Bygg Konsulent AS
Juridisk navn:  Bygg Konsulent AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91105899
Vennerbakken 3 Vennerbakken 3 Fax: 22414258
0758 Oslo 758 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 923761284
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/17/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: Onsøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.53%
Resultat  
  
-76.29%
Egenkapital  
  
-0.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.003.000 3.927.000 2.040.000 451.000 551.000
Resultat: 693.000 2.923.000 13.970.000 582.000 718.000
Egenkapital: 24.076.000 24.239.000 22.512.000 8.886.000 8.369.000
Regnskap for  Bygg Konsulent AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.003.000 3.927.000 2.040.000 451.000 551.000
Driftskostnader -2.402.000 -1.103.000 -733.000 -301.000 -308.000
Driftsresultat 602.000 2.824.000 1.307.000 151.000 242.000
Finansinntekter 92.000 102.000 12.664.000 435.000 475.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -4.000 0
Finans 91.000 101.000 12.664.000 431.000 475.000
Resultat før skatt 693.000 2.923.000 13.970.000 582.000 718.000
Skattekostnad -156.000 -697.000 -344.000 -65.000 -99.000
Årsresultat 537.000 2.226.000 13.626.000 517.000 618.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.310.000 8.618.000 3.793.000 4.013.000 4.043.000
Sum omløpsmidler 16.085.000 17.062.000 19.758.000 5.133.000 5.045.000
Sum eiendeler 25.395.000 25.680.000 23.551.000 9.146.000 9.088.000
Sum opptjent egenkapital 23.948.000 24.111.000 22.384.000 8.758.000 8.242.000
Sum egenkapital 24.076.000 24.239.000 22.512.000 8.886.000 8.369.000
Sum langsiktig gjeld 75.000 87.000 93.000 78.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 1.244.000 1.354.000 946.000 181.000 633.000
Sum gjeld og egenkapital 25.395.000 25.680.000 23.551.000 9.145.000 9.088.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.084.000 3.148.000 1.485.000 50.000 120.000
Andre inntekter 919.000 780.000 555.000 401.000 431.000
Driftsinntekter 3.003.000 3.927.000 2.040.000 451.000 551.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.375.000 -201.000 -179.000 0 0
Avskrivning -192.000 -167.000 -83.000 -31.000 -31.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -835.000 -735.000 -471.000 -270.000 -277.000
Driftskostnader -2.402.000 -1.103.000 -733.000 -301.000 -308.000
Driftsresultat 602.000 2.824.000 1.307.000 151.000 242.000
Finansinntekter 92.000 102.000 12.664.000 435.000 475.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -4.000 0
Finans 91.000 101.000 12.664.000 431.000 475.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 -500.000 0 0 -500.000
Årsresultat 537.000 2.226.000 13.626.000 517.000 618.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.889.000 6.008.000 3.383.000 1.548.000 1.575.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 262.000 246.000 310.000 12.000 16.000
Sum varige driftsmidler 6.151.000 6.254.000 3.693.000 1.560.000 1.591.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.159.000 2.364.000 100.000 2.452.000 2.452.000
Sum anleggsmidler 9.310.000 8.618.000 3.793.000 4.013.000 4.043.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 228.000 537.000 799.000 125.000 70.000
Andre fordringer 89.000 56.000 31.000 16.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 15.769.000 16.469.000 18.927.000 4.992.000 4.954.000
Sum omløpsmidler 16.085.000 17.062.000 19.758.000 5.133.000 5.045.000
Sum eiendeler 25.395.000 25.680.000 23.551.000 9.146.000 9.088.000
Sum opptjent egenkapital 23.948.000 24.111.000 22.384.000 8.758.000 8.242.000
Sum egenkapital 24.076.000 24.239.000 22.512.000 8.886.000 8.369.000
Sum avsetninger til forpliktelser 75.000 87.000 93.000 78.000 85.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 75.000 87.000 93.000 78.000 85.000
Leverandørgjeld 35.000 -22.000 14.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 168.000 702.000 329.000 73.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 211.000 121.000 249.000 17.000 0
Utbytte -700.000 -500.000 0 0 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 130.000 52.000 354.000 88.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 1.244.000 1.354.000 946.000 181.000 633.000
Sum gjeld og egenkapital 25.395.000 25.680.000 23.551.000 9.145.000 9.088.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.841.000 15.708.000 18.812.000 4.952.000 4.412.000
Likviditetsgrad 1 12.9 12.6 20.9 28.4 8.0
Likviditetsgrad 2 12.9 12.6 20.9 28.4 8.0
Soliditet 94.8 94.4 95.6 97.2 92.1
Resultatgrad 2 71.9 64.1 33.5 43.9
Rentedekningsgrad 6 2 146.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.7 11.4 59.3 6.4 7.9
Signatur
06.11.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex