Can Cam Drop In AS
Juridisk navn:  Can Cam Drop In AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70107285
Moaveien 6 Moaveien 6 Fax:
6018 Ålesund 6018 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 984661479
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/18/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Steinar Barstad
Regnskapsfører: Nordvest Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.55%
Resultat  
  
-476.8%
Egenkapital  
  
-0.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.631.000 5.617.000 6.112.000 5.919.000 5.026.000
Resultat: -721.000 -125.000 84.000 515.000 244.000
Egenkapital: 1.417.000 1.421.000 1.546.000 1.487.000 1.114.000
Regnskap for  Can Cam Drop In AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.631.000 5.617.000 6.112.000 5.919.000 5.026.000
Driftskostnader -5.371.000 -5.763.000 -6.055.000 -5.429.000 -4.805.000
Driftsresultat -740.000 -146.000 57.000 490.000 222.000
Finansinntekter 25.000 24.000 29.000 26.000 23.000
Finanskostnader -6.000 -3.000 -2.000 0 -1.000
Finans 19.000 21.000 27.000 26.000 22.000
Resultat før skatt -721.000 -125.000 84.000 515.000 244.000
Skattekostnad 165.000 0 -25.000 -142.000 -67.000
Årsresultat -556.000 -125.000 59.000 373.000 177.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 145.000 1.000 5.000 28.000 39.000
Sum omløpsmidler 2.176.000 2.557.000 2.863.000 2.767.000 2.028.000
Sum eiendeler 2.321.000 2.558.000 2.868.000 2.795.000 2.067.000
Sum opptjent egenkapital 1.317.000 1.321.000 1.446.000 1.387.000 1.014.000
Sum egenkapital 1.417.000 1.421.000 1.546.000 1.487.000 1.114.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 904.000 1.137.000 1.322.000 1.308.000 954.000
Sum gjeld og egenkapital 2.321.000 2.558.000 2.868.000 2.795.000 2.068.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.552.000 5.544.000 6.112.000 5.919.000 5.026.000
Andre inntekter 79.000 73.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.631.000 5.617.000 6.112.000 5.919.000 5.026.000
Varekostnad -1.057.000 -1.257.000 -994.000 -990.000 -766.000
Lønninger -2.316.000 -2.391.000 -2.864.000 -2.401.000 -2.219.000
Avskrivning -26.000 -4.000 -7.000 -11.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.972.000 -2.111.000 -2.190.000 -2.027.000 -1.806.000
Driftskostnader -5.371.000 -5.763.000 -6.055.000 -5.429.000 -4.805.000
Driftsresultat -740.000 -146.000 57.000 490.000 222.000
Finansinntekter 25.000 24.000 29.000 26.000 23.000
Finanskostnader -6.000 -3.000 -2.000 0 -1.000
Finans 19.000 21.000 27.000 26.000 22.000
Konsernbidrag 551.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -556.000 -125.000 59.000 373.000 177.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 145.000 1.000 5.000 12.000 23.000
Sum varige driftsmidler 145.000 1.000 5.000 12.000 23.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 16.000 16.000
Sum anleggsmidler 145.000 1.000 5.000 28.000 39.000
Varebeholdning 250.000 299.000 363.000 360.000 348.000
Kundefordringer 32.000 108.000 0 110.000 1.000
Andre fordringer 898.000 334.000 305.000 162.000 120.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 982.000 1.809.000 1.805.000 1.980.000 1.457.000
Sum omløpsmidler 2.176.000 2.557.000 2.863.000 2.767.000 2.028.000
Sum eiendeler 2.321.000 2.558.000 2.868.000 2.795.000 2.067.000
Sum opptjent egenkapital 1.317.000 1.321.000 1.446.000 1.387.000 1.014.000
Sum egenkapital 1.417.000 1.421.000 1.546.000 1.487.000 1.114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.000 8.000 12.000 7.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 332.000 604.000 567.000 456.000 201.000
Betalbar skatt 0 0 25.000 142.000 67.000
Skyldig offentlige avgifter 193.000 165.000 288.000 288.000 309.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 371.000 361.000 429.000 415.000 377.000
Sum kortsiktig gjeld 904.000 1.137.000 1.322.000 1.308.000 954.000
Sum gjeld og egenkapital 2.321.000 2.558.000 2.868.000 2.795.000 2.068.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.272.000 1.420.000 1.541.000 1.459.000 1.074.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 2.2 2.1 2.1
Likviditetsgrad 2 2.1 2 1.9 1.9 1.8
Soliditet 61.1 55.6 53.9 53.2 53.9
Resultatgrad -2.6 0.9 8.3 4.4
Rentedekningsgrad -123.3 -48.7 28.5 245.0
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet -30.8 -4.8 3 18.5 11.8
Signatur
11.11.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.11.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex