Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bygg Og Malesenter As
Juridisk navn:  Bygg Og Malesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47312745
Mobekkvegen 1154 Mobekkvegen 1154 Fax:
2232 Tobøl 2232 Tobøl
Fylke: Kommune:
Innlandet Eidskog
Org.nr: 913431006
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/15/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eidcon Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-66.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 18.000 371.000 1.224.000
Resultat: -6.000 -6.000 -76.000 66.000 60.000
Egenkapital: 3.000 9.000 50.000 135.000 85.000
Regnskap for  Bygg Og Malesenter As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 18.000 371.000 1.224.000
Driftskostnader -6.000 -6.000 -94.000 -281.000 -1.100.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -76.000 89.000 124.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -23.000 -65.000
Finans 0 0 0 -23.000 -65.000
Resultat før skatt -6.000 -6.000 -76.000 66.000 60.000
Skattekostnad 0 0 17.000 -17.000 -16.000
Årsresultat -6.000 -6.000 -59.000 50.000 44.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 30.000 37.000 885.000
Sum omløpsmidler 3.000 9.000 51.000 131.000 70.000
Sum eiendeler 3.000 9.000 81.000 168.000 955.000
Sum opptjent egenkapital -47.000 -6.000 9.000 94.000 44.000
Sum egenkapital 3.000 9.000 50.000 135.000 85.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 17.000 830.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 31.000 16.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 9.000 81.000 168.000 954.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 62.000 1.224.000
Andre inntekter 0 0 18.000 308.000 0
Driftsinntekter 0 0 18.000 371.000 1.224.000
Varekostnad 0 0 0 0 -6.000
Lønninger 0 0 -2.000 -30.000 -538.000
Avskrivning 0 0 0 0 -212.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -6.000 -92.000 -251.000 -344.000
Driftskostnader -6.000 -6.000 -94.000 -281.000 -1.100.000
Driftsresultat -6.000 -6.000 -76.000 89.000 124.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -23.000 -65.000
Finans 0 0 0 -23.000 -65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -26.000 0 0
Årsresultat -6.000 -6.000 -59.000 50.000 44.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 849.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 849.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 30.000 37.000 36.000
Sum anleggsmidler 0 0 30.000 37.000 885.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 100.000 0
Andre fordringer 0 0 0 -17.000 -9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 9.000 51.000 48.000 79.000
Sum omløpsmidler 3.000 9.000 51.000 131.000 70.000
Sum eiendeler 3.000 9.000 81.000 168.000 955.000
Sum opptjent egenkapital -47.000 -6.000 9.000 94.000 44.000
Sum egenkapital 3.000 9.000 50.000 135.000 85.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 17.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 17.000 830.000
Leverandørgjeld 0 0 5.000 9.000 -53.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 16.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 7.000 26.000
Utbytte 0 0 -26.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 49.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 31.000 16.000 39.000
Sum gjeld og egenkapital 3.000 9.000 81.000 168.000 954.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.000 9.000 20.000 115.000 31.000
Likviditetsgrad 1 1.6 8.2 1.8
Likviditetsgrad 2 0 0 1.6 8.2 1.8
Soliditet 1 1 61.7 80.4 8.9
Resultatgrad -422.2 24.0 10.1
Rentedekningsgrad 3.9 1.9
Gjeldsgrad 0 0 0.6 0.2 10.2
Total kapitalrentabilitet -66.7 -93.8 53.0 13.0
Signatur
28.03.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex