Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bwt Birger Christensen As
Juridisk navn:  Bwt Birger Christensen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67177000
Postboks 136 Solbråveien 61 Fax: 67177001
1371 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 911031329
Aksjekapital: 3.300.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 8/15/1962
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Nitschke Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.66%
Resultat  
  
96.86%
Egenkapital  
  
-0.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 114.818.000 100.135.000 100.508.000 100.011.000 102.897.000
Resultat: -37.000 -1.177.000 1.784.000 7.552.000 7.856.000
Egenkapital: 8.877.000 8.925.000 9.813.000 9.704.000 8.953.000
Regnskap for  Bwt Birger Christensen As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 114.818.000 100.135.000 100.508.000 100.011.000 102.897.000
Driftskostnader -113.637.000 -100.583.000 -97.911.000 -92.364.000 -93.684.000
Driftsresultat 1.181.000 -449.000 2.596.000 7.647.000 9.213.000
Finansinntekter 34.000 136.000 312.000 593.000 194.000
Finanskostnader -1.253.000 -864.000 -1.124.000 -688.000 -1.551.000
Finans -1.219.000 -728.000 -812.000 -95.000 -1.357.000
Resultat før skatt -37.000 -1.177.000 1.784.000 7.552.000 7.856.000
Skattekostnad -11.000 288.000 -375.000 -1.802.000 -2.029.000
Årsresultat -48.000 -889.000 1.410.000 5.750.000 5.826.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.466.000 1.722.000 262.000 227.000 85.000
Sum omløpsmidler 29.697.000 30.536.000 33.747.000 36.984.000 38.536.000
Sum eiendeler 31.163.000 32.258.000 34.009.000 37.211.000 38.621.000
Sum opptjent egenkapital 5.021.000 5.069.000 5.958.000 5.848.000 5.097.000
Sum egenkapital 8.877.000 8.925.000 9.813.000 9.704.000 8.953.000
Sum langsiktig gjeld 564.000 553.000 1.491.000 2.111.000 1.246.000
Sum kortsiktig gjeld 21.722.000 22.780.000 22.705.000 25.397.000 28.422.000
Sum gjeld og egenkapital 31.163.000 32.258.000 34.010.000 37.212.000 38.621.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 113.818.000 99.107.000 99.788.000 98.789.000 101.835.000
Andre inntekter 1.000.000 1.027.000 720.000 1.222.000 1.063.000
Driftsinntekter 114.818.000 100.135.000 100.508.000 100.011.000 102.897.000
Varekostnad -56.587.000 -46.301.000 -47.627.000 -51.307.000 -54.239.000
Lønninger -30.196.000 -29.165.000 -26.815.000 -24.902.000 -24.214.000
Avskrivning -572.000 -370.000 -106.000 -67.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.282.000 -24.747.000 -23.363.000 -16.088.000 -15.207.000
Driftskostnader -113.637.000 -100.583.000 -97.911.000 -92.364.000 -93.684.000
Driftsresultat 1.181.000 -449.000 2.596.000 7.647.000 9.213.000
Finansinntekter 34.000 136.000 312.000 593.000 194.000
Finanskostnader -1.253.000 -864.000 -1.124.000 -688.000 -1.551.000
Finans -1.219.000 -728.000 -812.000 -95.000 -1.357.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.300.000 -5.000.000 -5.000.000
Årsresultat -48.000 -889.000 1.410.000 5.750.000 5.826.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.461.000 1.717.000 257.000 222.000 80.000
Sum varige driftsmidler 1.461.000 1.717.000 257.000 222.000 80.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 1.466.000 1.722.000 262.000 227.000 85.000
Varebeholdning 9.972.000 7.733.000 7.995.000 7.393.000 7.184.000
Kundefordringer 11.614.000 12.700.000 11.389.000 11.840.000 18.009.000
Andre fordringer 2.861.000 1.496.000 2.798.000 2.915.000 1.407.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.250.000 8.606.000 11.565.000 14.836.000 11.935.000
Sum omløpsmidler 29.697.000 30.536.000 33.747.000 36.984.000 38.536.000
Sum eiendeler 31.163.000 32.258.000 34.009.000 37.211.000 38.621.000
Sum opptjent egenkapital 5.021.000 5.069.000 5.958.000 5.848.000 5.097.000
Sum egenkapital 8.877.000 8.925.000 9.813.000 9.704.000 8.953.000
Sum avsetninger til forpliktelser 564.000 553.000 1.491.000 2.111.000 1.246.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 564.000 553.000 1.491.000 2.111.000 1.246.000
Leverandørgjeld 11.152.000 6.501.000 7.668.000 9.980.000 7.247.000
Betalbar skatt 0 651.000 994.000 937.000 1.418.000
Skyldig offentlige avgifter 4.698.000 5.168.000 4.104.000 3.445.000 4.773.000
Utbytte 0 0 -1.300.000 -5.000.000 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.872.000 10.461.000 8.639.000 6.035.000 9.983.000
Sum kortsiktig gjeld 21.722.000 22.780.000 22.705.000 25.397.000 28.422.000
Sum gjeld og egenkapital 31.163.000 32.258.000 34.010.000 37.212.000 38.621.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.975.000 7.756.000 11.042.000 11.587.000 10.114.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1.5 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 0.9 1 1.1 1.2 1.2
Soliditet 28.5 27.7 28.9 26.1 23.2
Resultatgrad 1 -0.4 2.6 7.6 9.0
Rentedekningsgrad 0.9 -0.5 2.3 11.1 6.1
Gjeldsgrad 2.5 2.6 2.5 2.8 3.3
Total kapitalrentabilitet 3.9 8.6 22.1 24.4
Signatur
09.05.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
ELLER DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER
I
FELLESSKAP, ELLER DAGLIG LEDER OG
EN AV FØLGENDE:
SIGNATUR I FELLESSKAP
EIVIND PIERRE HUSEMOEN
MORTEN VELTA
Prokurister
09.05.2012
DAGLIG LEDER ALENE ELLER DE TO
FØLGENDE I FELLESSKAP:
PROKURA I FELLESSKAP
EIVIND PIERRE HUSEMOEN
MORTEN VELTA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex