.5 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 1 17.5 58.9 14.4 10.4
Signatur
11.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex