Can Cam Skolen AS
Juridisk navn:  Can Cam Skolen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70136370
Løvenvoldgata 9 Løvenvoldgata 9 Fax: 70126293
6002 Ålesund 6002 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 981138619
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/30/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Steinar Barstad
Regnskapsfører: Nordvest Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.87%
Resultat  
  
-254.95%
Egenkapital  
  
-70.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 735.000 1.019.000 1.156.000 1.040.000 1.441.000
Resultat: -172.000 111.000 102.000 199.000 -233.000
Egenkapital: 71.000 243.000 -846.000 -947.000 -1.146.000
Regnskap for  Can Cam Skolen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 735.000 1.019.000 1.156.000 1.040.000 1.441.000
Driftskostnader -902.000 -915.000 -1.024.000 -796.000 -1.645.000
Driftsresultat -167.000 105.000 131.000 244.000 -203.000
Finansinntekter 1.000 8.000 0 7.000 0
Finanskostnader -7.000 -2.000 -30.000 -53.000 -30.000
Finans -6.000 6.000 -30.000 -46.000 -30.000
Resultat før skatt -172.000 111.000 102.000 199.000 -233.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -172.000 111.000 102.000 199.000 -233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 5.000 13.000 909.000 901.000
Sum omløpsmidler 324.000 1.173.000 819.000 324.000 75.000
Sum eiendeler 326.000 1.178.000 832.000 1.233.000 976.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 143.000 -946.000 -1.047.000 -1.246.000
Sum egenkapital 71.000 243.000 -846.000 -947.000 -1.146.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 334.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 254.000 935.000 1.344.000 2.180.000 2.122.000
Sum gjeld og egenkapital 325.000 1.178.000 832.000 1.233.000 976.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 681.000 923.000 1.048.000 906.000 1.357.000
Andre inntekter 54.000 96.000 108.000 134.000 84.000
Driftsinntekter 735.000 1.019.000 1.156.000 1.040.000 1.441.000
Varekostnad -7.000 -114.000 -69.000 -18.000 -70.000
Lønninger -107.000 -202.000 -121.000 -50.000 -192.000
Avskrivning -5.000 -8.000 -8.000 -6.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -783.000 -591.000 -826.000 -722.000 -1.378.000
Driftskostnader -902.000 -915.000 -1.024.000 -796.000 -1.645.000
Driftsresultat -167.000 105.000 131.000 244.000 -203.000
Finansinntekter 1.000 8.000 0 7.000 0
Finanskostnader -7.000 -2.000 -30.000 -53.000 -30.000
Finans -6.000 6.000 -30.000 -46.000 -30.000
Konsernbidrag 0 978.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -172.000 111.000 102.000 199.000 -233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 5.000 13.000 22.000 2.000
Sum varige driftsmidler 0 5.000 13.000 22.000 2.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 0 0 887.000 898.000
Sum anleggsmidler 2.000 5.000 13.000 909.000 901.000
Varebeholdning 20.000 23.000 21.000 0 0
Kundefordringer 183.000 152.000 499.000 302.000 60.000
Andre fordringer 3.000 978.000 279.000 16.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 118.000 20.000 20.000 6.000 8.000
Sum omløpsmidler 324.000 1.173.000 819.000 324.000 75.000
Sum eiendeler 326.000 1.178.000 832.000 1.233.000 976.000
Sum opptjent egenkapital -29.000 143.000 -946.000 -1.047.000 -1.246.000
Sum egenkapital 71.000 243.000 -846.000 -947.000 -1.146.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -29.000 837.000 684.000 540.000 608.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 334.000 0 0
Leverandørgjeld 259.000 63.000 43.000 1.491.000 1.467.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 13.000 27.000 9.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 21.000 591.000 141.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 254.000 935.000 1.344.000 2.180.000 2.122.000
Sum gjeld og egenkapital 325.000 1.178.000 832.000 1.233.000 976.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 70.000 238.000 -525.000 -1.856.000 -2.047.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 0.6 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 0.6 0.2 0.1
Soliditet 21.8 20.6 -101.7 -76.8 -117.4
Resultatgrad -22.7 10.3 11.3 23.5 -14.1
Rentedekningsgrad -23.9 52.5 4.4 4.7 -6.8
Gjeldsgrad 3.6 3.8 -2.3 -1.9
Total kapitalrentabilitet -51.1 9.6 15.7 20.4 -20.8
Signatur
11.11.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex