Can Do AS
Juridisk navn:  Can Do AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22286929
Mosseveien 209 Mosseveien 209 Fax:
1169 Oslo 1169 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990495866
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
309%
Resultat  
  
366.58%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.454.000 600.000 0 0 1.009.000
Resultat: 1.871.000 401.000 29.000 39.000 887.000
Egenkapital: 912.000 912.000 922.000 922.000 922.000
Regnskap for  Can Do AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.454.000 600.000 0 0 1.009.000
Driftskostnader -609.000 -210.000 0 0 -172.000
Driftsresultat 1.845.000 390.000 0 0 838.000
Finansinntekter 25.000 11.000 29.000 39.000 49.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 25.000 11.000 29.000 39.000 49.000
Resultat før skatt 1.871.000 401.000 29.000 39.000 887.000
Skattekostnad -430.000 -94.000 -7.000 -11.000 -239.000
Årsresultat 1.440.000 306.000 22.000 29.000 648.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 10.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 4.947.000 2.960.000 2.189.000 2.160.000 2.124.000
Sum eiendeler 4.947.000 2.960.000 2.199.000 2.170.000 2.134.000
Sum opptjent egenkapital 792.000 792.000 802.000 802.000 802.000
Sum egenkapital 912.000 912.000 922.000 922.000 922.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.035.000 2.048.000 1.277.000 1.248.000 1.212.000
Sum gjeld og egenkapital 4.947.000 2.960.000 2.199.000 2.170.000 2.134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.454.000 600.000 0 0 1.009.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.454.000 600.000 0 0 1.009.000
Varekostnad -601.000 -210.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 0 0 0 -172.000
Driftskostnader -609.000 -210.000 0 0 -172.000
Driftsresultat 1.845.000 390.000 0 0 838.000
Finansinntekter 25.000 11.000 29.000 39.000 49.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 25.000 11.000 29.000 39.000 49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -648.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.440.000 306.000 22.000 29.000 648.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 0 0 10.000 10.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 250.000 750.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.697.000 2.210.000 2.189.000 2.160.000 2.124.000
Sum omløpsmidler 4.947.000 2.960.000 2.189.000 2.160.000 2.124.000
Sum eiendeler 4.947.000 2.960.000 2.199.000 2.170.000 2.134.000
Sum opptjent egenkapital 792.000 792.000 802.000 802.000 802.000
Sum egenkapital 912.000 912.000 922.000 922.000 922.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.572.000 1.950.000 1.277.000 1.227.000 954.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 463.000 98.000 0 0 236.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 21.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 4.035.000 2.048.000 1.277.000 1.248.000 1.212.000
Sum gjeld og egenkapital 4.947.000 2.960.000 2.199.000 2.170.000 2.134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 912.000 912.000 912.000 912.000 912.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.7 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.7 1.8 1.8
Soliditet 18.4 30.8 41.9 42.5 43.2
Resultatgrad 75.2 6 83.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.4 2.2 1.4 1.4 1.3
Total kapitalrentabilitet 37.8 13.5 1.3 1.8 41.6
Signatur
02.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex