Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggmester Storholm & Wik As
Juridisk navn:  Byggmester Storholm & Wik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikåsen 20 Olsvikåsen 20 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918027823
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/19/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.33%
Resultat  
  
-1.68%
Egenkapital  
  
-175%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.447.000 1.387.000 461.000
Resultat: -182.000 -179.000 66.000
Egenkapital: -286.000 -104.000 75.000
Regnskap for  Byggmester Storholm & Wik As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.447.000 1.387.000 461.000
Driftskostnader -1.610.000 -1.550.000 -395.000
Driftsresultat -163.000 -163.000 66.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -20.000 -16.000 0
Finans -19.000 -16.000 0
Resultat før skatt -182.000 -179.000 66.000
Skattekostnad 0 0 -15.000
Årsresultat -182.000 -179.000 51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 326.000 429.000 0
Sum omløpsmidler 9.000 131.000 236.000
Sum eiendeler 335.000 560.000 236.000
Sum opptjent egenkapital 0 -128.000 51.000
Sum egenkapital -286.000 -104.000 75.000
Sum langsiktig gjeld 388.000 450.000 0
Sum kortsiktig gjeld 233.000 214.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000 560.000 236.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.447.000 1.387.000 461.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.447.000 1.387.000 461.000
Varekostnad -522.000 -505.000 -230.000
Lønninger -783.000 -781.000 -146.000
Avskrivning -103.000 -107.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -202.000 -157.000 -19.000
Driftskostnader -1.610.000 -1.550.000 -395.000
Driftsresultat -163.000 -163.000 66.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -20.000 -16.000 0
Finans -19.000 -16.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -182.000 -179.000 51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 326.000 429.000 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 326.000 429.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 326.000 429.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 78.000 36.000
Andre fordringer 0 11.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 9.000 42.000 198.000
Sum omløpsmidler 9.000 131.000 236.000
Sum eiendeler 335.000 560.000 236.000
Sum opptjent egenkapital 0 -128.000 51.000
Sum egenkapital -286.000 -104.000 75.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 388.000 450.000 0
Leverandørgjeld 56.000 21.000 43.000
Betalbar skatt 0 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 128.000 91.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 66.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000 214.000 161.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000 560.000 236.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -224.000 -83.000 75.000
Likviditetsgrad 1 0 0.6 1.5
Likviditetsgrad 2 0 0.6 1.5
Soliditet -85.4 -18.6 31.8
Resultatgrad -11.3 -11.8 14.3
Rentedekningsgrad -8.2 -10.2
Gjeldsgrad -2.2 -6.4 2.1
Total kapitalrentabilitet -48.4 -29.1 2
Signatur
10.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex