Can Import AS
Juridisk navn:  Can Import AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32877077
3. Bera Terrasse 30E 3. Bera Terrasse 30E Fax: 32877644
3026 Drammen 3026 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 917023883
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/1/1978 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.87%
Resultat  
  
-1422.86%
Egenkapital  
  
-17.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.590.000 5.119.000 4.998.000 5.272.000 6.147.000
Resultat: -533.000 -35.000 -52.000 431.000 855.000
Egenkapital: 2.434.000 2.967.000 3.002.000 3.085.000 3.171.000
Regnskap for  Can Import AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.590.000 5.119.000 4.998.000 5.272.000 6.147.000
Driftskostnader -4.092.000 -5.132.000 -5.009.000 -4.873.000 -5.321.000
Driftsresultat -502.000 -13.000 -11.000 399.000 827.000
Finansinntekter 0 3.000 1.000 41.000 37.000
Finanskostnader -31.000 -25.000 -42.000 -10.000 -9.000
Finans -31.000 -22.000 -41.000 31.000 28.000
Resultat før skatt -533.000 -35.000 -52.000 431.000 855.000
Skattekostnad 0 0 -32.000 -116.000 -231.000
Årsresultat -533.000 -35.000 -84.000 315.000 624.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 766.000 1.017.000 614.000 799.000 130.000
Sum omløpsmidler 3.079.000 3.759.000 3.525.000 3.699.000 3.599.000
Sum eiendeler 3.845.000 4.776.000 4.139.000 4.498.000 3.729.000
Sum opptjent egenkapital 2.191.000 2.724.000 2.759.000 2.843.000 2.928.000
Sum egenkapital 2.434.000 2.967.000 3.002.000 3.085.000 3.171.000
Sum langsiktig gjeld 586.000 670.000 432.000 486.000 0
Sum kortsiktig gjeld 825.000 1.140.000 705.000 926.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 3.845.000 4.777.000 4.139.000 4.498.000 3.729.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.590.000 4.998.000 4.998.000 5.272.000 6.147.000
Andre inntekter 0 120.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.590.000 5.119.000 4.998.000 5.272.000 6.147.000
Varekostnad -1.671.000 -2.719.000 -2.276.000 -2.311.000 -3.017.000
Lønninger -1.048.000 -1.166.000 -1.199.000 -1.315.000 -979.000
Avskrivning -251.000 -202.000 -185.000 -85.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.122.000 -1.045.000 -1.349.000 -1.162.000 -1.290.000
Driftskostnader -4.092.000 -5.132.000 -5.009.000 -4.873.000 -5.321.000
Driftsresultat -502.000 -13.000 -11.000 399.000 827.000
Finansinntekter 0 3.000 1.000 41.000 37.000
Finanskostnader -31.000 -25.000 -42.000 -10.000 -9.000
Finans -31.000 -22.000 -41.000 31.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -533.000 -35.000 -84.000 315.000 624.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 766.000 1.017.000 614.000 799.000 130.000
Sum varige driftsmidler 766.000 1.017.000 614.000 799.000 130.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 766.000 1.017.000 614.000 799.000 130.000
Varebeholdning 2.907.000 2.773.000 2.691.000 3.196.000 2.698.000
Kundefordringer 101.000 487.000 286.000 229.000 633.000
Andre fordringer 62.000 56.000 24.000 140.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 443.000 525.000 134.000 259.000
Sum omløpsmidler 3.079.000 3.759.000 3.525.000 3.699.000 3.599.000
Sum eiendeler 3.845.000 4.776.000 4.139.000 4.498.000 3.729.000
Sum opptjent egenkapital 2.191.000 2.724.000 2.759.000 2.843.000 2.928.000
Sum egenkapital 2.434.000 2.967.000 3.002.000 3.085.000 3.171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 301.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 586.000 670.000 432.000 486.000 0
Leverandørgjeld 0 92.000 88.000 0 146.000
Betalbar skatt 0 0 32.000 115.000 232.000
Skyldig offentlige avgifter 129.000 165.000 139.000 74.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 396.000 883.000 447.000 736.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 825.000 1.140.000 705.000 926.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 3.845.000 4.777.000 4.139.000 4.498.000 3.729.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.254.000 2.619.000 2.820.000 2.773.000 3.041.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.3 5 4.0 6.4
Likviditetsgrad 2 0.2 0.9 1.2 0.6 1.7
Soliditet 63.3 62.1 72.5 68.6 85.0
Resultatgrad -0.3 -0.2 7.6 13.5
Rentedekningsgrad -16.2 -0.5 -0.3 44.0 96.0
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.4 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet -13.1 -0.2 -0.2 9.8 23.2
Signatur
03.11.2006
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex