Byggm. Turøy & Algrøy Drift AS
Juridisk navn:  Byggm. Turøy & Algrøy Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56320270
Postboks 454 Bildøybakken 105 Fax: 56320335
5343 Straume 5360 Kolltveit
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 993070912
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 9/4/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.37%
Resultat  
  
76%
Egenkapital  
  
-9.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 27.489.000 27.872.000 30.501.000 29.707.000 27.755.000
Resultat: -96.000 -400.000 -809.000 753.000 232.000
Egenkapital: 970.000 1.066.000 1.467.000 1.476.000 1.000.000
Regnskap for  Byggm. Turøy & Algrøy Drift AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 27.489.000 27.872.000 30.501.000 29.707.000 27.755.000
Driftskostnader -27.590.000 -28.253.000 -31.284.000 -28.920.000 -27.462.000
Driftsresultat -101.000 -381.000 -782.000 787.000 293.000
Finansinntekter 70.000 14.000 17.000 10.000 2.000
Finanskostnader -65.000 -34.000 -43.000 -44.000 -64.000
Finans 5.000 -20.000 -26.000 -34.000 -62.000
Resultat før skatt -96.000 -400.000 -809.000 753.000 232.000
Skattekostnad 0 0 200.000 -277.000 -71.000
Årsresultat -96.000 -401.000 -609.000 476.000 161.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 220.000 339.000 544.000 743.000 952.000
Sum omløpsmidler 8.895.000 4.970.000 6.727.000 5.790.000 3.513.000
Sum eiendeler 9.115.000 5.309.000 7.271.000 6.533.000 4.465.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 267.000 876.000 400.000
Sum egenkapital 970.000 1.066.000 1.467.000 1.476.000 1.000.000
Sum langsiktig gjeld 3.281.000 0 60.000 137.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 4.863.000 4.243.000 5.744.000 4.919.000 3.247.000
Sum gjeld og egenkapital 9.114.000 5.309.000 7.271.000 6.532.000 4.464.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.092.000 27.872.000 30.501.000 29.707.000 27.755.000
Andre inntekter 397.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 27.489.000 27.872.000 30.501.000 29.707.000 27.755.000
Varekostnad -15.903.000 -15.307.000 -18.487.000 -16.857.000 -15.779.000
Lønninger -9.051.000 -10.215.000 -9.985.000 -9.330.000 -9.234.000
Avskrivning -119.000 -205.000 -227.000 -244.000 -279.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.517.000 -2.526.000 -2.585.000 -2.489.000 -2.170.000
Driftskostnader -27.590.000 -28.253.000 -31.284.000 -28.920.000 -27.462.000
Driftsresultat -101.000 -381.000 -782.000 787.000 293.000
Finansinntekter 70.000 14.000 17.000 10.000 2.000
Finanskostnader -65.000 -34.000 -43.000 -44.000 -64.000
Finans 5.000 -20.000 -26.000 -34.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -269.000
Årsresultat -96.000 -401.000 -609.000 476.000 161.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 6.000 11.000 17.000 23.000 29.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 215.000 328.000 527.000 720.000 923.000
Sum varige driftsmidler 220.000 339.000 544.000 743.000 952.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 220.000 339.000 544.000 743.000 952.000
Varebeholdning 959.000 745.000 652.000 665.000 666.000
Kundefordringer 6.435.000 2.423.000 4.461.000 3.557.000 1.453.000
Andre fordringer 567.000 417.000 1.263.000 482.000 602.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 934.000 1.384.000 351.000 1.086.000 793.000
Sum omløpsmidler 8.895.000 4.970.000 6.727.000 5.790.000 3.513.000
Sum eiendeler 9.115.000 5.309.000 7.271.000 6.533.000 4.465.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 267.000 876.000 400.000
Sum egenkapital 970.000 1.066.000 1.467.000 1.476.000 1.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 398.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.281.000 0 60.000 137.000 217.000
Leverandørgjeld 1.829.000 2.059.000 1.305.000 1.418.000 998.000
Betalbar skatt 0 0 0 284.000 69.000
Skyldig offentlige avgifter 545.000 1.167.000 1.423.000 1.066.000 832.000
Utbytte 0 0 0 0 -269.000
Annen kortsiktig gjeld 2.489.000 1.017.000 2.617.000 2.151.000 1.348.000
Sum kortsiktig gjeld 4.863.000 4.243.000 5.744.000 4.919.000 3.247.000
Sum gjeld og egenkapital 9.114.000 5.309.000 7.271.000 6.532.000 4.464.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.032.000 727.000 983.000 871.000 266.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1 1.2 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.6 1 1.1 1.1 0.9
Soliditet 10.6 20.1 20.2 22.6 22.4
Resultatgrad -0.4 -1.4 -2.6 2.6 1.1
Rentedekningsgrad -1.6 -11.2 -18.2 18.1 4.6
Gjeldsgrad 8.4 4 4 3.4 3.5
Total kapitalrentabilitet -0.3 -6.9 -10.5 12.2 6.6
Signatur
03.07.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex