Can Can Fauske As
Juridisk navn:  Can Can Fauske As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bærlyngveien 21 Storgaten 74 Fax:
8209 Fauske 8200 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 914369673
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/5/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordviks Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.19%
Resultat  
  
48%
Egenkapital  
  
30.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.969.000 2.099.000 2.122.000 2.143.000
Resultat: 74.000 50.000 91.000 105.000
Egenkapital: 246.000 189.000 152.000 84.000
Regnskap for  Can Can Fauske As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.969.000 2.099.000 2.122.000 2.143.000
Driftskostnader -1.865.000 -2.024.000 -2.003.000 -2.008.000
Driftsresultat 104.000 75.000 119.000 135.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -25.000 -27.000 -29.000
Finans -30.000 -25.000 -27.000 -29.000
Resultat før skatt 74.000 50.000 91.000 105.000
Skattekostnad -17.000 -14.000 -23.000 -21.000
Årsresultat 57.000 36.000 68.000 84.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 9.000 13.000 17.000
Sum omløpsmidler 579.000 554.000 591.000 548.000
Sum eiendeler 583.000 563.000 604.000 565.000
Sum opptjent egenkapital 216.000 159.000 122.000 54.000
Sum egenkapital 246.000 189.000 152.000 84.000
Sum langsiktig gjeld 134.000 202.000 267.000 334.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 172.000 185.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 584.000 563.000 604.000 566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.969.000 2.099.000 2.122.000 2.143.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.969.000 2.099.000 2.122.000 2.143.000
Varekostnad -926.000 -1.074.000 -1.085.000 -1.190.000
Lønninger -689.000 -697.000 -655.000 -614.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -246.000 -249.000 -259.000 -200.000
Driftskostnader -1.865.000 -2.024.000 -2.003.000 -2.008.000
Driftsresultat 104.000 75.000 119.000 135.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -25.000 -27.000 -29.000
Finans -30.000 -25.000 -27.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 57.000 36.000 68.000 84.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 9.000 13.000 17.000
Sum varige driftsmidler 4.000 9.000 13.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 9.000 13.000 17.000
Varebeholdning 445.000 396.000 369.000 345.000
Kundefordringer 0 1.000 1.000 0
Andre fordringer 3.000 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 157.000 221.000 202.000
Sum omløpsmidler 579.000 554.000 591.000 548.000
Sum eiendeler 583.000 563.000 604.000 565.000
Sum opptjent egenkapital 216.000 159.000 122.000 54.000
Sum egenkapital 246.000 189.000 152.000 84.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 2.000 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 134.000 202.000 267.000 334.000
Leverandørgjeld 34.000 25.000 14.000 20.000
Betalbar skatt 18.000 12.000 23.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 59.000 76.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 75.000 71.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 204.000 172.000 185.000 148.000
Sum gjeld og egenkapital 584.000 563.000 604.000 566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 375.000 382.000 406.000 400.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3.2 3.2 3.7
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 1.2 1.4
Soliditet 42.1 33.6 25.2 14.8
Resultatgrad 5.3 3.6 5.6 6.3
Rentedekningsgrad 3.5 3 4.4 4.7
Gjeldsgrad 1.4 2 3 5.7
Total kapitalrentabilitet 17.8 13.3 19.7 23.9
Signatur
07.07.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex