Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bugges Room AS
Juridisk navn:  Bugges Room AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90138414
Kurveien 45 Kurveien 47 Fax:
0495 Oslo 495 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979281900
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/11/1997
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.85%
Resultat  
  
-0.34%
Egenkapital  
  
13.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.306.000 3.403.000 3.279.000 3.442.000 2.242.000
Resultat: 1.156.000 1.160.000 948.000 864.000 472.000
Egenkapital: 3.226.000 2.835.000 1.956.000 1.805.000 1.417.000
Regnskap for  Bugges Room AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.306.000 3.403.000 3.279.000 3.442.000 2.242.000
Driftskostnader -2.146.000 -2.246.000 -2.331.000 -2.576.000 -1.717.000
Driftsresultat 1.160.000 1.156.000 948.000 866.000 525.000
Finansinntekter 0 5.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -2.000 -2.000 -54.000
Finans -4.000 4.000 0 -1.000 -53.000
Resultat før skatt 1.156.000 1.160.000 948.000 864.000 472.000
Skattekostnad -261.000 -281.000 -237.000 -233.000 -142.000
Årsresultat 895.000 879.000 712.000 631.000 329.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.251.000 1.186.000 1.160.000 1.305.000 1.479.000
Sum omløpsmidler 2.384.000 2.124.000 1.112.000 804.000 383.000
Sum eiendeler 3.635.000 3.310.000 2.272.000 2.109.000 1.862.000
Sum opptjent egenkapital 3.126.000 2.735.000 1.856.000 1.705.000 1.317.000
Sum egenkapital 3.226.000 2.835.000 1.956.000 1.805.000 1.417.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 408.000 474.000 315.000 304.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 3.634.000 3.309.000 2.271.000 2.109.000 1.861.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.054.000 3.341.000 3.271.000 3.101.000 2.224.000
Andre inntekter 253.000 62.000 7.000 341.000 18.000
Driftsinntekter 3.306.000 3.403.000 3.279.000 3.442.000 2.242.000
Varekostnad -721.000 -657.000 -942.000 -1.201.000 -649.000
Lønninger -787.000 -588.000 -585.000 -549.000 -603.000
Avskrivning -35.000 -19.000 -24.000 -21.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -603.000 -982.000 -780.000 -805.000 -431.000
Driftskostnader -2.146.000 -2.246.000 -2.331.000 -2.576.000 -1.717.000
Driftsresultat 1.160.000 1.156.000 948.000 866.000 525.000
Finansinntekter 0 5.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -1.000 -2.000 -2.000 -54.000
Finans -4.000 4.000 0 -1.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Årsresultat 895.000 879.000 712.000 631.000 329.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 12.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 80.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 61.000 77.000 96.000 83.000 104.000
Sum varige driftsmidler 142.000 77.000 96.000 83.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.109.000 1.109.000 1.064.000 1.210.000 1.363.000
Sum anleggsmidler 1.251.000 1.186.000 1.160.000 1.305.000 1.479.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 43.000 -4.000 54.000 138.000 43.000
Andre fordringer 15.000 5.000 12.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.326.000 2.122.000 1.046.000 666.000 340.000
Sum omløpsmidler 2.384.000 2.124.000 1.112.000 804.000 383.000
Sum eiendeler 3.635.000 3.310.000 2.272.000 2.109.000 1.862.000
Sum opptjent egenkapital 3.126.000 2.735.000 1.856.000 1.705.000 1.317.000
Sum egenkapital 3.226.000 2.835.000 1.956.000 1.805.000 1.417.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 37.000 97.000 60.000 9.000 -52.000
Betalbar skatt 261.000 281.000 225.000 235.000 141.000
Skyldig offentlige avgifter 62.000 47.000 -18.000 11.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 49.000 49.000 49.000 49.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 408.000 474.000 315.000 304.000 444.000
Sum gjeld og egenkapital 3.634.000 3.309.000 2.271.000 2.109.000 1.861.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.976.000 1.650.000 797.000 500.000 -61.000
Likviditetsgrad 1 5.8 4.5 3.5 2.6 0.9
Likviditetsgrad 2 5.8 4.5 3.5 2.6 0.9
Soliditet 88.8 85.7 86.1 85.6 76.1
Resultatgrad 35.1 3 28.9 25.2 23.4
Rentedekningsgrad 2 1 4 4 9.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 31.9 35.1 41.8 41.1 28.3
Signatur
19.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex