Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Can Invest AS
Juridisk navn:  Can Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99477617
Eldøyvegen 18 Eldøyvegen 18 Fax:
5411 Stord 5411 Stord
Fylke: Kommune:
Vestland Stord
Org.nr: 989256645
Aksjekapital: 184.000 NOK
Etableringsdato: 12/22/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Søvold Jørgen
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-45.71%
Egenkapital  
  
3.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 95.000 175.000 -5.000 -5.000 -5.000
Egenkapital: 470.000 455.000 435.000 440.000 445.000
Regnskap for  Can Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Finansinntekter 100.000 180.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 100.000 180.000 0 0 0
Resultat før skatt 95.000 175.000 -5.000 -5.000 -5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 95.000 175.000 -5.000 -5.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 450.000 448.000 481.000 448.000 522.000
Sum omløpsmidler 100.000 83.000 8.000 1.000 2.000
Sum eiendeler 550.000 531.000 489.000 449.000 524.000
Sum opptjent egenkapital 286.000 271.000 251.000 256.000 261.000
Sum egenkapital 470.000 455.000 435.000 440.000 445.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 80.000 76.000 53.000 9.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 550.000 531.000 488.000 449.000 525.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Driftsresultat -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -4.000
Finansinntekter 100.000 180.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 100.000 180.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -80.000 -155.000 0 0 -80.000
Årsresultat 95.000 175.000 -5.000 -5.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 450.000 448.000 481.000 448.000 522.000
Sum anleggsmidler 450.000 448.000 481.000 448.000 522.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 3.000 8.000 1.000 2.000
Sum omløpsmidler 100.000 83.000 8.000 1.000 2.000
Sum eiendeler 550.000 531.000 489.000 449.000 524.000
Sum opptjent egenkapital 286.000 271.000 251.000 256.000 261.000
Sum egenkapital 470.000 455.000 435.000 440.000 445.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 40.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -80.000 -155.000 0 0 -80.000
Annen kortsiktig gjeld 0 13.000 13.000 9.000 0
Sum kortsiktig gjeld 80.000 76.000 53.000 9.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 550.000 531.000 488.000 449.000 525.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 7.000 -45.000 -8.000 -78.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 0.2 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 0.2 0.2 0.1
Soliditet 85.5 85.7 89.1 98.0 84.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2
Total kapitalrentabilitet 17.3 3 -1.1 -0.8
Signatur
30.11.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex