Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggmakker Nord As
Juridisk navn:  Byggmakker Nord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74160050
Postboks 2517 Industrivegen 2 Fax: 74161070
7729 Steinkjer 7725 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 979491050
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 514
Etableringsdato: 12/9/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.35%
Resultat  
  
-23.03%
Egenkapital  
  
18.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.495.128.000 1.419.134.000 1.320.415.000 1.081.156.000 923.704.000
Resultat: 36.204.000 47.035.000 51.514.000 55.039.000 48.872.000
Egenkapital: 184.269.000 155.571.000 113.104.000 121.725.000 72.257.000
Regnskap for  Byggmakker Nord As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.495.128.000 1.419.134.000 1.320.415.000 1.081.156.000 923.704.000
Driftskostnader -1.454.822.000 -1.368.106.000 -1.264.038.000 -1.023.990.000 -872.236.000
Driftsresultat 40.306.000 51.027.000 56.378.000 57.166.000 51.468.000
Finansinntekter 1.933.000 2.365.000 1.808.000 1.994.000 1.677.000
Finanskostnader -6.035.000 -6.357.000 -6.671.000 -4.122.000 -4.272.000
Finans -4.102.000 -3.992.000 -4.863.000 -2.128.000 -2.595.000
Resultat før skatt 36.204.000 47.035.000 51.514.000 55.039.000 48.872.000
Skattekostnad -9.027.000 -12.401.000 -14.175.000 -15.636.000 -13.637.000
Årsresultat 27.177.000 34.635.000 37.339.000 39.403.000 35.235.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.350.000 32.313.000 34.081.000 24.602.000 17.952.000
Sum omløpsmidler 441.424.000 390.168.000 325.604.000 280.527.000 227.438.000
Sum eiendeler 479.774.000 422.481.000 359.685.000 305.129.000 245.390.000
Sum opptjent egenkapital 128.700.000 100.522.000 68.163.000 76.784.000 38.338.000
Sum egenkapital 184.269.000 155.571.000 113.104.000 121.725.000 72.257.000
Sum langsiktig gjeld 0 23.700.000 32.100.000 13.767.000 0
Sum kortsiktig gjeld 295.504.000 243.209.000 214.481.000 169.638.000 173.133.000
Sum gjeld og egenkapital 479.773.000 422.480.000 359.685.000 305.130.000 245.390.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.484.428.000 1.408.880.000 1.311.153.000 1.072.101.000 917.302.000
Andre inntekter 10.700.000 10.254.000 9.263.000 9.054.000 6.402.000
Driftsinntekter 1.495.128.000 1.419.134.000 1.320.415.000 1.081.156.000 923.704.000
Varekostnad -1.073.417.000 -1.003.416.000 -917.738.000 -745.270.000 -637.791.000
Lønninger -194.475.000 -179.651.000 -169.390.000 -142.470.000 -125.252.000
Avskrivning -8.470.000 -8.250.000 -8.113.000 -5.003.000 -4.528.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -178.460.000 -176.789.000 -168.797.000 -131.247.000 -104.665.000
Driftskostnader -1.454.822.000 -1.368.106.000 -1.264.038.000 -1.023.990.000 -872.236.000
Driftsresultat 40.306.000 51.027.000 56.378.000 57.166.000 51.468.000
Finansinntekter 1.933.000 2.365.000 1.808.000 1.994.000 1.677.000
Finanskostnader -6.035.000 -6.357.000 -6.671.000 -4.122.000 -4.272.000
Finans -4.102.000 -3.992.000 -4.863.000 -2.128.000 -2.595.000
Konsernbidrag 0 -2.276.000 0 -957.000 -5.161.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 27.177.000 34.635.000 37.339.000 39.403.000 35.235.000
Balanse detaljer          
Goodwill 4.770.000 7.200.000 9.630.000 60.000 90.000
Sum Immatrielle midler 7.041.000 9.698.000 12.467.000 2.172.000 2.850.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 31.127.000 21.167.000 20.189.000 21.005.000 13.832.000
Sum varige driftsmidler 31.127.000 21.167.000 20.189.000 21.005.000 13.832.000
Sum finansielle anleggsmidler 182.000 1.447.000 1.426.000 1.426.000 1.270.000
Sum anleggsmidler 38.350.000 32.313.000 34.081.000 24.602.000 17.952.000
Varebeholdning 168.138.000 149.402.000 140.991.000 115.478.000 96.893.000
Kundefordringer 126.125.000 126.023.000 105.343.000 88.910.000 79.917.000
Andre fordringer 111.757.000 92.348.000 71.444.000 54.230.000 46.468.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.403.000 6.558.000 5.791.000 4.916.000 4.160.000
Sum omløpsmidler 441.424.000 390.168.000 325.604.000 280.527.000 227.438.000
Sum eiendeler 479.774.000 422.481.000 359.685.000 305.129.000 245.390.000
Sum opptjent egenkapital 128.700.000 100.522.000 68.163.000 76.784.000 38.338.000
Sum egenkapital 184.269.000 155.571.000 113.104.000 121.725.000 72.257.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 142.875.000 133.405.000 97.891.000 97.294.000
Sum langsiktig gjeld 0 23.700.000 32.100.000 13.767.000 0
Leverandørgjeld 54.400.000 41.947.000 21.298.000 10.228.000 15.369.000
Betalbar skatt 8.721.000 11.233.000 13.375.000 14.143.000 9.869.000
Skyldig offentlige avgifter 11.079.000 11.573.000 17.326.000 18.573.000 9.952.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.808.000 32.585.000 29.076.000 28.803.000 23.233.000
Sum kortsiktig gjeld 295.504.000 243.209.000 214.481.000 169.638.000 173.133.000
Sum gjeld og egenkapital 479.773.000 422.480.000 359.685.000 305.130.000 245.390.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 145.920.000 146.959.000 111.123.000 110.889.000 54.305.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 1.5 1.7 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 1 0.9 1.0 0.8
Soliditet 38.4 36.8 31.4 39.9 29.4
Resultatgrad 2.7 3.6 4.3 5.3 5.6
Rentedekningsgrad 6.7 8 8.5 14.4 12.4
Gjeldsgrad 1.6 1.7 2.2 1.5 2.4
Total kapitalrentabilitet 8.8 12.6 16.2 19.4 21.7
Signatur
07.09.2018
Prokurister
04.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex