Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bryggeskjæret As
Juridisk navn:  Bryggeskjæret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Arnøy Nordre Arnøy Nordre Fax:
8136 Nordarnøy 8136 Nordarnøy
Fylke: Kommune:
Nordland Gildeskål
Org.nr: 921088132
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/29/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 738.000
Resultat: 152.000
Egenkapital: 242.000
Regnskap for  Bryggeskjæret As
Resultat 2018
Driftsinntekter 738.000
Driftskostnader -473.000
Driftsresultat 264.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -112.000
Finans -112.000
Resultat før skatt 152.000
Skattekostnad -25.000
Årsresultat 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.782.000
Sum omløpsmidler 695.000
Sum eiendeler 6.477.000
Sum opptjent egenkapital 187.000
Sum egenkapital 242.000
Sum langsiktig gjeld 6.150.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000
Sum gjeld og egenkapital 6.477.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 738.000
Driftsinntekter 738.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -155.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -318.000
Driftskostnader -473.000
Driftsresultat 264.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -112.000
Finans -112.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 1.522.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 125.000
Sum varige driftsmidler 5.782.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 5.782.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 139.000
Andre fordringer 52.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 504.000
Sum omløpsmidler 695.000
Sum eiendeler 6.477.000
Sum opptjent egenkapital 187.000
Sum egenkapital 242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 6.150.000
Leverandørgjeld 65.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000
Sum kortsiktig gjeld 84.000
Sum gjeld og egenkapital 6.477.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 611.000
Likviditetsgrad 1 8.3
Likviditetsgrad 2 8.3
Soliditet 3.7
Resultatgrad 35.8
Rentedekningsgrad 2.4
Gjeldsgrad 25.8
Total kapitalrentabilitet 4.1
Signatur
02.07.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex