Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Buen Barne- Og Ungdomsskole
Juridisk navn:  Buen Barne- Og Ungdomsskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69232330
Pb. 578 Høyden Buen 7 Fax: 69232301
1522 Moss 1528 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 987307609
Aksjekapital: -.738.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 8/25/2004
Foretakstype: FLI
Tidligere navn: buen kristne skole
Revisor: Team Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.49%
Resultat  
  
-70.79%
Egenkapital  
  
30.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.914.000 11.856.000 10.696.000 9.601.000 9.301.000
Resultat: 203.000 695.000 -8.000 114.000 13.000
Egenkapital: 870.000 667.000 -28.000 -20.000 -134.000
Regnskap for  Buen Barne- Og Ungdomsskole
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.914.000 11.856.000 10.696.000 9.601.000 9.301.000
Driftskostnader -11.718.000 -11.165.000 -10.711.000 -9.493.000 -9.289.000
Driftsresultat 197.000 691.000 -15.000 108.000 12.000
Finansinntekter 5.000 5.000 7.000 6.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 5.000 7.000 6.000 1.000
Resultat før skatt 203.000 695.000 -8.000 114.000 13.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 203.000 695.000 -8.000 114.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 319.000 402.000 374.000 134.000 170.000
Sum omløpsmidler 1.802.000 1.971.000 1.940.000 2.188.000 1.702.000
Sum eiendeler 2.121.000 2.373.000 2.314.000 2.322.000 1.872.000
Sum opptjent egenkapital 870.000 668.000 -27.000 -20.000 -134.000
Sum egenkapital 870.000 667.000 -28.000 -20.000 -134.000
Sum langsiktig gjeld 0 85.000 208.000 372.000 576.000
Sum kortsiktig gjeld 1.251.000 1.620.000 2.134.000 1.971.000 1.429.000
Sum gjeld og egenkapital 2.121.000 2.373.000 2.315.000 2.323.000 1.871.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.753.000 11.684.000 10.593.000 9.180.000 6.967.000
Andre inntekter 161.000 172.000 104.000 421.000 2.334.000
Driftsinntekter 11.914.000 11.856.000 10.696.000 9.601.000 9.301.000
Varekostnad 0 0 -78.000 -25.000 -169.000
Lønninger -8.577.000 -8.451.000 -8.009.000 -7.196.000 -7.163.000
Avskrivning -135.000 -132.000 -85.000 -36.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.006.000 -2.582.000 -2.539.000 -2.236.000 -1.957.000
Driftskostnader -11.718.000 -11.165.000 -10.711.000 -9.493.000 -9.289.000
Driftsresultat 197.000 691.000 -15.000 108.000 12.000
Finansinntekter 5.000 5.000 7.000 6.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 5.000 7.000 6.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 203.000 695.000 -8.000 114.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 319.000 402.000 374.000 134.000 170.000
Sum varige driftsmidler 319.000 402.000 374.000 134.000 170.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 319.000 402.000 374.000 134.000 170.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.000 188.000 18.000 221.000 200.000
Andre fordringer 280.000 411.000 475.000 235.000 211.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.517.000 1.372.000 1.447.000 1.732.000 1.291.000
Sum omløpsmidler 1.802.000 1.971.000 1.940.000 2.188.000 1.702.000
Sum eiendeler 2.121.000 2.373.000 2.314.000 2.322.000 1.872.000
Sum opptjent egenkapital 870.000 668.000 -27.000 -20.000 -134.000
Sum egenkapital 870.000 667.000 -28.000 -20.000 -134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 85.000 208.000 372.000 576.000
Leverandørgjeld 224.000 259.000 168.000 211.000 63.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 122.000 431.000 430.000 241.000 474.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 905.000 930.000 1.536.000 1.519.000 892.000
Sum kortsiktig gjeld 1.251.000 1.620.000 2.134.000 1.971.000 1.429.000
Sum gjeld og egenkapital 2.121.000 2.373.000 2.315.000 2.323.000 1.871.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 551.000 351.000 -194.000 217.000 273.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 0.9 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 0.9 1.1 1.2
Soliditet 4 28.1 -1.2 -0.9 -7.2
Resultatgrad 1.7 5.8 -0.1 1.1 0.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 2.6 -83.6 -117.2 -15.0
Total kapitalrentabilitet 9.5 29.3 -0.3 4.9 0.7
Signatur
20.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
20.01.2020
PROKURA
LOFTHEIM IDA KRISTIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex