Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brustad Busstrafikk AS
Juridisk navn:  Brustad Busstrafikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74088700
Njårds Veg 3 Njårds Veg 3 Fax: 74084440
7602 Levanger 7602 Levanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 934356071
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 10/28/1983
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.24%
Resultat  
  
-95.45%
Egenkapital  
  
-168.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 23.695.000 29.709.000 28.575.000 32.705.000 29.984.000
Resultat: -258.000 -132.000 255.000 161.000 -1.126.000
Egenkapital: -90.000 131.000 252.000 80.000 4.000
Regnskap for  Brustad Busstrafikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 23.695.000 29.709.000 28.575.000 32.705.000 29.984.000
Driftskostnader -23.587.000 -29.503.000 -28.049.000 -32.239.000 -30.822.000
Driftsresultat 108.000 205.000 526.000 465.000 -837.000
Finansinntekter 0 7.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -366.000 -344.000 -273.000 -305.000 -291.000
Finans -366.000 -337.000 -272.000 -304.000 -288.000
Resultat før skatt -258.000 -132.000 255.000 161.000 -1.126.000
Skattekostnad 36.000 11.000 -83.000 -86.000 302.000
Årsresultat -221.000 -121.000 172.000 75.000 -823.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.540.000 4.424.000 5.012.000 5.127.000 6.052.000
Sum omløpsmidler 1.935.000 3.106.000 1.495.000 1.708.000 2.215.000
Sum eiendeler 7.475.000 7.530.000 6.507.000 6.835.000 8.267.000
Sum opptjent egenkapital -290.000 -69.000 52.000 -120.000 -196.000
Sum egenkapital -90.000 131.000 252.000 80.000 4.000
Sum langsiktig gjeld 4.249.000 2.891.000 3.951.000 4.116.000 5.072.000
Sum kortsiktig gjeld 3.315.000 4.508.000 2.304.000 2.639.000 3.191.000
Sum gjeld og egenkapital 7.474.000 7.530.000 6.507.000 6.835.000 8.267.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.465.000 29.669.000 28.575.000 32.705.000 29.902.000
Andre inntekter 230.000 40.000 0 0 83.000
Driftsinntekter 23.695.000 29.709.000 28.575.000 32.705.000 29.984.000
Varekostnad -14.095.000 -19.599.000 -18.368.000 -22.578.000 -19.994.000
Lønninger -4.656.000 -4.714.000 -4.637.000 -4.553.000 -5.097.000
Avskrivning -718.000 -469.000 -803.000 -839.000 -702.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.118.000 -4.721.000 -4.241.000 -4.269.000 -5.029.000
Driftskostnader -23.587.000 -29.503.000 -28.049.000 -32.239.000 -30.822.000
Driftsresultat 108.000 205.000 526.000 465.000 -837.000
Finansinntekter 0 7.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -366.000 -344.000 -273.000 -305.000 -291.000
Finans -366.000 -337.000 -272.000 -304.000 -288.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -221.000 -121.000 172.000 75.000 -823.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 461.000 424.000 413.000 495.000 581.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.080.000 4.000.000 4.599.000 4.632.000 5.471.000
Sum varige driftsmidler 5.080.000 4.000.000 4.599.000 4.632.000 5.471.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.540.000 4.424.000 5.012.000 5.127.000 6.052.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 958.000 1.711.000 967.000 804.000 1.336.000
Andre fordringer 914.000 1.338.000 474.000 833.000 794.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 62.000 57.000 54.000 70.000 85.000
Sum omløpsmidler 1.935.000 3.106.000 1.495.000 1.708.000 2.215.000
Sum eiendeler 7.475.000 7.530.000 6.507.000 6.835.000 8.267.000
Sum opptjent egenkapital -290.000 -69.000 52.000 -120.000 -196.000
Sum egenkapital -90.000 131.000 252.000 80.000 4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 416.000 1.247.000 0 569.000 493.000
Sum langsiktig gjeld 4.249.000 2.891.000 3.951.000 4.116.000 5.072.000
Leverandørgjeld 1.299.000 1.746.000 1.175.000 1.122.000 882.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 586.000 680.000 419.000 319.000 525.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.015.000 834.000 710.000 629.000 1.291.000
Sum kortsiktig gjeld 3.315.000 4.508.000 2.304.000 2.639.000 3.191.000
Sum gjeld og egenkapital 7.474.000 7.530.000 6.507.000 6.835.000 8.267.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.380.000 -1.402.000 -809.000 -931.000 -976.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.6 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7
Soliditet -1.2 1.7 3.9 1.2 0.0
Resultatgrad 0.5 0.7 1.8 1.4 -2.8
Rentedekningsgrad 0.3 0.6 1.9 1.5 -2.9
Gjeldsgrad 56.5 24.8 84.4 2065.8
Total kapitalrentabilitet 1.4 2.8 8.1 6.8 -10.1
Signatur
07.06.2006
STYRET OG STYRETS FORMANN.
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
BRUSTAD GUNNAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex