Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brudevoll Eigedom As
Juridisk navn:  Brudevoll Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70010015
Krushammarvegen 2 Krushammarvegen 2 Fax: 70010081
6065 Ulsteinvik 6065 Ulsteinvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 910849158
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 9/10/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Contabile As
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.26%
Resultat  
  
125.62%
Egenkapital  
  
20.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.811.000 16.281.000 16.293.000 16.015.000 15.065.000
Resultat: 6.649.000 2.947.000 2.260.000 2.243.000 2.269.000
Egenkapital: 23.395.000 19.466.000 17.218.000 15.495.000 16.839.000
Regnskap for  Brudevoll Eigedom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.811.000 16.281.000 16.293.000 16.015.000 15.065.000
Driftskostnader -10.384.000 -13.510.000 -14.149.000 -13.976.000 -13.051.000
Driftsresultat 6.427.000 2.771.000 2.145.000 2.038.000 2.015.000
Finansinntekter 223.000 177.000 116.000 212.000 271.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -7.000 -16.000
Finans 222.000 176.000 115.000 205.000 255.000
Resultat før skatt 6.649.000 2.947.000 2.260.000 2.243.000 2.269.000
Skattekostnad -1.474.000 -699.000 -537.000 -587.000 -612.000
Årsresultat 5.175.000 2.248.000 1.723.000 1.656.000 1.657.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.512.000 7.008.000 7.061.000 7.823.000 7.714.000
Sum omløpsmidler 12.696.000 15.298.000 12.600.000 11.688.000 12.438.000
Sum eiendeler 26.208.000 22.306.000 19.661.000 19.511.000 20.152.000
Sum opptjent egenkapital 22.895.000 18.966.000 16.718.000 14.995.000 16.339.000
Sum egenkapital 23.395.000 19.466.000 17.218.000 15.495.000 16.839.000
Sum langsiktig gjeld 1.218.000 340.000 716.000 2.014.000 1.510.000
Sum kortsiktig gjeld 1.595.000 2.501.000 1.727.000 2.002.000 1.804.000
Sum gjeld og egenkapital 26.208.000 22.307.000 19.661.000 19.511.000 20.153.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.073.000 16.224.000 16.215.000 15.911.000 14.727.000
Andre inntekter 6.738.000 57.000 78.000 104.000 338.000
Driftsinntekter 16.811.000 16.281.000 16.293.000 16.015.000 15.065.000
Varekostnad -5.579.000 -8.296.000 -8.899.000 -8.909.000 -8.224.000
Lønninger -2.961.000 -3.562.000 -3.697.000 -3.669.000 -3.222.000
Avskrivning -540.000 -498.000 -459.000 -429.000 -368.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.304.000 -1.154.000 -1.094.000 -969.000 -1.237.000
Driftskostnader -10.384.000 -13.510.000 -14.149.000 -13.976.000 -13.051.000
Driftsresultat 6.427.000 2.771.000 2.145.000 2.038.000 2.015.000
Finansinntekter 223.000 177.000 116.000 212.000 271.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -7.000 -16.000
Finans 222.000 176.000 115.000 205.000 255.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.175.000 2.248.000 1.723.000 1.656.000 1.657.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.295.000 5.519.000 5.744.000 6.615.000 6.877.000
Maskiner anlegg 553.000 595.000 636.000 0 0
Driftsløsøre 649.000 894.000 681.000 808.000 837.000
Sum varige driftsmidler 6.497.000 7.008.000 7.061.000 7.423.000 7.714.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.015.000 0 0 400.000 0
Sum anleggsmidler 13.512.000 7.008.000 7.061.000 7.823.000 7.714.000
Varebeholdning 0 47.000 100.000 152.000 121.000
Kundefordringer 187.000 1.132.000 788.000 891.000 822.000
Andre fordringer 327.000 465.000 366.000 14.000 476.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 12.151.000 13.654.000 11.346.000 10.631.000 11.020.000
Sum omløpsmidler 12.696.000 15.298.000 12.600.000 11.688.000 12.438.000
Sum eiendeler 26.208.000 22.306.000 19.661.000 19.511.000 20.152.000
Sum opptjent egenkapital 22.895.000 18.966.000 16.718.000 14.995.000 16.339.000
Sum egenkapital 23.395.000 19.466.000 17.218.000 15.495.000 16.839.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.218.000 191.000 211.000 235.000 251.000
Gjeld til kredittinstitutt 573.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.218.000 340.000 716.000 2.014.000 1.510.000
Leverandørgjeld 42.000 399.000 -116.000 191.000 106.000
Betalbar skatt 447.000 720.000 561.000 603.000 570.000
Skyldig offentlige avgifter 164.000 943.000 884.000 840.000 820.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 370.000 439.000 398.000 369.000 309.000
Sum kortsiktig gjeld 1.595.000 2.501.000 1.727.000 2.002.000 1.804.000
Sum gjeld og egenkapital 26.208.000 22.307.000 19.661.000 19.511.000 20.153.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.101.000 12.797.000 10.873.000 9.686.000 10.634.000
Likviditetsgrad 1 8 6.1 7.3 5.8 6.9
Likviditetsgrad 2 8 6.1 7.2 5.8 6.9
Soliditet 89.3 87.3 87.6 79.4 83.6
Resultatgrad 38.2 1 13.2 12.7 13.4
Rentedekningsgrad 6 2 2 321.4 142.9
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2
Total kapitalrentabilitet 25.4 13.2 11.5 11.5 11.3
Signatur
18.04.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
ROGER BRUDEVOLL
TURID BRUDEVOLL
Prokurister
18.04.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA HVER FOR SEG
ROGER BRUDEVOLL
TURID BRUDEVOLL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex