Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggrådhuset AS
Juridisk navn:  Byggrådhuset AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33311235
Postboks 25 Villvinveien 5 Fax: 33806414
3166 Tolvsrød 3154 Tolvsrød
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 959541558
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/14/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse Tønsberg As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.04%
Resultat  
  
-370.83%
Egenkapital  
  
-11.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 768.000 784.000 861.000 2.117.000 4.326.000
Resultat: -65.000 24.000 -28.000 546.000 -4.000
Egenkapital: 480.000 545.000 522.000 550.000 390.000
Regnskap for  Byggrådhuset AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 768.000 784.000 861.000 2.117.000 4.326.000
Driftskostnader -834.000 -762.000 -891.000 -1.572.000 -4.311.000
Driftsresultat -65.000 24.000 -28.000 546.000 15.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -22.000
Finans 0 0 1.000 1.000 -19.000
Resultat før skatt -65.000 24.000 -28.000 546.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 -137.000 -37.000
Årsresultat -65.000 24.000 -28.000 410.000 -41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 32.000 32.000 32.000 32.000
Sum omløpsmidler 567.000 652.000 728.000 1.096.000 633.000
Sum eiendeler 567.000 684.000 760.000 1.128.000 665.000
Sum opptjent egenkapital 380.000 445.000 422.000 450.000 290.000
Sum egenkapital 480.000 545.000 522.000 550.000 390.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 87.000 139.000 238.000 578.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 567.000 684.000 760.000 1.128.000 665.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 223.000 182.000 241.000 1.085.000 1.045.000
Andre inntekter 545.000 603.000 621.000 1.032.000 3.282.000
Driftsinntekter 768.000 784.000 861.000 2.117.000 4.326.000
Varekostnad -1.000 0 -5.000 -27.000 -2.727.000
Lønninger -435.000 -403.000 -537.000 -1.095.000 -992.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -370.000 -316.000 -344.000 -450.000 -592.000
Driftskostnader -834.000 -762.000 -891.000 -1.572.000 -4.311.000
Driftsresultat -65.000 24.000 -28.000 546.000 15.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -22.000
Finans 0 0 1.000 1.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -150.000 0
Årsresultat -65.000 24.000 -28.000 410.000 -41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 32.000 32.000 32.000 32.000
Sum anleggsmidler 0 32.000 32.000 32.000 32.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 32.000 0 72.000
Andre fordringer 3.000 8.000 5.000 7.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 564.000 644.000 691.000 1.089.000 541.000
Sum omløpsmidler 567.000 652.000 728.000 1.096.000 633.000
Sum eiendeler 567.000 684.000 760.000 1.128.000 665.000
Sum opptjent egenkapital 380.000 445.000 422.000 450.000 290.000
Sum egenkapital 480.000 545.000 522.000 550.000 390.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 0 0 8.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 137.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 32.000 44.000 79.000 98.000
Utbytte 0 0 0 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 107.000 194.000 204.000 115.000
Sum kortsiktig gjeld 87.000 139.000 238.000 578.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 567.000 684.000 760.000 1.128.000 665.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 480.000 513.000 490.000 518.000 358.000
Likviditetsgrad 1 6.5 4.7 3.1 1.9 2.3
Likviditetsgrad 2 6.5 4.7 3.1 1.9 2.4
Soliditet 84.7 79.7 68.7 48.8 58.6
Resultatgrad -8.5 3.1 -3.3 25.8 0.3
Rentedekningsgrad 0.8
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.5 1.1 0.7
Total kapitalrentabilitet -11.5 3.5 -3.6 48.5 2.7
Signatur
27.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
OLAF ABELL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex