Byggmester Steinar Lande As
Juridisk navn:  Byggmester Steinar Lande As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47451908
Dalsfjordvegen 625 Dalsfjordvegen 625 Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 812192922
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/26/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Xo Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
59.77%
Resultat  
  
244.12%
Egenkapital  
  
144.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.382.000 865.000 1.181.000 1.573.000 1.229.000
Resultat: 98.000 -68.000 -56.000 41.000 -42.000
Egenkapital: 30.000 -67.000 1.000 55.000 16.000
Regnskap for  Byggmester Steinar Lande As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.382.000 865.000 1.181.000 1.573.000 1.229.000
Driftskostnader -1.283.000 -933.000 -1.238.000 -1.532.000 -1.270.000
Driftsresultat 98.000 -68.000 -57.000 41.000 -42.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 2.000 -1.000 0
Resultat før skatt 98.000 -68.000 -56.000 41.000 -42.000
Skattekostnad -2.000 0 2.000 -2.000 2.000
Årsresultat 96.000 -68.000 -54.000 39.000 -40.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 25.000 45.000 66.000 62.000
Sum omløpsmidler 173.000 158.000 155.000 265.000 117.000
Sum eiendeler 179.000 183.000 200.000 331.000 179.000
Sum opptjent egenkapital 0 -97.000 -29.000 25.000 -14.000
Sum egenkapital 30.000 -67.000 1.000 55.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 149.000 249.000 199.000 274.000 163.000
Sum gjeld og egenkapital 179.000 182.000 200.000 331.000 179.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.382.000 865.000 1.181.000 1.573.000 1.229.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.382.000 865.000 1.181.000 1.573.000 1.229.000
Varekostnad -760.000 -362.000 -405.000 -987.000 -841.000
Lønninger -380.000 -448.000 -638.000 -388.000 -358.000
Avskrivning -19.000 -21.000 -21.000 -20.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -124.000 -102.000 -174.000 -137.000 -57.000
Driftskostnader -1.283.000 -933.000 -1.238.000 -1.532.000 -1.270.000
Driftsresultat 98.000 -68.000 -57.000 41.000 -42.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 2.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 96.000 -68.000 -54.000 39.000 -40.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 25.000 45.000 66.000 62.000
Sum varige driftsmidler 6.000 25.000 45.000 66.000 62.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 25.000 45.000 66.000 62.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 88.000 47.000 46.000 8.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 8.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 85.000 110.000 108.000 257.000 110.000
Sum omløpsmidler 173.000 158.000 155.000 265.000 117.000
Sum eiendeler 179.000 183.000 200.000 331.000 179.000
Sum opptjent egenkapital 0 -97.000 -29.000 25.000 -14.000
Sum egenkapital 30.000 -67.000 1.000 55.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 0
Leverandørgjeld 23.000 43.000 16.000 117.000 36.000
Betalbar skatt 2.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 92.000 71.000 51.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 64.000 114.000 112.000 106.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000 249.000 199.000 274.000 163.000
Sum gjeld og egenkapital 179.000 182.000 200.000 331.000 179.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 -91.000 -44.000 -9.000 -46.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.6 0.8 1.0 0.7
Likviditetsgrad 2 1.2 0.6 0.8 1.0 0.8
Soliditet 16.8 -36.8 0.5 16.6 8.9
Resultatgrad 7.1 -7.9 -4.8 2.6 -3.4
Rentedekningsgrad 41.0
Gjeldsgrad 5 -3.7 1 5.0 10.2
Total kapitalrentabilitet 54.7 -37.4 -27.5 12.4 -23.5
Signatur
23.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex