Can Cam Moa AS
Juridisk navn:  Can Cam Moa AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70107285
Langelandsveien 25 Fax: 70145491
6010 Ålesund 6018 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 958309074
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 3/1/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Steinar Barstad
Regnskapsfører: Nordvest Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.24%
Resultat  
  
-30.23%
Egenkapital  
  
2.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.885.000 8.997.000 8.488.000 7.949.000 8.319.000
Resultat: 780.000 1.118.000 1.194.000 790.000 1.253.000
Egenkapital: 1.989.000 1.941.000 1.967.000 2.964.000 2.393.000
Regnskap for  Can Cam Moa AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.885.000 8.997.000 8.488.000 7.949.000 8.319.000
Driftskostnader -8.138.000 -7.944.000 -7.352.000 -7.203.000 -7.123.000
Driftsresultat 747.000 1.053.000 1.136.000 746.000 1.196.000
Finansinntekter 48.000 73.000 65.000 57.000 60.000
Finanskostnader -16.000 -8.000 -6.000 -13.000 -2.000
Finans 32.000 65.000 59.000 44.000 58.000
Resultat før skatt 780.000 1.118.000 1.194.000 790.000 1.253.000
Skattekostnad -180.000 -276.000 -299.000 -218.000 -339.000
Årsresultat 599.000 841.000 895.000 572.000 915.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 897.000 883.000 449.000 37.000 28.000
Sum omløpsmidler 3.440.000 3.903.000 5.304.000 4.502.000 3.925.000
Sum eiendeler 4.337.000 4.786.000 5.753.000 4.539.000 3.953.000
Sum opptjent egenkapital 1.889.000 1.841.000 1.867.000 2.864.000 2.293.000
Sum egenkapital 1.989.000 1.941.000 1.967.000 2.964.000 2.393.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.348.000 2.842.000 3.785.000 1.576.000 1.560.000
Sum gjeld og egenkapital 4.337.000 4.785.000 5.752.000 4.540.000 3.953.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.885.000 8.997.000 8.488.000 7.949.000 8.319.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.885.000 8.997.000 8.488.000 7.949.000 8.319.000
Varekostnad -1.290.000 -955.000 -1.098.000 -998.000 -968.000
Lønninger -3.743.000 -3.758.000 -3.177.000 -3.141.000 -3.297.000
Avskrivning -25.000 -6.000 0 0 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.080.000 -3.225.000 -3.077.000 -3.064.000 -2.847.000
Driftskostnader -8.138.000 -7.944.000 -7.352.000 -7.203.000 -7.123.000
Driftsresultat 747.000 1.053.000 1.136.000 746.000 1.196.000
Finansinntekter 48.000 73.000 65.000 57.000 60.000
Finanskostnader -16.000 -8.000 -6.000 -13.000 -2.000
Finans 32.000 65.000 59.000 44.000 58.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.100.000 0 0
Årsresultat 599.000 841.000 895.000 572.000 915.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 65.000 65.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 65.000 65.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 832.000 818.000 449.000 37.000 28.000
Sum anleggsmidler 897.000 883.000 449.000 37.000 28.000
Varebeholdning 555.000 809.000 410.000 469.000 455.000
Kundefordringer 109.000 0 9.000 28.000 0
Andre fordringer 309.000 446.000 532.000 289.000 141.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.467.000 2.649.000 4.354.000 3.716.000 3.329.000
Sum omløpsmidler 3.440.000 3.903.000 5.304.000 4.502.000 3.925.000
Sum eiendeler 4.337.000 4.786.000 5.753.000 4.539.000 3.953.000
Sum opptjent egenkapital 1.889.000 1.841.000 1.867.000 2.864.000 2.293.000
Sum egenkapital 1.989.000 1.941.000 1.967.000 2.964.000 2.393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.080.000 1.141.000 1.057.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 0 0
Leverandørgjeld 486.000 694.000 634.000 452.000 318.000
Betalbar skatt 18.000 0 34.000 218.000 339.000
Skyldig offentlige avgifter 304.000 443.000 413.000 378.000 419.000
Utbytte 0 0 -1.100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 459.000 565.000 547.000 528.000 484.000
Sum kortsiktig gjeld 2.348.000 2.842.000 3.785.000 1.576.000 1.560.000
Sum gjeld og egenkapital 4.337.000 4.785.000 5.752.000 4.540.000 3.953.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.092.000 1.061.000 1.519.000 2.926.000 2.365.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.4 2.9 2.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1.3 2.6 2.3
Soliditet 45.9 40.6 34.2 65.3 60.5
Resultatgrad 8.4 11.7 13.4 9.4 14.4
Rentedekningsgrad 46.7 131.6 189.3 61.8 628.0
Gjeldsgrad 1.2 1.5 1.9 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 18.3 23.5 20.9 17.7 31.8
Signatur
11.11.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.11.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex