Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byhaugen Barnehage Sa
Juridisk navn:  Byhaugen Barnehage Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51566611
Fjellfaret 41 Fjellfaret 41 Fax: 51563215
4025 Stavanger 4025 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 952473042
Aksjekapital: 322.000 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 6/20/1989
Foretakstype: SA
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Vistnes Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.81%
Resultat  
  
-62.67%
Egenkapital  
  
7.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.537.000 15.409.000 13.535.000 12.708.000 12.187.000
Resultat: 352.000 943.000 535.000 85.000 315.000
Egenkapital: 5.202.000 4.851.000 3.855.000 3.319.000 3.234.000
Regnskap for  Byhaugen Barnehage Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.537.000 15.409.000 13.535.000 12.708.000 12.187.000
Driftskostnader -17.223.000 -14.481.000 -13.010.000 -12.658.000 -11.891.000
Driftsresultat 314.000 928.000 524.000 50.000 296.000
Finansinntekter 39.000 22.000 23.000 46.000 35.000
Finanskostnader -1.000 -7.000 -12.000 -11.000 -15.000
Finans 38.000 15.000 11.000 35.000 20.000
Resultat før skatt 352.000 943.000 535.000 85.000 315.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 352.000 943.000 535.000 85.000 315.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.752.000 2.445.000 2.430.000 2.294.000 2.226.000
Sum omløpsmidler 5.403.000 4.882.000 3.630.000 3.258.000 3.566.000
Sum eiendeler 8.155.000 7.327.000 6.060.000 5.552.000 5.792.000
Sum opptjent egenkapital 4.880.000 4.529.000 3.585.000 3.050.000 2.965.000
Sum egenkapital 5.202.000 4.851.000 3.855.000 3.319.000 3.234.000
Sum langsiktig gjeld 0 74.000 255.000 437.000 619.000
Sum kortsiktig gjeld 2.952.000 2.403.000 1.950.000 1.796.000 1.939.000
Sum gjeld og egenkapital 8.154.000 7.328.000 6.060.000 5.553.000 5.793.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 17.537.000 15.409.000 13.535.000 12.708.000 12.187.000
Driftsinntekter 17.537.000 15.409.000 13.535.000 12.708.000 12.187.000
Varekostnad -691.000 -530.000 -517.000 -558.000 -486.000
Lønninger -13.977.000 -11.757.000 -10.397.000 -10.299.000 -9.465.000
Avskrivning -404.000 -458.000 -424.000 -373.000 -358.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.151.000 -1.736.000 -1.672.000 -1.428.000 -1.582.000
Driftskostnader -17.223.000 -14.481.000 -13.010.000 -12.658.000 -11.891.000
Driftsresultat 314.000 928.000 524.000 50.000 296.000
Finansinntekter 39.000 22.000 23.000 46.000 35.000
Finanskostnader -1.000 -7.000 -12.000 -11.000 -15.000
Finans 38.000 15.000 11.000 35.000 20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 352.000 943.000 535.000 85.000 315.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.073.000 2.084.000 2.023.000 1.941.000 1.833.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 679.000 361.000 408.000 353.000 393.000
Sum varige driftsmidler 2.752.000 2.445.000 2.430.000 2.294.000 2.226.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.752.000 2.445.000 2.430.000 2.294.000 2.226.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 65.000 8.000 9.000 69.000
Andre fordringer 923.000 944.000 988.000 872.000 988.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.454.000 3.874.000 2.634.000 2.377.000 2.509.000
Sum omløpsmidler 5.403.000 4.882.000 3.630.000 3.258.000 3.566.000
Sum eiendeler 8.155.000 7.327.000 6.060.000 5.552.000 5.792.000
Sum opptjent egenkapital 4.880.000 4.529.000 3.585.000 3.050.000 2.965.000
Sum egenkapital 5.202.000 4.851.000 3.855.000 3.319.000 3.234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 74.000 255.000 437.000 619.000
Leverandørgjeld 917.000 753.000 383.000 266.000 275.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 908.000 715.000 717.000 648.000 682.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.127.000 935.000 850.000 882.000 982.000
Sum kortsiktig gjeld 2.952.000 2.403.000 1.950.000 1.796.000 1.939.000
Sum gjeld og egenkapital 8.154.000 7.328.000 6.060.000 5.553.000 5.793.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.451.000 2.479.000 1.680.000 1.462.000 1.627.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2 1.9 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8 2 1.9 1.8 1.9
Soliditet 63.8 66.2 63.6 59.8 55.8
Resultatgrad 1.8 6 3.9 0.4 2.4
Rentedekningsgrad 3 132.6 43.7 4.5 22.1
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 4.3 1 9 1.7 5.7
Signatur
30.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
21.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex