Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Byggm. Tor Ove Haga As
Juridisk navn:  Byggm. Tor Ove Haga As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41207579
Statfjordveien 18 Statfjordveien 18 Fax:
4028 Stavanger 4028 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 999605478
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Øko Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-73.33%
Egenkapital  
  
-216.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 400.000 0 15.000 1.606.000 967.000
Resultat: -130.000 -75.000 21.000 694.000 93.000
Egenkapital: -70.000 60.000 136.000 579.000 76.000
Regnskap for  Byggm. Tor Ove Haga As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 400.000 0 15.000 1.606.000 967.000
Driftskostnader -530.000 -75.000 8.000 -911.000 -875.000
Driftsresultat -130.000 -75.000 23.000 694.000 93.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 0
Finans 0 0 -3.000 0 0
Resultat før skatt -130.000 -75.000 21.000 694.000 93.000
Skattekostnad 0 0 -10.000 -191.000 -20.000
Årsresultat -130.000 -75.000 11.000 503.000 73.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 36.000 72.000 107.000
Sum omløpsmidler 368.000 64.000 111.000 940.000 295.000
Sum eiendeler 368.000 64.000 147.000 1.012.000 402.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 30.000 106.000 549.000 46.000
Sum egenkapital -70.000 60.000 136.000 579.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 438.000 4.000 12.000 432.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 368.000 64.000 148.000 1.011.000 402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 400.000 0 15.000 1.606.000 967.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 400.000 0 15.000 1.606.000 967.000
Varekostnad 0 0 0 -1.000 -11.000
Lønninger -495.000 -1.000 80.000 -770.000 -682.000
Avskrivning 0 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -38.000 -36.000 -104.000 -146.000
Driftskostnader -530.000 -75.000 8.000 -911.000 -875.000
Driftsresultat -130.000 -75.000 23.000 694.000 93.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -3.000 0 0
Finans 0 0 -3.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -455.000 0 0
Årsresultat -130.000 -75.000 11.000 503.000 73.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 36.000 72.000 107.000
Sum varige driftsmidler 0 0 36.000 72.000 107.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 36.000 72.000 107.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 447.000 164.000
Andre fordringer 4.000 3.000 9.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 364.000 61.000 102.000 492.000 131.000
Sum omløpsmidler 368.000 64.000 111.000 940.000 295.000
Sum eiendeler 368.000 64.000 147.000 1.012.000 402.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 30.000 106.000 549.000 46.000
Sum egenkapital -70.000 60.000 136.000 579.000 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 0 0 4.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 10.000 191.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 147.000 1.000 1.000 166.000 120.000
Utbytte 0 0 -455.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 286.000 3.000 1.000 71.000 174.000
Sum kortsiktig gjeld 438.000 4.000 12.000 432.000 326.000
Sum gjeld og egenkapital 368.000 64.000 148.000 1.011.000 402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -70.000 60.000 99.000 508.000 -31.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 9.3 2.2 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 1 9.3 2.2 1.0
Soliditet 93.8 91.9 57.3 18.9
Resultatgrad -32.5 153.3 43.2 9.6
Rentedekningsgrad 7.7
Gjeldsgrad -6.3 0.1 0.1 0.7 4.3
Total kapitalrentabilitet -35.3 -117.2 15.5 68.6 23.1
Signatur
29.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex