Can Do Innovation As
Juridisk navn:  Can Do Innovation As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90836106
Mosseveien 209 Mosseveien 209 Fax: 22884711
1169 Oslo 1169 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 992999136
Aksjekapital: 101.000 NOK
Etableringsdato: 6/16/2008
Foretakstype: AS
Tidligere navn: as startskuddet 695
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
138.46%
Egenkapital  
  
0.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 5.000 -13.000 -44.628.000 0 -17.881.000
Egenkapital: 723.000 718.000 731.000 13.495.000 13.495.000
Regnskap for  Can Do Innovation As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -19.000 -328.000 -760.000 -712.000
Driftsresultat 0 -19.000 -328.000 -760.000 -712.000
Finansinntekter 5.000 6.000 -39.896.000 8.458.000 9.058.000
Finanskostnader 0 0 -4.404.000 -7.699.000 -26.227.000
Finans 5.000 6.000 -44.300.000 759.000 -17.169.000
Resultat før skatt 5.000 -13.000 -44.628.000 0 -17.881.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -13.000 -44.628.000 0 -17.881.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 23.000 0 199.611.000 195.329.000
Sum omløpsmidler 729.000 700.000 736.000 6.187.000 6.883.000
Sum eiendeler 729.000 723.000 736.000 205.798.000 202.212.000
Sum opptjent egenkapital 622.000 617.000 630.000 0 0
Sum egenkapital 723.000 718.000 731.000 13.495.000 13.495.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 167.500.000 169.500.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 24.803.000 19.217.000
Sum gjeld og egenkapital 728.000 723.000 736.000 205.798.000 202.212.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -133.000 -441.000 -285.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -19.000 -195.000 -319.000 -427.000
Driftskostnader 0 -19.000 -328.000 -760.000 -712.000
Driftsresultat 0 -19.000 -328.000 -760.000 -712.000
Finansinntekter 5.000 6.000 -39.896.000 8.458.000 9.058.000
Finanskostnader 0 0 -4.404.000 -7.699.000 -26.227.000
Finans 5.000 6.000 -44.300.000 759.000 -17.169.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -13.000 -44.628.000 0 -17.881.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 23.000 0 199.611.000 195.329.000
Sum anleggsmidler 0 23.000 0 199.611.000 195.329.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 23.000 0 75.000 6.031.000 6.723.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 706.000 700.000 661.000 155.000 160.000
Sum omløpsmidler 729.000 700.000 736.000 6.187.000 6.883.000
Sum eiendeler 729.000 723.000 736.000 205.798.000 202.212.000
Sum opptjent egenkapital 622.000 617.000 630.000 0 0
Sum egenkapital 723.000 718.000 731.000 13.495.000 13.495.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 167.500.000 169.500.000
Leverandørgjeld 5.000 5.000 5.000 5.000 65.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 24.797.000 19.152.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 5.000 5.000 24.803.000 19.217.000
Sum gjeld og egenkapital 728.000 723.000 736.000 205.798.000 202.212.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 724.000 695.000 731.000 -18.616.000 -12.334.000
Likviditetsgrad 1 145.8 1 147.2 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 145.8 1 147.2 0.3 0.4
Soliditet 99.3 99.3 99.3 6.6 6.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 1.0 0.3
Gjeldsgrad 0 0 0 14.2 14.0
Total kapitalrentabilitet 0.7 -1.8 -5465.2 3.7 4.1
Signatur
21.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex