Byggm. Steinar Thunold As
Juridisk navn:  Byggm. Steinar Thunold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91561739
Sollsmittet 2 Sollsmittet 2 Fax:
5136 Mjølkeråen 5136 Mjølkeråen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997031075
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/1/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Real Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.51%
Resultat  
  
9.52%
Egenkapital  
  
25.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 311.000 292.000 410.000 345.000 214.000
Resultat: 161.000 147.000 231.000 206.000 60.000
Egenkapital: 192.000 153.000 292.000 318.000 279.000
Regnskap for  Byggm. Steinar Thunold As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 311.000 292.000 410.000 345.000 214.000
Driftskostnader -153.000 -147.000 -180.000 -141.000 -157.000
Driftsresultat 159.000 145.000 230.000 205.000 57.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 161.000 147.000 231.000 206.000 60.000
Skattekostnad -37.000 -35.000 -58.000 -56.000 -16.000
Årsresultat 124.000 112.000 173.000 150.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.000 2.000 28.000 23.000
Sum omløpsmidler 386.000 504.000 636.000 526.000 410.000
Sum eiendeler 386.000 506.000 638.000 554.000 433.000
Sum opptjent egenkapital 92.000 53.000 192.000 218.000 179.000
Sum egenkapital 192.000 153.000 292.000 318.000 279.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 194.000 352.000 346.000 236.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 386.000 505.000 638.000 554.000 433.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 311.000 292.000 410.000 345.000 214.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 311.000 292.000 410.000 345.000 214.000
Varekostnad -1.000 -13.000 -12.000 -9.000 -7.000
Lønninger -3.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Avskrivning 0 0 -3.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -149.000 -133.000 -164.000 -123.000 -140.000
Driftskostnader -153.000 -147.000 -180.000 -141.000 -157.000
Driftsresultat 159.000 145.000 230.000 205.000 57.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -85.000 -250.000 -200.000 -111.000 -110.000
Årsresultat 124.000 112.000 173.000 150.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 2.000 2.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 3.000 11.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 3.000 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 23.000 11.000
Sum anleggsmidler 0 2.000 2.000 28.000 23.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 129.000 0 193.000 -1.000 -1.000
Andre fordringer 10.000 8.000 7.000 10.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 248.000 496.000 436.000 516.000 399.000
Sum omløpsmidler 386.000 504.000 636.000 526.000 410.000
Sum eiendeler 386.000 506.000 638.000 554.000 433.000
Sum opptjent egenkapital 92.000 53.000 192.000 218.000 179.000
Sum egenkapital 192.000 153.000 292.000 318.000 279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 9.000 9.000 5.000 5.000
Betalbar skatt 35.000 35.000 58.000 57.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 45.000 44.000 68.000 63.000 22.000
Utbytte -85.000 -250.000 -200.000 -111.000 -110.000
Annen kortsiktig gjeld 0 14.000 12.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 194.000 352.000 346.000 236.000 154.000
Sum gjeld og egenkapital 386.000 505.000 638.000 554.000 433.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 192.000 152.000 290.000 290.000 256.000
Likviditetsgrad 1 2 1.4 1.8 2.2 2.7
Likviditetsgrad 2 2 1.4 1.8 2.3 2.7
Soliditet 49.7 30.3 45.8 57.4 64.4
Resultatgrad 51.1 49.7 56.1 59.4 26.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1 2.3 1.2 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet 41.7 29.1 36.2 37.2 13.6
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex