Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggmakker Handel As
Juridisk navn:  Byggmakker Handel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64914000
Postboks 650 V/ Norgros Asa Høgslundveien 49 Fax: 64917080
1401 Ski 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 980656616
Aksjekapital: 5.800.000 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 2/9/1999 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: norgros distribusjon as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.82%
Resultat  
  
-17.81%
Egenkapital  
  
338.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.352.031.000 3.889.379.000 3.935.212.000 3.736.646.000 3.516.060.000
Resultat: 34.554.000 42.044.000 40.777.000 41.078.000 38.578.000
Egenkapital: 1.313.999.000 299.578.000 268.530.000 167.643.000 135.900.000
Regnskap for  Byggmakker Handel As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.352.031.000 3.889.379.000 3.935.212.000 3.736.646.000 3.516.060.000
Driftskostnader -3.305.142.000 -3.846.739.000 -3.890.333.000 -3.689.411.000 -3.472.982.000
Driftsresultat 46.889.000 42.639.000 44.879.000 47.235.000 43.078.000
Finansinntekter 160.000 53.000 373.000 602.000 1.005.000
Finanskostnader -12.495.000 -649.000 -4.475.000 -6.759.000 -5.505.000
Finans -12.335.000 -596.000 -4.102.000 -6.157.000 -4.500.000
Resultat før skatt 34.554.000 42.044.000 40.777.000 41.078.000 38.578.000
Skattekostnad -8.739.000 -10.996.000 -10.643.000 -12.250.000 -11.022.000
Årsresultat 25.815.000 31.048.000 30.134.000 28.828.000 27.556.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.622.164.000 369.330.000 352.486.000 323.593.000 300.389.000
Sum omløpsmidler 173.942.000 233.578.000 208.594.000 253.752.000 203.415.000
Sum eiendeler 1.796.106.000 602.908.000 561.080.000 577.345.000 503.804.000
Sum opptjent egenkapital 130.292.000 115.871.000 84.823.000 55.683.000 26.856.000
Sum egenkapital 1.313.999.000 299.578.000 268.530.000 167.643.000 135.900.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 228.000 0
Sum kortsiktig gjeld 482.108.000 303.330.000 292.549.000 409.475.000 367.904.000
Sum gjeld og egenkapital 1.796.107.000 602.908.000 561.079.000 577.346.000 503.804.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.134.470.000 3.663.163.000 3.672.470.000 3.505.333.000 3.292.218.000
Andre inntekter 217.561.000 226.216.000 262.742.000 231.313.000 223.842.000
Driftsinntekter 3.352.031.000 3.889.379.000 3.935.212.000 3.736.646.000 3.516.060.000
Varekostnad -3.165.868.000 -3.701.222.000 -3.724.930.000 -3.525.926.000 -3.311.295.000
Lønninger -31.962.000 -39.767.000 -55.572.000 -50.212.000 -45.124.000
Avskrivning -3.524.000 -4.179.000 -3.982.000 -2.892.000 -4.672.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -103.788.000 -101.571.000 -105.849.000 -110.381.000 -111.891.000
Driftskostnader -3.305.142.000 -3.846.739.000 -3.890.333.000 -3.689.411.000 -3.472.982.000
Driftsresultat 46.889.000 42.639.000 44.879.000 47.235.000 43.078.000
Finansinntekter 160.000 53.000 373.000 602.000 1.005.000
Finanskostnader -12.495.000 -649.000 -4.475.000 -6.759.000 -5.505.000
Finans -12.335.000 -596.000 -4.102.000 -6.157.000 -4.500.000
Konsernbidrag -11.392.000 -19.000.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 25.815.000 31.048.000 30.134.000 28.828.000 27.556.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 283.038.000 283.798.000 284.453.000 285.725.000 281.574.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 276.000 799.000 907.000 2.266.000 2.580.000
Sum varige driftsmidler 276.000 799.000 907.000 2.266.000 2.580.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.338.850.000 84.733.000 67.126.000 35.602.000 16.235.000
Sum anleggsmidler 1.622.164.000 369.330.000 352.486.000 323.593.000 300.389.000
Varebeholdning 0 0 0 2.963.000 13.647.000
Kundefordringer 161.246.000 198.083.000 189.890.000 211.284.000 146.746.000
Andre fordringer 7.428.000 28.400.000 14.367.000 34.651.000 37.546.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.268.000 7.095.000 4.337.000 4.854.000 5.476.000
Sum omløpsmidler 173.942.000 233.578.000 208.594.000 253.752.000 203.415.000
Sum eiendeler 1.796.106.000 602.908.000 561.080.000 577.345.000 503.804.000
Sum opptjent egenkapital 130.292.000 115.871.000 84.823.000 55.683.000 26.856.000
Sum egenkapital 1.313.999.000 299.578.000 268.530.000 167.643.000 135.900.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 228.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 228.000 0
Leverandørgjeld 253.297.000 233.272.000 188.241.000 179.466.000 144.131.000
Betalbar skatt 6.534.000 6.033.000 0 725.000 0
Skyldig offentlige avgifter 2.273.000 2.574.000 3.991.000 0 12.087.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 220.004.000 61.450.000 100.317.000 229.284.000 211.686.000
Sum kortsiktig gjeld 482.108.000 303.330.000 292.549.000 409.475.000 367.904.000
Sum gjeld og egenkapital 1.796.107.000 602.908.000 561.079.000 577.346.000 503.804.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -308.166.000 -69.752.000 -83.955.000 -155.723.000 -164.489.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.8 0.7 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.8 0.7 0.7 0.6
Soliditet 73.2 49.7 47.9 29.0 27.0
Resultatgrad 1.4 1.1 1.1 1.3 1.2
Rentedekningsgrad 3.8 65.7 1 7.1 8.0
Gjeldsgrad 0.4 1 1.1 2.4 2.7
Total kapitalrentabilitet 2.6 7.1 8.1 8.3 8.8
Signatur
13.02.2020
STYRETS LEDER, STYRETS NESTLEDER ELLER DAGLIG LEDER TO I
FELLESSKAP. EN AV DISSE I FELLESSKAP MED ETT STYREMEDLEM.
Prokurister
13.02.2020
PROKURA I FELLESSKAP
INGVOLDSTAD ESPEN
PROKURA I FELLESSKAP
JACOBSEN STRAND KNUT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex