Bybroen Videregående Skole AS
Juridisk navn:  Bybroen Videregående Skole AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73524411
Kjøpmannsgata 12 Kjøpmannsgata 12 Fax: 73512143
7013 Trondheim 7013 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 951190470
Aksjekapital: 114.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 1/2/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Effektiv Bedrift As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.07%
Resultat  
  
-45.63%
Egenkapital  
  
28.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 23.976.000 26.082.000 22.479.000 20.668.000 19.856.000
Resultat: 2.722.000 5.006.000 1.504.000 0 0
Egenkapital: 12.272.000 9.531.000 5.254.000 3.771.000 3.784.000
Regnskap for  Bybroen Videregående Skole AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 23.976.000 26.082.000 22.479.000 20.668.000 19.856.000
Driftskostnader -21.274.000 -21.091.000 -21.004.000 -20.680.000 -19.895.000
Driftsresultat 2.702.000 4.990.000 1.476.000 -13.000 -40.000
Finansinntekter 22.000 19.000 30.000 16.000 50.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -10.000
Finans 20.000 17.000 28.000 13.000 40.000
Resultat før skatt 2.722.000 5.006.000 1.504.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.722.000 5.006.000 1.504.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 469.000 387.000 555.000 828.000 1.243.000
Sum omløpsmidler 14.619.000 12.055.000 9.817.000 6.786.000 5.838.000
Sum eiendeler 15.088.000 12.442.000 10.372.000 7.614.000 7.081.000
Sum opptjent egenkapital 12.174.000 9.452.000 5.174.000 3.670.000 3.670.000
Sum egenkapital 12.272.000 9.531.000 5.254.000 3.771.000 3.784.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.816.000 2.911.000 5.118.000 3.842.000 3.298.000
Sum gjeld og egenkapital 15.088.000 12.442.000 10.373.000 7.613.000 7.082.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.209.000 3.520.000 3.097.000 2.349.000 0
Andre inntekter 20.768.000 22.562.000 19.382.000 18.319.000 19.856.000
Driftsinntekter 23.976.000 26.082.000 22.479.000 20.668.000 19.856.000
Varekostnad -325.000 -460.000 -310.000 -363.000 -367.000
Lønninger -15.605.000 -15.439.000 -15.521.000 -15.777.000 -15.572.000
Avskrivning -145.000 -448.000 -417.000 -415.000 -411.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.199.000 -4.744.000 -4.756.000 -4.125.000 -3.545.000
Driftskostnader -21.274.000 -21.091.000 -21.004.000 -20.680.000 -19.895.000
Driftsresultat 2.702.000 4.990.000 1.476.000 -13.000 -40.000
Finansinntekter 22.000 19.000 30.000 16.000 50.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -10.000
Finans 20.000 17.000 28.000 13.000 40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.722.000 5.006.000 1.504.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 469.000 387.000 555.000 828.000 1.243.000
Sum varige driftsmidler 469.000 387.000 555.000 828.000 1.243.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 469.000 387.000 555.000 828.000 1.243.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 246.000 199.000 0 0 0
Andre fordringer 219.000 220.000 270.000 1.617.000 634.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.154.000 11.635.000 9.547.000 5.169.000 5.204.000
Sum omløpsmidler 14.619.000 12.055.000 9.817.000 6.786.000 5.838.000
Sum eiendeler 15.088.000 12.442.000 10.372.000 7.614.000 7.081.000
Sum opptjent egenkapital 12.174.000 9.452.000 5.174.000 3.670.000 3.670.000
Sum egenkapital 12.272.000 9.531.000 5.254.000 3.771.000 3.784.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 358.000 373.000 386.000 69.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.032.000 1.098.000 1.178.000 1.116.000 1.046.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.426.000 1.440.000 3.553.000 2.657.000 2.210.000
Sum kortsiktig gjeld 2.816.000 2.911.000 5.118.000 3.842.000 3.298.000
Sum gjeld og egenkapital 15.088.000 12.442.000 10.373.000 7.613.000 7.082.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.803.000 9.144.000 4.699.000 2.944.000 2.540.000
Likviditetsgrad 1 5.2 4.1 1.9 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 5.2 4.1 1.9 1.8 1.8
Soliditet 81.3 76.6 50.7 49.5 53.4
Resultatgrad 11.3 19.1 6.6 -0.1 -0.2
Rentedekningsgrad 1 2 7 -4.3 1.0
Gjeldsgrad 0.2 0.3 1 1 0.9
Total kapitalrentabilitet 18.1 40.3 14.5 0 0.1
Signatur
16.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
16.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex