Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bybroen Videregående Skole AS
Juridisk navn:  Bybroen Videregående Skole AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73524411
Kjøpmannsgata 12 Kjøpmannsgata 12 Fax: 73512143
7013 Trondheim 7013 Trondheim
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Trondheim
Org.nr: 951190470
Aksjekapital: 114.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Effektiv Bedrift As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.03%
Resultat  
  
232.85%
Egenkapital  
  
81.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 26.082.000 22.479.000 20.668.000 19.856.000 18.854.000
Resultat: 5.006.000 1.504.000 0 0 0
Egenkapital: 9.531.000 5.254.000 3.771.000 3.784.000 3.784.000
Regnskap for  Bybroen Videregående Skole AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 26.082.000 22.479.000 20.668.000 19.856.000 18.854.000
Driftskostnader -21.091.000 -21.004.000 -20.680.000 -19.895.000 -18.946.000
Driftsresultat 4.990.000 1.476.000 -13.000 -40.000 -91.000
Finansinntekter 19.000 30.000 16.000 50.000 114.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -10.000 -23.000
Finans 17.000 28.000 13.000 40.000 91.000
Resultat før skatt 5.006.000 1.504.000 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.006.000 1.504.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 387.000 555.000 828.000 1.243.000 1.466.000
Sum omløpsmidler 12.055.000 9.817.000 6.786.000 5.838.000 6.283.000
Sum eiendeler 12.442.000 10.372.000 7.614.000 7.081.000 7.749.000
Sum opptjent egenkapital 9.452.000 5.174.000 3.670.000 3.670.000 3.670.000
Sum egenkapital 9.531.000 5.254.000 3.771.000 3.784.000 3.784.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.911.000 5.118.000 3.842.000 3.298.000 3.965.000
Sum gjeld og egenkapital 12.442.000 10.373.000 7.613.000 7.082.000 7.749.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.520.000 3.097.000 2.349.000 0 0
Andre inntekter 22.562.000 19.382.000 18.319.000 19.856.000 18.854.000
Driftsinntekter 26.082.000 22.479.000 20.668.000 19.856.000 18.854.000
Varekostnad -460.000 -310.000 -363.000 -367.000 -254.000
Lønninger -15.439.000 -15.521.000 -15.777.000 -15.572.000 -14.689.000
Avskrivning -448.000 -417.000 -415.000 -411.000 -394.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.744.000 -4.756.000 -4.125.000 -3.545.000 -3.609.000
Driftskostnader -21.091.000 -21.004.000 -20.680.000 -19.895.000 -18.946.000
Driftsresultat 4.990.000 1.476.000 -13.000 -40.000 -91.000
Finansinntekter 19.000 30.000 16.000 50.000 114.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -3.000 -10.000 -23.000
Finans 17.000 28.000 13.000 40.000 91.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.006.000 1.504.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 387.000 555.000 828.000 1.243.000 1.466.000
Sum varige driftsmidler 387.000 555.000 828.000 1.243.000 1.466.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 387.000 555.000 828.000 1.243.000 1.466.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 199.000 0 0 0 0
Andre fordringer 220.000 270.000 1.617.000 634.000 353.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.635.000 9.547.000 5.169.000 5.204.000 5.930.000
Sum omløpsmidler 12.055.000 9.817.000 6.786.000 5.838.000 6.283.000
Sum eiendeler 12.442.000 10.372.000 7.614.000 7.081.000 7.749.000
Sum opptjent egenkapital 9.452.000 5.174.000 3.670.000 3.670.000 3.670.000
Sum egenkapital 9.531.000 5.254.000 3.771.000 3.784.000 3.784.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 373.000 386.000 69.000 41.000 667.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.098.000 1.178.000 1.116.000 1.046.000 1.037.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.440.000 3.553.000 2.657.000 2.210.000 2.261.000
Sum kortsiktig gjeld 2.911.000 5.118.000 3.842.000 3.298.000 3.965.000
Sum gjeld og egenkapital 12.442.000 10.373.000 7.613.000 7.082.000 7.749.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.144.000 4.699.000 2.944.000 2.540.000 2.318.000
Likviditetsgrad 1 4.1 1.9 1.8 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 4.1 1.9 1.8 1.8 1.6
Soliditet 76.6 50.7 49.5 53.4 48.8
Resultatgrad 19.1 6.6 -0.1 -0.2 -0.5
Rentedekningsgrad 2 7 -4.3 1.0 1.0
Gjeldsgrad 0.3 1 1 0.9 1.0
Total kapitalrentabilitet 40.3 14.5 0 0.1 0.3
Signatur
27.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
BERG GEORG
Prokurister
27.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
FYHN SVEIN FRODE JOHNSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex